^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci zagraniczneDwadzieścia siedem organizacji lokalnych skupionych w ramach tzw. Collectif CO-27-XII- Environnement wystosowało pod koniec grudnia 2016 r. pismo do Ségolène Royal, obecnej minister ekologii, trwałego rozwoju i energii. Oto treść pisma w naszym tłumaczeniu.

Po tym liście jasno widać, że energetyka wiatrowa, bez względu na kraj generuje te same problemy i że bez zblatowanych z nią polityków nie ma ona racji bytu. Dlatego m.in. francuskie organizacje lokalne domagają się wprowadzenia ustawowej minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej. Polski przykład ustawy odległościowej jest bardzo wymowny na całym świecie.

 6 30 588 0Minister Royal
źródło: wikipedia.org

6 30 588 1
29 grudnia 2016 r.

Do Pani Minister Ekologii, Trwałego Rozwoju i Energii
Tour Pascal A et B -
Tour Sequoia 92055
La Défense Cedex
 
Dotyczy: przemysłowe turbiny wiatrowe, obietnice Pani Minister dotyczące odległości minimalnych

Szanowna Pani Minister,

nigdy nie będzie mogła Pani już powiedzieć: „nie wiedziałam” - aby przywołać Pani wypowiedź w trakcie debaty parlamentarnej w sprawie transformacji energetycznej w dniu 21 maja 2015 r. Zagrożenia dla zdrowia związane z wiatrakami, w szczególności hałas i infradźwięki, są Pani doskonale znane.

W trakcie tej debaty parlamentarzyści podnosili fakt zagrożeń dla zdrowia publicznego. Broniąc swojego stanowiska, że odległość między siedliskami ludzi a turbinami wiatrowymi powinna wynosić zasadniczo 500 metrów, zobowiązała się Pani doprowadzić do realizacji przez Krajową Agencję ds. Bezpieczeństwa Żywności, Ochrony Środowiska i Pracy (ANSES) badań nad zagrożeniami dla zdrowia, a także do wydania tzw. okólnika odległościowego.

Jak więc wygląda realizacja Pani obietnic?

W dniu 21 maja 2015 r. powiedziała Pani między innymi:

„… okólnik wykonawczy wskaże precyzyjnie, że badania nad oddziaływaniem uwzględniać będą wysokość turbin, topografię terenu, uciążliwości hałasu… Zleciłam agencji ANSES, by dokonała aktualizacji swoich zaleceń dotyczących oddziaływania turbin wiatrowych na zdrowie – mam na myśli zwłaszcza hałas i infradźwięki. Poleciłam ANSES zbadanie, czy uciążliwości występują, czy mieszkańcy skarżą się… Poświęcę pilną uwagę przygotowaniu okólnika wykonawczego, który przedłożę waszej Komisji (parlamentarnej – red.)”

O ile nam wiadomo, projekt badawczy ANSES został uruchomiony, jednak nie poinformowano o tym w żaden sposób. Biorąc pod uwagę obawy wyrażane przez ludność zamieszkującą w pobliżu elektrowni wiatrowych lub obszarów udostępnionych deweloperom, należałoby przedstawić raport śródokresowy, tak jak to ma to z reguły miejsce w przypadku podobnych projektów naukowych.

Jeśli idzie o tzw. okólnik odległościowy, to z odpowiedzi, jakiej udzieliła Pani reprezentujących nas posłom w dniu 31 maja 2016 r., zrozumieliśmy, że ma się on przyjąć postać „wytycznych dla badań nad oddziaływaniem farm wiatrowych”, co jest z jednej strony niejasne, a z drugiej strony zmienia przedmiot tego okólnika. Ponadto, przedłożenie tego okólnika Komisji parlamentarnej nie wchodzi już w rachubę.

Wysłuchaliśmy wypowiedzi Pani na antenie France Inter w porannej audycji P. Cohena w dniu 8 września (zobacz także przypis [2] – red.). Oświadczyła Pani, że odległość od siedlisk ludzkich, z wyjątkiem domostw stojących samotnie, powinna wynosić 1000 m, dodając przy tym, że „faktycznie w przypadku domów stojących samotnie, gdyby wprowadzono 500 m na całym terytorium kraju, w tym z uwzględnieniem samotnych siedlisk, to w ogóle nie można by budować turbin wiatrowych”. Na marginesie, czy wystarczą dwa domy mieszkalne, żeby dane siedlisko nie było „samotne”?

Ponieważ w międzyczasie w terenie mnożą się inwestycje wiatrakowe, odnosimy wrażenie, że wspomniane przez Panią badania ANSES, jak i okólnik odległościowy są jedynie zasłonami dymnymi, które mają jedynie dać więcej czasu Pani przyjaciołom ekologom i podmiotom finansującym energetykę wiatrową.

Zalecana przez Panią odległość 500 m to za mało wobec uciążliwości, których doświadczają lokalni mieszkańcy. Dręczące sąsiedztwo ogromnych urządzeń przemysłowych, efekt stroboskopowy, jaki powodują obracające się śmigła, sygnały świetlne w dzień i w nocy (niejednokrotnie niezsynchronizowane), hałas środowiskowy – zauważmy, że zezwoliła Pani operatorom farm wiatrowych na odstępstwo od normy 35 db(A) - oraz infradźwięki (przed którymi nie chronią materiały izolacyjne i które są odczuwalne nawet do 10 km zgodnie z badaniem przedstawionym na kongresie lekarzy niemieckich w maju 2015 r.), zagrożenie oderwanymi kawałami lodu, porażeniem piorunem i pożarami. Sąsiedztwo turbin wiatrowych zakłóca życie, powoduje bezsenność, rozdrażnienie po przebudzeniu się ze snu, mdłości, migreny, odczucie nacisku u podstawy czaszki i w uszach, szum uszny, zawroty głowy, rozdrażnienie i stres. (…)
 
Pani Minister, w związku z tym, że nie zrealizowała Pani w rozsądnym czasie swoich obietnic w kwestii zdrowia publicznego, złożonych w dniu 21 maja 2015 r., uważamy, że począwszy od jesieni 2015 r. spada na Panią osobista odpowiedzialność za uciążliwości doświadczane przez osoby poszkodowane przez przemysłowe elektrownie wiatrowe.

Jeśli nie stanie Pani przed Cour de Justice de la République [trybunał powołany do osądzania nierzetelności i przestępstw ministrów i byłych ministrów. Jest to odpowiednik polskiego Trybunału Stanu – red.], wówczas osoby faktycznie poszkodowane przez Panią będą wkrótce uprawnione do wniesienia przeciwko Pani powództwa cywilnego.
 
W międzyczasie nasze stowarzyszenia, których celem jest ochrona środowiska i ochrona lokalnych mieszkańców, powołując się na konstytucyjną zasadę ostrożności, żądają przedstawienia:

-      „okólnika odległościowego”, który obiecała Pani przy okazji debaty w LTE, i to nie jedynie w formie „wytycznych dla badań nad oddziaływaniem farm wiatrowych”. Taki okólnik powinien przewidywać przepis typu: „minimalna odległość: dziesięć razy wysokość licząc do najwyższego punktu łopaty w pozycji pionowej”.

-      raportu śródokresowego z badań ANSES.
 
Proszę przyjąć wyrazy naszego najwyższego szacunku.

Jean MARTY,  
koordynator Collectif                             

Graziella PIERINI,
rzecznik Collectif
 
Podpisano także przez prezesów trzech z 27 stowarzyszeń wchodzących w skład Collectif CO-27-XII- Environnement:

Agir pour le Lévezou -  Jean Marty  - http://agirpourlelevezou.midiblogs.com/
Avenir Causse Comtal -  Philippe Bertolotti -
https://fr-fr.facebook.com/avenirducaussecomptal/
Vivre Ensemble Causse et Val de Serre : Dominique Dauga -
http://causse-nature-solidaire.com/
      
Tłumaczenie Jacek Malski

Redakcja stopwiatrakom.eu


Przypisy:
[1] http://fed-nfo.org/media/com_acymailing/upload/lettre_co_27_xii_environnement_mme_royal_29_nov_2016_2.pdf
Collectif CO-27-XII- Environnement jest członkiem  francuskiej Fédération Environnement Durable (Federacji na Rzecz Zrównoważonego Środowiska, w skład której wchodzi 1060 stowarzyszeń lokalnych).
[2] http://stopwiatrakom.eu/wiadomo%C5%9Bci-zagraniczne/1993-francja-stawianie-wiatrak%C3%B3w-priorytetem-ministra-%C5%9Brodowiska.html