^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Duże znaczenie dla wszystkich osób biorących udział w postępowaniach sądowo-administracyjnych ma stały dostęp do orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

Baza dostępna jest przez każdą przeglądarkę internetową:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

Dostęp ten jest bezpłatny i umożliwia szybkie zapoznanie się z orzecznictwem sądowym. Należy pamiętać, że cała baza orzeczeń jest indeksowana, co oznacza, że można ją przeszukiwać według własnych słów.

Jak korzystać z bazy?
1) najszybciej znajdziemy interesujące nas orzeczenie posiadając sygnaturę sprawy, która wygląda tak: „II SA/Sz 1052/14” (dla sądów wojewódzkich) oraz tak „II OSK 237/13” dla Naczelnego Sądu Administracyjnego. Poszukiwaną sygnaturę wpisujmy w aktywne pole z lewej strony o nazwie:

bosa 0
Następnie na dole formularza klikamy przycisk: „Szukaj”

2) możliwe jest też przeszukiwanie bazy orzeczeń wybierając konkretny sąd administracyjny z aktywnego pola o nazwie „Sąd”:

bosa 1
Rozwijając pasek po prawej stronie możemy wybrać poszukiwany przez nas Sąd.
Dodatkowo możemy zawęzić poszukiwania, wpisując datę orzeczenia, jeśli ją znamy  w rubryce o nazwie: „Data orzeczenia”, która wygląda tak:

bosa 2
3) można przeszukiwać też bazę orzeczeń korzystając z nazwy organu administracji, którego rozstrzygnięcie skarżymy. W tym celu należy wpisać do pola o nazwie: „Rodzaj skarżonego organu” jego nazwę, np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie
bosa 3