Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 24 styczeń 2023

Wiemy już, że w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 19.00 odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Pierwsze czytanie odbędzie się na wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji ds. Samorządu Terytorialnego w s. 111, bud. U. Treść zaproszenia zamieszczamy poniżej.

1. O samym projekcie rządowym pisaliśmy jeszcze w lipcu 2022 r. wskazując na całkowity brak uzasadnienia do dokonywania zmian w tym projekcie. Uważamy rządowy projekt, jak i pozostałe projekty złożone do laski marszałkowskiej za objaw pracy lobbystów wiatrakowych oraz ambasadorów obcych państw, którzy nie mogą znieść sytuacji, w której nie można w Polsce budować wiatraków wszędzie, gdzie popadnie. Nie ma dzisiaj żadnej realnej politycznej, społecznej czy ekonomicznej potrzeby powrotu do budowy elektrowni wiatrowych w Polsce poza realizacją interesów ekonomicznych producentów wiatraków i politycznych grup interesów szerzących histerię klimatyczną oraz promujących nową odsłonę autorytarnych rządów promowaną pod hasłami „zrównoważonego rozwoju”. Wiatraki napędza chciwość a nie wiatr.

2. W interesie Polski i Polaków jest za to szybki powrót do pełnego wykorzystania krajowych złóż węgla kamiennego i brunatnego poprzez budowę nowych kopalni i elektrowni oraz szybkie porzucenie unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla. Takie działania w sposób realny wzmocnią polski potencjał gospodarczy, stałe miejsca pracy i będą gwarancją niskich cen energii elektrycznej i cieplnej. Żadnej z tych rzeczy nie gwarantują elektrownie wiatrowe, które nie funkcjonują bez systemu handlu emisjami dwutlenku węgla dla gospodarki, czyli podatku węglowego i szerokiego wsparcia finansowego ze strony podatników. Nie stać nas jako podatników i konsumentów energii, na drogą energię elektryczną, która jest jednym z oczywistych skutków eksploatacji elektrowni wiatrowych. Wystarczy spojrzeć na ceny energii w Danii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

Z naszą analizą projektu rządowego można zapoznać się tutaj: http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/3010-rz%C4%85d-postanowi%C5%82-zlikwidowa%C4%87-ustaw%C4%99-odleg%C5%82o%C5%9Bciow%C4%85-chroni%C4%85c%C4%85-mieszka%C5%84c%C3%B3w-przed-ekspansj%C4%85-elektrowni-wiatrowych.html

Analiza ta jest w pełni aktualna i polecamy jej lekturę każdemu.

3. Zwracamy uwagę, że wraz z projektem rządowym będą procedowane jeszcze pozostałe znajdujące się w Sejmie projekty ustaw, które w różny sposób likwidują minimalną odległość od wiatraków chroniącą mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem pochodzącym od pracujących elektrowni wiatrowych. W poniższym zaproszeniu wymieniono wszystkie te projekty i są one dostępne na stronach sejmu pod właściwymi numerami druków sejmowych. https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druki.xsp

4. Prace w Sejmie będziemy relacjonować na bieżąco, gdyż sprawa, o której będą decydować posłowie nie dotyczy tak naprawdę samych elektrowni wiatrowych, ale dotyka bezpośrednio każdego z nas poprzez ceny energii elektrycznej. Innymi słowy Sejm będzie decydował o tym czy energia w Polsce będzie tania, bo z produkowana z węgla czy też droga, bo produkowana z wiatraków. Czy energia będzie łatwo dostępna i w każdym czasie, bo z węgla czy też będzie trudno dostępna i droga, bo z wiatraków pracujących tylko kiedy wiatr wieje. Wybór jest bardzo prosty albo Sejm utrzyma ustawę odległościową w jej dotychczasowym kształcie albo pozwoli budować wiatraki, gdzie popadnie a my wszyscy stoczymy się w nędzę.


Wspólne posiedzenie komisji: ESK i STR

sala nr 111, bud. U

Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2938)

– uzasadnia Minister Klimatu i Środowiska.

  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1230)

– uzasadnia poseł Beata Maciejewska.

  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2324)

– uzasadnia poseł Małgorzata Tracz.

  • Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 2937)

– uzasadnia senator Krzysztof Kwiatkowski.

  • Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2939)

– uzasadnia senator Stanisław Gawłowski.

  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2940)

– uzasadnia poseł Małgorzata Chmiel.

  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 2941)

– uzasadnia poseł Paulina Hennig-Kloska.

  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2942)

– uzasadnia poseł Mieczysław Kasprzak.

Redakcja stopwiatrakom.eu


Wszechobecna propaganda klimatyczna w mediach głównego nurtu oparta jest o kilka mitów, które są nieustannie promowane wbrew oczywistym faktom i elementarnej wiedzy naukowej, zwłaszcza mit o szkodliwości dwutlenku węgla i jego szczególnej roli gazu cieplarnianego. Poglądy przeciwne i poddające w wątpliwość „ustaloną naukę o klimacie” są zaciekle eliminowane z obiegu publicznego, wszystko po to, by nie dopuścić do powstania nawet najmniejszych wątpliwości wśród polityków, dziennikarzy i wyborców, a już szczególnie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W ten sposób bełkot klimatyczny rozlewa się po infosferze publicznej i uniemożliwia rzetelną debatę o przyczynach, skutkach i kosztach „walki z klimatem”. Skala manipulacji i dezinformacji jest na tyle duża, że konieczne jest posługiwanie się zupełnie innymi pojęciami umożliwiającymi prawidłowe nazwanie rzeczywistości bez jej przeinaczania. Prawda sama się nie obroni i wymaga codziennej pracy a zwłaszcza posługiwania się innym językiem niż klimatyczni histerycy i naciągacze. Dlatego misją naszego portalu jest obrona prawdy naukowej i polskich interesów politycznych oraz gospodarczych w czasach inwazji post-prawd, kłamstw i przeinaczeń.

Wszystkim naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy. Portal utrzymuje się wyłącznie z prywatnych datków i nie korzystamy z żadnych publicznych pieniędzy. Takie finansowanie gwarantuje nam pełną niezależność a Czytelnikom publikacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Prosimy o wpłaty na konto w PKO BP SA: 53 1020 2791 0000 7102 0316 5867

Tytuł wpłaty: "Darowizna na stopwiatrakom.eu"

Dziękujemy Państwu za życzliwe wsparcie!