^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

26 listopada 2013 WSA we Wrocławiu stwierdził nieważność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pielgrzymka, a dzień później unieważnił plan zagospodarowania terenów dla elektrowni wiatrowej. Po prawie czterech latach ciężkiej walki doczekaliśmy się sukcesu, który bardzo nas przybliżył  do ostatecznego zwycięstwa. Inwestor wycofał wniosek o pozwolenie na budowę. Więcej szczegółów na stronie www.wojcieszyn.info.