^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

06.04.2010. Radio Elka

Żukowice. Radni opozycyjni zarzucają wójtowi Żukowic Leszkowi Kucharczykowi, że na planowanej w gminie farmie wiatrowej zarobią tylko wybrańcy. 40 procent wiatraków ma bowiem stanąć na terenach należących do wójta i jego rodziny, a także na ziemiach radnych sprzyjających wójtowi. Leszek Kucharczyk nie zgadza się z takim twierdzeniem. - Tereny pod budowę siłowni wybierały niezależne firmy ? wyjaśnia.

Czytaj

Należę do Polonii amerykańskiej i spędziłem ponad 20 lat w Stanach Zjednoczonych. Bardzo niepokoi mnie jak i wielu innych członków Polonii amerykańskiej rozwijający się proces lokowania farm wiatrowych w Polsce. Do tej pory nie ma określonych zapisów prawnych, związanych z budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych. Niestety lukę tę wykorzystują inwestorzy. Czytaj