^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Lokalny operator sieci elektrycznej w regionie miasta Wetzlar w Hesji przygotowuje się do sprawnego wyłączania prądu konsumentom w wypadku zagrożenia awarią systemu energetycznego. Pisała o tym w dn. 28.12.2015 r. lokalna gazeta w artykule pt. „Przyszłość może być niewesoła. W przypadku nadmiernego lub zbyt małego napięcia w sieci konieczne może być odcięcie zasilania konsumentom” [1].

Niemiecka ustawa o energetyce zobowiązuje podmioty branży energetycznej -- od operatorów sieci krajowej przez operatorów regionalnych sieci dystrybucyjnych a skończywszy na lokalnych przedsiębiorstwa energetycznych -- do działań służących zapobieganiu systemowym awariom w dostawach elektryczności. W sytuacji zagrożenia awarią sieci energetycznej na poziomie krajowym czy regionalnym operatorzy sieci lokalnych zobowiązani są wyłączać dostawy prądu do indywidualnych konsumentów lub dzielnic miast itd. W Niemczech energetycy zakończyli właśnie przygotowania do krajowych działań awaryjnych w ramach tzw. systemu kaskadowego.

Niemiecka gazeta cytuje opinię dyrektora lokalnego przedsiębiorstwa energetycznego, że wraz z szybkim rozwojem produkcji energii z wiatru i słońca rośnie prawdopodobieństwo awarii zasilania w wielkiej skali. Eksperci już od dawna wskazują na to zagrożenie.

Problemem jest zarówno nadmierny, jak i niedostateczny poziom napięcia w systemie energetycznym. W wietrzne i słoneczne dni lata do sieci wprowadzane jest zbyt dużo energii, zwłaszcza w okresie wakacji, kiedy wielu konsumentów nie ma w domu. Przeciwne zagrożenie powstaje wówczas, kiedy nie ma wiatru ani słońca, a zużycie prądu utrzymuje się na wysokim poziomie.

W sytuacji nadmiernego napięcia, jeśli wyłączenie elektrowni wiatrowych i słonecznych, a także przekierowanie produkowanej przez nie energii elektrycznej gdzie indziej okaże się niewystarczające, jedynym sposobem uniknięcia awarii może być wstrzymanie dostaw energii do odbiorców lub odłączenie całych linii energetycznych.

Ciężary finansowe związane z dotowaniem OZE w Niemczech spadają przede wszystkim na odbiorców indywidualnych, a przemysł chroniony jest przed nimi systemem specjalnych ulg. W przypadku „celowych przerw” w dostawie prądu niemieccy energetycy zarzekają się jednak, że czasowe wyłączanie prądu dotknie w równym stopniu osoby fizyczne, jak i firmy i instytucje.

Operatorzy sieci zmuszeni będą podejmować takie decyzje błyskawicznie. Niemiecka gazeta pisze, że „operatorzy nie będą mieć czasu na długie wyliczenia”. Będą musieli zareagować w ciągu godziny. Łańcuch pozornie niegroźnych pojedynczych incydentów w systemie energetycznym może w najgorszym przypadku wywołać efekt domina, skutkiem czego będą awarie we wszystkich połączonych sieciach energetycznych.

Konieczność natychmiastowej reakcji w obronie stabilności systemu energetycznego wyklucza praktycznie możliwość ostrzeżenia odbiorców z wyprzedzeniem o „celowej przerwie” w dostawie prądu.

Wobec perspektywy takich „celowych”, czasowych przerw w dostawach prądu lokalni energetycy zalecają wszystkim swoim klientom, dla których ciągłość dostaw energii ma znaczenie kluczowe „ze względów medycznych, technicznych, bezpieczeństwa lub innych”, by zaopatrzyli się w odpowiednie zasilacze awaryjne UPS. Koszt takich urządzeń wraz z instalacją waha się od 5000 do 25.000 euro.

Mimo to energetycy mają świadomość, że planowane działania awaryjne będą przyczyną sporych kłopotów dla ludności. Uwięzienie w windzie, która nagle się zatrzymała, należy zaliczyć do najmniej nieprzyjemnych.

A co z odpowiedzialnością finansową za urządzenia, które ulegną zniszczeniu w przypadku nagłego odłączenia zasilania? Zakłada się, że takie koszty poniesie właściciel urządzenia i odbiorca prądu.

Warto zauważyć, że zamykane mają być także domowe systemy fotowoltaiczne, które podłączone są do sieci energetycznej.

Gazeta niemiecka pisze, że ostatnia rada dyrektora lokalnego przedsiębiorstwa energetycznego brzmiała, że należy zawsze mieć pod ręką radio na baterie i latarkę ze świeżymi bateriami.

My proponujemy także papier i ołówek zamiast komputera i zapas świec.

Opracowanie: Redakcja

PRZYPISY

[1] Steffen Gross, „Die Zukunft kann düster werden. Kommt es im Stromnetz zu Überlast oder Unterlast,
 dann müssen Verbraucher abgeschaltet”, Wetzlarer Neue Zeitung, 28.12.2015 - werden http://www.mittelhessen.de/lokales/region-wetzlar_artikel,-Die-Zukunft-kann-duester-werden-_arid,613216.html. Korzystaliśmy także z omówienia na blogu No Tricks Zone - http://notrickszone.com/2015/12/31/catastrophic-turbine-failures-targeted-blackouts-plague-german-power-as-wind-solar-energy-increase/#sthash.dn7GCDtj.dpbs