Skip to main content
 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 03 grudzień 2012

Wystąpienie dr inż. Witolda Jaszczuka (Zarząd Główny LWzH) na konferencji "ELEKTROWNIE WIATROWE - FAKTY" (29-11-2012 r., Sala Kolumnowa Sejmu RP)

W swoim wystąpieniu przedstawiciel Ligi Walki z Hałasem zwrócił uwagę na fakt, że w polskim prawie ochrony środowiska brak jest unormowania zagrożeń harasowych dźwiękami o częstotliwościach mniejszych niż słyszalne, a więc poniżej 20 Hz.

Zagrożenia takie w zasadzie nie występowały w przeszłości. Historycznie bywało tak, że pojawiały się nowe zagrożenia, a następnie były one opisywane przez regulacje prawne. W przypadku hałasu infradźwiękowego w środowisku, takich uregulowań nadal brak. Uniemożliwia to obiektywną ocenę zagrożenia (zanieczyszczania środowiska) hałasem szczególnie w przypadkach, gdy hałas infradźwiękowy jest dominujący lub bardzo znaczący. Dlatego też zanim nie zostaną uzupełnione tablice dopuszczalnych poziomów dźwięku o hałas mierzony w skali liniowej oznaczanej literą "C" - nie będzie możliwe obiektywne ocenianie zagrożenia hałasem. Skala liniowa jest co prawda wymieniana jako zalecana w przypadku hałasu elektromaszynowego, ale norm nie ma. Ten problem dotyczy nie tylko elektrowni wiatrowych, ale wszystkich instalacji o wielkich mocach, np. potężnych wentylatorów instalowanych nie tylko w zakładach przemysłowych, ale często na wielkogabarytowych obiektach w centrach miast o zwartej zabudowie mieszkalnej.

 

Istnieje zatem pilna potrzeba dostosowania norm do rzeczywistych potrzeb technicznych.

Wprowadzenie takich uregulowań nie wymaga żadnych nakładów finansowych ani zmian w konstrukcjach mierników poziomu dźwięku. Wszystkie one z zasady posiadają skalę liniową C, tylko że nie korzysta się z niej do oceny zagrożenia hałasem, właśnie z powodu braku zdefiniowanych dopuszczalnych poziomów dźwięku mierzonego w skali liniowej C.

Autor ma świadomość, że użycie skali liniowej jest rozwiązaniem doraźnym, na najbliższe lata. Równocześnie powinny zostać podjęte prace badawcze z udziałem lekarzy różnych specjalności i wibroakustyków w celu opracowania doskonalszych rozwiązań tego problemu.


- posłuchaj tego wystąpienia.

Strona: Stowarzyszenie Liga Walki z Hałasem