^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

1) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

adres: ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok

nr konta bankowego NBP O/O Białystok: 07 1010 1049 0041 4122 3100 0000.

opłata skarbowa: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

nr konta bankowego: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

2) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

adres: ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz

nr konta bankowego NBP O/O Bydgoszcz: 03 1010 1078 0068 9722 3100 0000

opłata skarbowa:...

Czytaj więcej: Sądy administracyjne - informacje adresowe i konta bankowe

Jak bronić się przed sąsiedztwem wiatraków?

  • Procedury
  • Jak zostać stroną postępowania środowiskowego?
  • Kto jest stroną w przypadku zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub w przypadku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
  • Poszukiwanie informacji
  • WZORY PISM NIEZBĘDNE W POSTĘPOWANIU WIATRAKOWYM

Poradnik już dostępny! format pdf