^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

komisja europejskaOd kilku dziesięcioleci Unia Europejska prowadzi wojnę przeciwko dwutlenkowi węgla przy pomocy polityki klimatycznej, zmierzającej do zastąpienia energetyki konwencjonalnej (paliwa kopalne) tzw. odnawialnymi źródłami energii. Z danych opublikowanych właśnie przez unijny urząd statystyczny Eurostat wynika następujący obraz osiągnięć UE w tej dziedzinie [1].

Niemal trzy czwarte energii zużytej w krajach UE w 2015 r. pochodziło z paliw kopalnych (chodzi o udział w tzw. wewnętrznym zużyciu energii brutto). Wydanie ok. biliona euro na politykę klimatyczną, a także inne procesy ekonomiczne, dały w efekcie spadek procentowego udziału paliw kopalnych z 83% w 1990 r do 73% obecnie.

Procentowy udział paliw kopalnych w zużytej energii w poszczególnych krajach Unii w 2015 r., przedstawia się następująco:

6 30 608 0Źródło: Eurostat

Jednocześnie wzrasta uzależnienie krajów EU od importu nośników energii. Na poniższym wykresie ciemnoniebieska linia pokazuje średni udział paliw kopalnych w zużyciu energii w krajach UE, a na czerwono zaznaczono poziom uzależnienia od importu paliw kopalnych.

6 30 608 1

Źródło: Eurostat

Wzrost uzależnienia krajów członkowskich Unii od importu paliw kopalnych można opisać w ten sposób, że jeśli w 1990 r. każdej tonie paliw kopalnych wyprodukowanych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej odpowiadała jedna tona tychże paliw sprowadzona z zagranicy, to obecnie (w 2015 r.) na każdą tonę paliw kopalnych pochodzących z danego kraju importowano trzy tony z innego państwa.

W istocie okres 1990 - 2015 przyniósł dramatyczny wzrost uzależnienia szeregu krajów EU od importu paliw kopalnych. W przypadku Wielkiej Brytanii wskaźnik tego importu wzrósł z 2% w 1990 r. do 43% w 2015 r., w Holandii – z 22% do 56%, w Polsce – z 1% do 32%, a w Czechach -  z 17% do 46%. Komunikat Eurostatu wymienia jednak Polskę wśród krajów najmniej uzależnionych od importu paliw kopalnych, obok Danii (praktycznie niezależnej od tego importu – 4% w 2015 r.), Estonii (17%) i Rumunii (32%).

Przy okazji zauważmy, że wzrost udziału importu paliw kopalnych na obszar UE odzwierciedla m.in. rosnące uzależnienie od gazu z Rosji (Gazprom) [2]. Niektórzy ekonomiści niemieccy wskazują od lat, że efektem Energiewende, czyli porzucenia energetyki jądrowej na rzecz chimerycznych, pogodowych OZE, będzie potęgujące się systemowe uzależnienie Niemiec od dostaw Gazpromu [3].

 6 30 608 2Dostawy gazu przez Gazprom do Europy
Źródło: Energy Market Price

Unia Europejska uważa, że jej polityka w zakresie energetyki ma przynieść wymierną „korzyść klimatyczną” w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla, który - według teorii zmian klimatycznych - powodować ma katastrofalny wzrost temperatur globalnych. W tym celu Unia wydała już ok. biliona euro na promocję przede wszystkim uzależnionych od warunków pogodowych OZE.

Dodatkowym czynnikiem kształtującym emisje w Europie był spadek zużycia energii na obszarze UE o 2,5% w okresie od 1990 do 2015 r. Ten spadek wynikał przede wszystkim z likwidacji po 1990 r. produkcji przemysłowej w krajach postkomunistycznych, która cechowała się bardzo wysoką emisyjnością, czyli z okoliczności nadzwyczajnych, które (mamy nadzieję) już się nie powtórzą.

W sumie, zakładając prawdziwość teorii wiążącej temperatury na Ziemi z emisjami CO2 powodowanymi przez człowieka, wkład Unii Europejskiej w „walkę ze zmianą klimatu” sprowadza się teoretycznie do redukcji globalnych temperatur o parę dziesiątych stopnia Celsjusza do roku 2010.

Opracował: Jacek Malski

Redakcja stopwiatrakom.eu

PRZYPISY
[1] Eurostat, Newsrelease, 20.02.2017 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7882431/8-20022017-AP-EN.pdf/4f3e5e6a-5c1a-48e6-8226-532f08e3ed09 ; korzystamy z omówienia zamieszczonego tutaj: http://notrickszone.com/2017/02/24/eu-sees-almost-no-fossil-fuel-consumption-progress-despite-hundreds-of-billions-of-euros-invested/#comments
[2] http://vestnikkavkaza.net/news/EU-s-gas-dependence-on-Russia-reaches-new-record.html ; http://euanmearns.com/blowout-week-157-new-years-edition/
[3] http://stopwiatrakom.eu/wiadomo%C5%9Bci-zagraniczne/1229-niemiecka-energetyka-wiatr-s%C5%82once-rosja.html

fundacja banner