^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal klimat i czlowiekOpublikowano niedawno artykuł naukowy dowodzi, że trzy najważniejsze światowe zbiory danych dotyczących temperatur występujących na powierzchni kuli ziemskiej nie zawierają wiarygodnych danych porównawczych. Jest to wynik korekt, dokonanych w ostatnich latach. Pojawiające się często twierdzenia o „rekordowo wysokich temperaturach” są więc bezpodstawne. Badania wskazujące na występowanie globalnego ocieplenia i jego tempa okazują się też być pozbawione wiarygodnych podstaw empirycznych.

W przeszłości ukazało się już wiele szczegółowych analiz na temat praktyki „korygowania”  danych z pomiarów temperatury powietrza, stosowanej przez najważniejsze ośrodki zbierające i analizujące takie dane, jak np. amerykańskie agencje NASA i NOAA. Nie chodzi tu o sam fakt dokonywania późniejszej „obróbki” w celu skorygowania różnych błędów i nieścisłości, co jest normalną praktyką badawczą. Krytycy zwracali jednak uwagę, że efektem takich korekt jest z reguły lepsze dostosowywanie tych danych do tezy o występowaniu globalnego ocieplenia spowodowanego przez rosnące emisje CO2 z działalności człowieka. Tu dodano pół stopnia, tam pół stopnia odjęto, ale zawsze tak, że po korekcie ewolucja temperatur w czasie pokrywa się z wizją „niszczenia klimatu” przez współczesną cywilizację.

Opublikowano właśnie recenzowany artykuł naukowy, który potwierdza owe krytyczne analizy [1]. Według autorów, dokonane w ostatnich latach korekty wyników pomiarów temperatury powierzchni Ziemi „są całkowicie niezgodne z opublikowanymi i wiarygodnymi danymi na temat temperatur” w USA i w innych krajach.

climate change 1908381 1280

rys. Pixabay/ CC0 Public Domain

W związku z tym trzy niedawno opublikowane zbiory danych na ten temat nie dają podstaw do twierdzeń, że ostatnie lata były „najcieplejsze”.

Autorzy artykułu stwierdzili, że: „cykliczne wahania charakteryzujące dane przedstawiane poprzednio zostały niemal całkowicie wyrugowane z odczytów temperatur na stacjach meteorologicznych, na bojach pomiarowych w morzu, statkach i w tym podobnych punktach pomiaru temperatur”.

„Tendencja ocieplenia, na którą takie dane wykazują obecnie, wynika niemal w całości z tych korekt”, powiedział jeden ze współautorów amerykańskiemu portalowi informacyjnemu The Daily Caller New Foundation. „W każdym ze zbiorów danych pomniejszono ocieplenie z lat 40-ych XX wieku i podwyższono stopień obecnego ocieplenia”.

„Należałoby się spodziewać, że wprowadzanie korekt da niekiedy efekt ocieplenia [tj. podwyższenia temperatur], a niekiedy oziębienia. Ale tak praktycznie nigdy się nie dzieje.”

Opublikowane badania wykazują, że skorygowane pomiary „prawie zawsze wykazywały szybszą linearną tendencję wzrostową przez cały historię” analizowanych pomiarów.

"Badania wykazują w sposób konkluzywny, że trzy zbiory danych [dotyczących globalnych temperatur powierzchniowych] nie odzwierciedlają właściwie rzeczywistości. W istocie  korekty danych historycznych, dokonywane w skali, która umożliwiła wyrugowanie zjawiska cyklicznych wahań temperatury, są całkowicie niezgodne z opublikowanymi i wiarygodnymi danymi dotyczącymi temperatur z USA i innych krajów.”

Autorzy badań twierdzą, że wyniki ich analiz „unieważniły” podstawy naukowe, na których opierają się uprawnienia amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) do wprowadzania przepisów, która mają na celu regulację emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.  W Stanach Zjednoczonych toczy się obecnie debata, czy nie należy poddać rewizji „orzeczenie” z 2009 r., które przyznało Agencji Ochrony Środowiska te uprawnienia. Cytowany artykuł jest ważnym dowodem na brak uzasadnienia naukowego dla działań agencji w tej dziedzinie.

Opracował Scriba

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1] James P. Wallace, Joseph S. D’Aleo i Craig D. Idso, „On the Validity of NOAA, NASA and Hadley CRU Global Average Surface Temperature Data & The Validity of EPA’s CO2 Endangerment Finding”, czerwiec 2017 -  https://thsresearch.files.wordpress.com/2017/05/ef-gast-data-research-report-062817.pdf

Korzystaliśmy z następującego omówienia:  Michael Bastach, „Exclusive: Study Finds Temperature Adjustments Account For ‘Nearly All Of The Warming’ In Climate Data”, The Daily Caller, 05.07.2017 -  http://dailycaller.com/2017/07/05/exclusive-study-finds-temperature-adjustments-account-for-nearly-all-of-the-warming-in-climate-data/?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=thedcenergy

Bardzo dużo materiałów na temat praktyk „korygowania” danych dotyczących temperatur globalnych na powierzchni Ziemi, a ostatnio także i pomiarów satelitarnych można znaleźć między innymi na blogu https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com

stopwiatrakom stopka 1