^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal sladem wiatrakowPodstawowym elementem energetyki wiatrowej jest farma wiatrowa. W tym cyklu przedstawiamy publikacje zagraniczne (naukowe, publicystyczne itd.) dotyczące wszystkich aspektów funkcjonowania farm wiatrowych, w tym ich wpływ na otoczenie, czyli najbliższych sąsiadów, lokalną społeczność, przyrodę, krajobraz, demokrację lokalną, gospodarkę wiejską itd. - Jacek Malski

Według niedawnego komunikatu francuskiego zrzeszenia Fédération Environnement Durable, polityka rządu francuskiego w kwestii skutków oddziaływania farm wiatrowych na ludzi – kiedy fakty kolidują z urzędową strategią dynamicznej rozbudowy energetyki wiatrowej – przywodzi na myśl mafijną zmowę milczenia, czyli sycylijską Omertę. Po raz kolejny okazuje się, że żywotny interes niewielkich wiejskich społeczności lokalnych nie jest wart uwagi polityków „klimatycznego mainstreamu”. Tam, gdzie w grę wchodzi interes energetyki wiatrowej, ogólne standardy wrażliwości na prawa mniejszości - nie obowiązują.

Przedstawiamy treść komunikatu dla prasy francuskiego zrzeszenia Fédération Environnement Durable z dnia1 marca 2017 r. [1] [2]

Raport w sprawie sytuacji zdrowotnej sąsiadów elektrowni wiatrowych: Omerta francuskiego rządu

Fédération Environnement Durable potępia brak publikacji raportu Krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności, Ochrony Środowiska i Pracy (ANSES) w sprawie oddziaływania przemysłowych elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi.

Na wyniki tego programu badawczego ANSES czekamy od 22 miesięcy. Program został zainicjowany przez minister środowiska Ségolène Royal w kwietniu 2015 r. Stało się to w następstwie odrzucenia przez Izbę Deputowanych ustawy Senatu ustanawiającej odległość minimalną 1000 metrów między budynkami mieszkalnymi a elektrowniami wiatrowymi, w miejsce dotychczasowych 500 metrów. Celem inicjatywy Senatu było zapewnienie mieszkańcom ochrony przed infradźwiękami i hałasem niskiej częstotliwości emitowanymi przez te urządzenia przemysłowe.

W ciągu ubiegłych dwóch lat agencja ANSES przeprowadziła liczne wysłuchania publiczne, w tym w dniu 8 marca 2016 r. z udziałem reprezentantów naszego zrzeszenia, którym towarzyszył ekspert-akustyk. FED przedłożyła opracowanie zawierające oświadczenia 511 francuskich sąsiadów farm wiatrowych, wskazujące na poważne dolegliwości związane z uciążliwościami akustycznymi, zarówno słyszalnymi, jak i niesłyszalnymi, powodowanymi przez przemysłowe wiatraki, a także świadectwa lekarzy wraz z bibliografią studiów naukowych i medycznych zrealizowanych na całym świecie - z wyjątkiem Francji, gdzie nie przeprowadzono żadnych badań tego typu.

W trakcie wspomnianego wysłuchania publicznego, FED uzyskała zapewnienie, że wnioski ANSES zostaną przedstawione opinii publicznej do dnia 30 czerwca 2016 r. Następnie, w odpowiedzi na liczne ponaglenia, wskazywano kolejne daty publikacji – najpierw w końcu 2016 r., a następnie w lutym 2017 r. Mamy obecnie 1 marca 2017 r., a raport zdaje się wciąż jeszcze pozostawać w rękach urzędników ministerstwa środowiska i zdrowia.

Taka seria opóźnień, dla których nie przedstawiono żadnego wyjaśnienia, rodzi oczywiste pytanie, a także obawę, czy nie są one spowodowane tym, że konkluzje raportu odzwierciedlają nie interes ogółu, ale wpływy „zielonych” sojuszników politycznych i biznesowych obecnego rządu, w związku z czym publikacja raportu w okresie przedwyborczym (w tym roku mają się odbyć we Francji wybory prezydenckie – red.) mogłaby być dla rządzących kłopotliwa.

Fédération Environnement Durable potępia pogardę, z jaką ministerstwo środowiska i zdrowia traktują osoby poszkodowane przez „transformację energetyczną”, co we Francji oznacza wszystkich obywateli, od których oczekuje się, że będą znosić w milczeniu obecność elektrowni wiatrowej o wysokości 150, 185, a często nawet 200 metrów w odległości 500 metrów od swojego domu.

Opracował: Jacek Malski

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1] email FED do redakcji SW.EU

[2] O tym programie badań i udziale FED w nim pisaliśmy m.in. tutaj:

(1) http://stopwiatrakom.eu/wiadomo%C5%9Bci-zagraniczne/1708-francja-rz%C4%85d-zleca-badanie-infrad%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w-emitowanych-przez-turbiny-wiatrowe-%E2%80%93-organizacje-spo%C5%82eczne-zaproszone-do-wsp%C3%B3%C5%82pracy.html ;

(2) http://stopwiatrakom.eu/wiadomo%C5%9Bci-zagraniczne/2127-francja-pismo-do-minister-ekologii-w-sprawie-poci%C4%85gni%C4%99cia-jej-do-odpowiedzialno%C5%9Bci-przez-osoby-poszkodowane-przez-elektrownie-wiatrowe.html

stopwiatrakom stopka 1