Skip to main content
 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 23 lipiec 2015
1) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku adres: ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok nr konta bankowego NBP O/O Białystok: 07 1010 1049 0041 4122 3100 0000. opłata skarbowa: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok nr konta bankowego: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 2) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy adres: ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz...

Opublikowano: 21 styczeń 2013
Jak bronić się przed sąsiedztwem wiatraków? Procedury Jak zostać stroną postępowania środowiskowego? Kto jest stroną w przypadku zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub w przypadku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Poszukiwanie informacji WZORY PISM NIEZBĘDNE W POSTĘPOWANIU WIATRAKOWYM Poradnik już dostępny! format pdf