Skip to main content
 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 02 styczeń 2023
Sekretarz Generalny ONZ - António Guterres uprawia bezzasadną i nachalną propagandę klimatyczną. Pytamy dlaczego?

Trudno jest zrozumieć motywy jakimi kieruje się Sekretarz Generalny ONZ nieustannie strasząc wszystkich wokół rzekomą katastrofą klimatyczną. Trudno też jest wskazać podstawę prawną do tego, by akurat założona w 1945 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych miała zajmować się wyrafinowaną inżynierią społeczną wdrażaną pod hasłami „klimatycznej zagłady”. Karta Narodów Zjednoczonych, czyli akt założycielski ONZ słowem nie wspomina o takiego rodzaju aktywności czy też nawet problemie. [1] Dopiero ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) z 1992 r. powołała odrębną strukturę pod auspicjami ONZ do obsługi współpracy międzynarodowej w zakresie „zmian klimatu”. Odtąd prawa człowieka zeszły na dalszy plan. Trudno jest też wskazać jakie zjawiska na niebie i ziemi można by określić mianem „kryzysu”, „zagłady” czy też „katastrofy” z niezbędnym dodatkiem „klimatycznym”. Odnosimy za to wrażenie, że każde zjawisko pogodowe – w zależności od bieżącej potrzeby walki politycznej czy ideologicznej – może być wykorzystane, jako „niezbity dowód” na istnienie „kryzysu”, „zagłady” czy też „katastrofy” (niepotrzebne skreślić).

Nas drażni przede wszystkim nachalność z jaką António Guterres – czyli Sekretarz Generalny ONZ, uprawia od lat stręczycielstwo agendy klimatycznej oraz Agendy 2030, czyli agendy kontrolowanego i celowo spowalnianego rozwoju przez możnych tego świata. [2] Tak jak by nie było innych ważniejszych problemów na świecie, np. prześladowania chrześcijan czy powszechna cenzura w mediach społecznościowych.

1276.1 SusDevGoals

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Ten złowrogi symbol powyżej zapowiada rządy rodem z sowieckiego kołchozu a co od lat zapowiada Klaus Schwab mówiąc: „Nie będziesz miał niczego i będziesz zadowolony”. To jest właśnie istota „zrównoważonego rozwoju” czy jak kto woli uwstecznienia rozwoju ludzkości, o którego wdrożenie tak intensywnie walczy Guterres.

Mimo kolejnych szczytów klimatycznych, niezwykle istotnych deklaracji międzynarodowych, setek tysięcy wybudowanych wiatraków i tysięcy paneli fotowoltaicznych światowa gospodarka i dobrobyt wciąż są napędzane ropą naftową, gazem i węglem, a udział energii z OZE jest wciąż marginalny. Pisaliśmy o tym m.in. w tekście pt. Triumfalny powrót „Króla Węgla” i co to oznacza dla „postępu ludzkości” w listopadzie 2021 r. [3] Nawet średnia temperatura na Ziemi nie chce rosnąć w sposób bardziej niż niezauważalny. Trudno bowiem uznać wzrost średniej temperatury o +0,13°C/na dekadę i to przez ostatnie ponad 40 lat za istotny pod jakimkolwiek względem. Wykres autorstwa Roy’a Spencera poniżej obejmuje satelitarne pomiary ziemskiej atmosfery z lat 1979-2022 i jest wystarczającym argumentem przeciwko pseudonaukowej propagandzie nie tylko o globalnym ociepleniu, ale potrzebie odchodzenia od paliw kopalnych.

1276.2 UAH LT 1979 thru November 2022 v6

Źródło: https://www.drroyspencer.com/

Przyjmując jednak założenie, że ludzie zachowują się przyczynowo – co nie jest równoznaczne z tym, że zachowują się racjonalnie i mądrze – to z tej perspektywy można i należy doszukiwać się przyczyn, dla których akurat Sekretarz Generalny ONZ - António Guterres niezmiennie i od lat gra rolę proroka klimatycznej zagłady ludzkości. By nie być gołosłownym poniżej próbka jego jednej z ostatnich wypowiedzi z dn. 19 grudnia 2022 r.: „Nadal idziemy w złym kierunku” – powiedział w poniedziałek. „Z trudem gonimy cel 1,5°C. Krajowe plany klimatyczne są żałośnie niewystarczające. A jednak nie wycofujemy się, walczymy”. [4]

1276.3 Guterres foto TT

Źródło: www.twitter.com

António Guterres zapowiedział też zwołanie na wrzesień 2023 r. kolejnego szczytu klimatycznego, na którym zostaną podjęte: „nowe, poważne działania na rzecz klimatu, które posuną sprawę do przodu”. Planowany „(…) szczyt będzie wyzwaniem dla przywódców rządów i przedsiębiorstw, aby zaproponowali „nowe, namacalne i wiarygodne działania na rzecz klimatu, aby przyspieszyć tempo zmian” i stawić czoła „egzystencjalnemu zagrożeniu” kryzysem klimatycznym.”. [4]

Narracja szefa ONZ o „kryzysie klimatycznym” wzmacniana pseudonaukowymi raportami IPCC powielana jest przez wszystkie światowe media i przywoływana, jako ważny „argument z autorytetu” w dyskusjach politycznych o odchodzeniu przez świat od użytkowania paliw kopalnych. To, że Sekretarz Generalny ONZ posługuje się narracją (mitem) a nie wiedzą naukową nie powinno nas już dziwić, gdyż celem autorów Agendy 2030 nie jest opis rzeczywistości w kategoriach prawda/fałsz, co może podlegać weryfikacji w większym lub mniejszym stopniu, ale realizacja scenariusza zmiany rzeczywistości zawartej w przedmiotowej Agendzie 2030. Innymi słowy rozmawiamy o specyficznej ideologii zielonego komunizmu narzucanej przy pomocy wyrafinowanej inżynierii społecznej przez szefa ONZ wraz z podobnymi mu akolitami Nowego Porządku a nie o jakiejkolwiek nauce. Mamy do czynienia z mitem o kryzysie klimatycznym w miejsce prawdy naukowej. Pytanie brzmi komu na tym zależy, że finansuje tego rodzaju aktywność genseka z ONZ.

W mackach ONZ

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na bardzo rozbudowaną strukturę organizacyjną ONZ, która zajmuje się już praktycznie każdym aspektem rzeczywistości. Opis tych agend i organizacji dostępny jest tutaj: https://www.un.org/en/about-us/un-system

Do najbardziej znanych organizacji działających pod auspicjami ONZ należą: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która dała się poznać w ostatnich dwóch latach, jako źródło chaosu informacyjnego i bezwolne narzędzie przemysłu farmaceutycznego wciskającego wszędzie swoje preparaty, ale też i UNESCO, Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Specjalną komórką działającą w ramach ONZ jest też Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z siedzibą w Bonn (https://unfccc.int/) będący jednym z organizatorów konwencji klimatycznych (COP).

Nie można też nie wspomnieć o IPCC, czyli Międzyrządowym Zespole ds. Zmian Klimatu, który działa przy Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP). IPCC (https://www.ipcc.ch/) znany jest ze swoich niespełniających wymogów naukowości i wielokrotnie krytykowanych przez niezależnych ekspertów raportów oceniających „zmiany klimatu”, choć są one powszechnie wykorzystywane jako wiarygodne „źródło wiedzy”. Dlaczego tak nisko oceniamy raporty IPCC pisaliśmy też już wielokrotnie, m.in. w październiku 2018 r. w tekście pt. „W oparach klimatycznych absurdów. Uwagi na marginesie raportu IPCC” [5] czy w lipcu 2020 r. w tekście pt. „Wadliwe modele klimatyczne wypaczają rzeczywistą rolę dwutlenku węgla w atmosferze i są źródłem błędnych działań polityków”. [6] Warto jednak zapamiętać ważny element tych raportów. Otóż według IPCC dwutlenek węgla ma wielokrotnie większy wpływ na ziemski klimat niż … promieniowanie dochodzące z naszej jedynej gwiazdy, tj. Słońca. Reszta jest tylko prostą konsekwencją tego fałszywego założenia i deprecjacji faktu, że Ziemia krąży wokół Słońca i z niego czerpie swą żywotność. 

Nie bez powodu piszemy o niezwykle rozbudowanej strukturze Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej licznych agendach, gdyż budowa światowego rządu a w konsekwencji osłabianie i erozja państw narodowych, odbywa się właśnie z wykorzystaniem struktur ONZ. Z bardzo podobnym procesem, choć na mniejszą skalę mamy do czynienia w Unii Europejskiej. Z jednej strony gotowe struktury władzy a z drugiej strony program ideologiczny obejmujący wszystkie aspekty funkcjonowania społeczeństw, czyli ideologia zrównoważonego rozwoju vel zielonego komunizmu.

Dlatego też ze zgrozą w sercu czytamy doniesienia medialne o kolejnych pomysłach na wzmocnienie roli struktur międzynarodowych w procesach zarządzania kolejnymi aspektami życia społecznego. Konferencje klimatyczne typu COP służą uzgodnieniu kolejnych narzędzi do uwstecznienia ludzkości w rozwoju i radykalnego ograniczenia dostępności do energii elektrycznej, indywidualnego transportu czy też zdrowego jedzenia w postaci białka zwierzęcego. Kto nie wierzy w to, co piszemy niech sam przeczyta chociażby konkluzje z ostatniego COP27 w Egipcie dostępne tutaj: https://unfccc.int/documents/624444 i spróbuje wytłumaczyć sobie jakie będą konsekwencje dalszego ograniczania zużycia paliw kopalnych, co jest wprost zapisane w konkluzjach COP27 dotyczących energetyki (pkt 8-10). „8. Należy podkreślić pilną potrzebę natychmiastowej, głębokiej, szybkiej i trwałej redukcji globalnych emisji gazów cieplarnianych przez wszystkie Strony i w każdym możliwym sektorze, włączając w to zwiększenie udziału niskoemisyjnej i odnawialnej energetyki, partnerstw na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej i inne wspólne działania”. O samym COP27 będziemy jeszcze pisać, gdyż warto przybliżyć m.in. stanowisko polskiego rządu wobec tak sformułowanych planów likwidacji cywilizacji przemysłowej przez globalistów.

1276.4 COP27 logo

Źródło: https://www.un.org/en/climatechange

Niech za podsumowanie tekstu posłuży kolejny cytat Sekretarza Generalnego ONZ - António Guterres’a, który mówi, że: „Podwojenie wydobycia paliw kopalnych to podwójny kłopot(Doubling down on fossil fuels is double trouble). [7] Jest dokładnie odwrotnie. Paliwa kopalne to jest jedyna droga wyjścia z pułapki uwstecznienia rozwoju jaką zastawia m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych promująca wiatraki.

„Wielkie nazwiska uprawdopodobniają największe idiotyzmy, gdyż tłum ma naiwną pewność, że wielcy ludzie bredzić nie mogą” – Zbigniew Herbert

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

(1) Tekst Karty Narodów Zjednoczonych dostępny jest w języku angielskim tutaj: https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text

(2) O istocie neo-marksistowskiej ideologii „zrównoważonego rozwoju” pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Wciąż aktualny pozostaje tekst p. Agnieszki Stelmach z listopada 2016 r. http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2060-agnieszka-stelmach-o-ideologii-zr%C3%B3wnowa%C5%BConego-rozwoju.html oraz nasza publikacja ze stycznia 2018 r. http://stopwiatrakom.eu/w-skrocie/2419-sekretarz-generalny-onz-o-zagro%C5%BCeniach-w-2018-r.html

(3) http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2999-triumfalny-powr%C3%B3t-%E2%80%9Ekr%C3%B3la-w%C4%99gla%E2%80%9D-i-co-to-oznacza-dla-%E2%80%9Epost%C4%99pu-ludzko%C5%9Bci%E2%80%9D.html – publ. z dn. 08.11.2021 r.

(4) https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/19/climate-goal-15c-gasping-breath-un-head-antonio-guterres  - publ. z dn. 19.12.2022 r.

(5) http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2613-w-oparach-klimatycznych-absurd%C3%B3w-uwagi-ma-marginesie-raportu-ipcc.html – publ. z dn. 19.10.2018 r.

(6) http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2903-wadliwe-modele-klimatyczne-wypaczaj%C4%85-rzeczywist%C4%85-rol%C4%99-dwutlenku-w%C4%99gla-w-atmosferze-i-s%C4%85-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82em-b%C5%82%C4%99dnych-dzia%C5%82a%C5%84-polityk%C3%B3w.html – publ. z dn. 15.07.2020 r.

(7) Przemówienie Antonio Guterresa na zakończenie Konferencji COP27 dostępne jest tutaj: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-11-19/statement-the-secretary-general-the-conclusion-of-cop27%C2%A0-sharm-el-sheikh%C2%A0%C2%A0 – publ. 19.11.2022 r.


Wszechobecna propaganda klimatyczna w mediach głównego nurtu oparta jest o kilka mitów, które są nieustannie promowane wbrew oczywistym faktom i elementarnej wiedzy naukowej, zwłaszcza mit o szkodliwości dwutlenku węgla i jego szczególnej roli gazu cieplarnianego. Poglądy przeciwne i poddające w wątpliwość „ustaloną naukę o klimacie” są zaciekle eliminowane z obiegu publicznego, wszystko po to, by nie dopuścić do powstania nawet najmniejszych wątpliwości wśród polityków, dziennikarzy i wyborców, a już szczególnie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W ten sposób bełkot klimatyczny rozlewa się po infosferze publicznej i uniemożliwia rzetelną debatę o przyczynach, skutkach i kosztach „walki z klimatem”. Skala manipulacji i dezinformacji jest na tyle duża, że konieczne jest posługiwanie się zupełnie innymi pojęciami umożliwiającymi prawidłowe nazwanie rzeczywistości bez jej przeinaczania. Prawda sama się nie obroni i wymaga codziennej pracy a zwłaszcza posługiwania się innym językiem niż klimatyczni histerycy i naciągacze. Dlatego misją naszego portalu jest obrona prawdy naukowej i polskich interesów politycznych oraz gospodarczych w czasach inwazji post-prawd, kłamstw i przeinaczeń.

Wszystkim naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy. Portal utrzymuje się wyłącznie z prywatnych datków i nie korzystamy z żadnych publicznych pieniędzy. Takie finansowanie gwarantuje nam pełną niezależność a Czytelnikom publikacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Prosimy o wpłaty na konto w PKO BP SA: 53 1020 2791 0000 7102 0316 5867

Tytuł wpłaty: "Darowizna na stopwiatrakom.eu"

Dziękujemy Państwu za życzliwe wsparcie!