^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Jak bronić się przed sąsiedztwem wiatraków?

  • Procedury
  • Jak zostać stroną postępowania środowiskowego?
  • Kto jest stroną w przypadku zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub w przypadku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
  • Poszukiwanie informacji
  • WZORY PISM NIEZBĘDNE W POSTĘPOWANIU WIATRAKOWYM

Poradnik już dostępny! format pdf