^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

logo stop wiatrakom miniPublikowaliśmy niedawno materiał poświęcony zmianom w rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2018 r. [1] To bardzo ważna propozycja, gdyż będzie ona bezpośrednio oddziaływać na rynek OZE oraz wysokość cen energii elektrycznej.

Mając na względzie to, że zmiana udziału energii wytworzonej przez OZE nie jest obojętna dla konsumentów energii współpracujące z portalem stopwiatrakom.eu „Stowarzyszenie Lepsze Jutro” z południowego Mazowsza przygotowało i złożyło uwagi do tego projektu rozporządzenia. Liczymy na to, że Ministerstwo Energii nieco wyhamuje swój zapał w promowaniu OZE, gdyż do niczego dobrego to nie prowadzi. Stowarzyszenie bardzo trafnie zwróciło uwagę, że:

„Zwiększenie udziału OZE doprowadzi do wzrostu cen energii elektrycznej a przez to do podniesienia kosztów utrzymania konsumentów, zwiększy strefę ubóstwa energetycznego oraz podroży produkcję gospodarczą w naszym kraju. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Energii głównym celem polityki energetycznej jest tworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego, przyczyniającego się do rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zaspokojenia potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Z tego punktu widzenia projekt ten nie realizuje żadnego z założonych celów. Wzrost udziału OZE w wytwarzaniu energii obniża bezpieczeństwo energetyczne, gdyż w większości są to źródła niestabilne i niesterowalne. To znaczy, że są one nieprzydatne w budowie bilansu energii i tylko utrudniają normalne funkcjonowanie źródeł o znanej charakterystyce wytwarzania energii.”

Z całym stanowiskiem można zapoznać się tutaj: Stanowisko do projektu rozporządzenia

Jesteśmy ciekawi, co na to powie Ministerstwo Energii.

Kto stawia wiatraki, ten zbiera burzę

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypis:

[1] http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2292-ministerstwo-energii-przedstawiło-projekt-rozporządzenia-w-sprawie-wielkości-obowiązku-zakupu-świadectw-pochodzenia-energii-z-oze.html

stopwiatrakom stopka 1