^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci z rzadu 1W piątek 25 sierpnia br. został opublikowany projekt ustawy nowelizującej ustawę środowiskową (UD 288), który przewiduje znaczące zmiany w strukturach zarządzania sprawami ochrony środowiska w Polsce. Zniesione mają być wszystkie Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, a na ich miejsce zostaną powołane oddziały nowej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To może być ważna zmiana dla społeczności lokalnych oraz strony społecznej, która jest bardzo mocno zaangażowana w procedury środowiskowe.

Opublikowany na stronach RCL-u projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przewiduje przekształcenie dotychczasowych organów – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w centralę w postaci Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz oddziały regionalne Dyrekcji z zachowaniem ciągłości funkcjonowania całej struktury.

hirsch-899116_1280.jpg

Fot. Pixabay/ CC0 Domena publiczna

W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Środowiska pisze o konieczności dopasowania istniejącej struktury organów z zakresu ochrony środowiska do aktualnych potrzeb związanych z realizacją zadań regionalnych dyrekcji. Przewiduje się, że w ramach jednego województwa możliwe będzie powołanie więcej niż jednego oddziału regionalnego.

Projekt traktowany jest jako pilny, gdyż Ministerstwo Środowiska dało zaledwie 4 dni na konsultacje z innymi resortami i konsultacje publiczne. I tutaj należy się Ministrowi Szyszce żółta kartka, gdyż projekt został przekazany do konsultacji publicznym takim o to podmiotom:

  • Liga Ochrony Przyrody;
  • Polski Związek Łowiecki;
  • Polskie Towarzystwo Leśne;
  • PKP SA;
  • PGNiG SA;
  • KGHM Polska Miedź SA;
  • PSE SA;
  • PGE SA;
  • Gaz-System SA.

Powtarza się schemat z projektu nowelizacji ustawy o OZE, gdzie za stronę społeczną brani są inwestorzy, a nie stowarzyszenia i fundacje rzeczywiście działające w ochronie środowiska czy aktywnie uczestniczące w postępowaniach środowiskowych. Taki sposób procedowania zmian w przepisach, nawet jeśli same proponowane są warte wprowadzenia podważa zaufanie do organów administracji i psuje wizerunek resortu środowiska. Ministerstwo i tak nie ma dobrej prasy u „ekologów”, po co więc zrażać do siebie tą część strony społecznej, która rozumie starania Ministra Szyszko i popiera go np. w sprawie działań w Puszczy Białowieskiej.

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródło:

Projekt ustawy dostępny jest tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302204

stopwiatrakom stopka 1