^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal prasowkaPartia Nowoczesna szuka sposobów by zaistnieć na scenie politycznej i padło teraz na wiatraki. Już podczas debaty nad projektem ustawy w 2016 r. posłowie tej partii popisywali się brakiem wiedzy na temat wpływu energetyki wiatrowej na otoczenie i zdrowie ludzi, a teraz postanowili się pokazać, że robią „coś” dla branży, zgłaszając propozycję własnych regulacji dotyczących budowy farm wiatrowych. Niestety samego projektu ustawy nie opublikowano. Pozostawiamy to bez komentarza, bo Nowoczesna jaka jest każdy widzi. 

 

Treść komunikatu prasowego partii Nowoczesna.pl:

Nowoczesna kieruje do konsultacji społecznych swój projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach dot. elektrowni wiatrowych, który m.in. poszerza krąg zabudowy chronionej przed hałasem o szkoły, domy opieki społecznej i szpitale - poinformowała we wtorek posłanka Nowoczesnej Monika Rosa. 

Rosa podkreśliła, że to ekspercki projekt Nowoczesnej. "Ma on na celu naprawienie wszystkich tych przepisów, które w obliczu obecnie obowiązującej ustawy wywołały szereg negatywnych skutków dla przedsiębiorstw branży energetyki wiatrowej, właścicieli nieruchomości, instytucji finansujących oraz jednostek samorządu terytorialnego" - mówiła posłanka na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie. Według Rosy, obecnie obowiązująca ustawa, zaproponowana i przegłosowana przez Prawo i Sprawiedliwość, "w praktyce zablokowała możliwość rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce". 

Jak zauważyła ustawa, która weszła w życie 16 lipca 2016 roku, kilkakrotnie zwiększyła obciążenia podatkowe dla turbin wiatrowych, co w istotny sposób przyczyniło się do pogorszenia kondycji przedsiębiorców inwestujących w ten rodzaj instalacji OZE. 

„Ta fiskalna sankcja uderza wyłącznie w branżę energetyki wiatrowej, gdyż podobne regulacje nie obowiązują dla żadnej innej technologii OZE, ani dla elektrowni konwencjonalnych. Wprowadzenie takich regulacji to swego rodzaju zmiana +reguł gry w trakcie gry+ co podważa zaufanie przedsiębiorców, inwestorów do naszego państwa" - oceniła Rosa. Według niej obecne przepisy nie chronią też w sposób właściwy terenów mieszkalnych przed hałasem, bo - jak wskazywała - nie ma prostego związku między wysokością elektrowni wiatrowej, a jej oddziaływaniem.

„Konsekwencją tej regulacji jest również to, że w perspektywie dwóch lat znaczna ilość terenów zostanie trwale wyłączona z możliwości zabudowy mieszkalnej pomimo faktu, że na terenach tych nie będzie nadmiernego oddziaływania hałasem. Są przypadki, w których części lub nawet całe miejscowości mogą zostać pozbawione możliwości budowy nowych domów" - powiedziała Rosa. Proponowana przez Nowoczesną nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych - przekonywała Rosa- rozwiązuje problemy, gdyż zamiast tzw. regulacji "10H" (przepis, by wiatraki stawiano w odległości od domów nie mniejszej niż 10-krotność wysokości tych instalacji) wprowadza „czytelne i zrozumiałe dla każdego reguły odległościowe uzależnione od mocy akustycznej elektrowni wiatrowych".

„Jednocześnie nowelizacja poszerza krąg rodzajów zabudowy, które winny być chronione przed hałasem o tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny domów opieki społecznej, tereny szpitali i strefy ochronne uzdrowisk czym usuwa istotną wadę obecnej ustawy. W zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych nowelizacja przywraca stan prawny sprzed wejścia w życie ustawy" - mówiła Rosa. 

„Dla małych przedsięwzięć energetyki wiatrowej na obszarach, gdzie nie obowiązują miejscowe plany przestrzenne, nowelizacja przewiduje możliwość lokalizowania w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, co ma istotne znaczenie dla rozwoju klastrów, spółdzielni energetycznych i wzrostu wykorzystania energii odnawialnej przez lokalne przedsiębiorstwa oraz lokalny transport w tym pojazdy o napędzie elektrycznym" - poinformowała Rosa.

Źródło:

https://nowoczesna.org/nowoczesna-rozpoczyna-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-nowelizacji-prawa-o-elektrowniach-wiatrowych/

stopwiatrakom stopka 1