Skip to main content
 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 03 kwiecień 2014
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż dnia 04.04.2014 r. o godz. 16.00 w Biesiekierzu (woj. zachodniopomorskie)odbędzie się zgromadzenie publiczne. W załączeniu zawiadomienie o zgromadzeniu i ulotki informacyjne. Nadmieniamy, iż w dniu 04.04.2014 r. podczas zgromadzenia wyrazimy również poparcie dla protestu trwającego w sejmie i przed sejmem rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzi...

Opublikowano: 27 marzec 2014
Prof. dr inż. Barbara Lebiedowska i prof. dr inż. Marek Lebiedowski wystosowali list otwarty do Prezesa Rady Ministrów, w którym odpowiadają na tezy zawarte w apelu PIGEO z 24.03.2014 – tutaj [ Przeczytaj list ]  

Opublikowano: 24 marzec 2014
Przedstawiamy deklarację mazowieckiej koalicji i listę organizacji, które ją założyły: Miedzna, 13 marca 2014 r. DEKLARACJA KOALICJI MAZOWSZE PRZECIW WIATRAKOM Wobec wzrastającej presji lobby wiatrakowego wspieranego przez rządzącą koalicję PO-PSL oraz lokalne samorządy, a także wobec realnej groźby zabudowania naszego województwa przemysłowymi turbinami wiatrowymi sytuowanymi w odległości k...

Opublikowano: 24 marzec 2014
Zanim przedstawimy relację uczestnika posiedzenia podkomisji, informujemy, że prace nad drukiem 758 zostały zawieszone na 2 miesiące. Dlaczego?  Oficjalnie mówi się o potrzebie zapoznania się z wynikami kontroli NIK, a dotyczącej nieprawidłowości proceduralnych przy lokalizowaniu wiatraków. Nieoficjalnie wiadomo, że nie wiadomo jeszcze, czy prace nad drukiem 758 i ustawą o OZE toczyć się...

Opublikowano: 24 marzec 2014
dr inż. Witold Jaszczuk, ZG Ligi Walki z Hałasem, ekspert Podkomisji 758 Posiedzenie Podkomisji nr 758 z dnia 20 marca 2014r. zakończyło się przegłosowaniem wniosku o ... odroczeniu procesu myślenia i dyskutowania nad zasadami uregulowań prawnych, dotyczących inwestycji wiatrakowych, o dwa miesiące. Wniosek ten został przegłosowany przez większość Posłów Podkomisji, którzy wcześniej odrzucili ...

Opublikowano: 20 marzec 2014
Dyskusja na temat odległości minimalnej turbiny od zabudowań i druku "758" trwa. Wczoraj przeciwnicy zbyt bliskiej lokalizacji wiatraków od domów wystosowali pismo do podkomisji pracującej nad nowelizacją przepisów, domagając się realnych działań i ustalenia obszaru możliwego kompromisu.  Również wczoraj organizacja firm wiatrowych napisała do premiera, w której straszą paraliżem w sytua...

Opublikowano: 19 marzec 2014
Panie i Panowie Posłowie W czasie poprzedniego posiedzenia podkomisji do spraw rozpatrzenia projektu ustawy odległościowej (druk nr 758), umożliwiono stronie społecznej przedstawienie argumentów, uzasadniających konieczność wprowadzenia minimalnej odległości przemysłowej turbiny energetycznej od zabudowań. Podnosiliśmy - poza argumentami zdrowotnymi, na które powoływał się wcześniej wnioskodaw...

Opublikowano: 16 marzec 2014
Powiedzieliśmy wprost, że: - raporty oddziaływania na środowisko są często niechlujne, niepełne i nieprawdziwe; - zdarza się często, regionalne dyrekcje nie dokonują faktycznej oceny oddziaływania farm wiatrowych na środowisko ze względu na brak wiedzy, instrumentów lub woli, by to zrobić; - mamy przykład powołania na dyrektora RDOŚ osoby o wątpliwych kwalifikacjach, ale za to towarzysko i p...

Opublikowano: 16 marzec 2014
W czasie posiedzenia komisji nadzwyczajnej ds. druku 758 posłowie zaprezentowali następujące opinie: poseł Adamczyk, przewodniczący: prace komisji należy prowadzić szybko i sprawnie, od 19 marca rozpoczną się prace techniczne i merytoryczne; poseł Litwiński: konieczne jest oszacowanie skali ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony firm wiatrowych oraz zdefiniowanie, czym jest budowla ...

Opublikowano: 16 marzec 2014
Gorącym tematem dla protestujących i to od zawsze była sprawa odległości minimalnej turbiny od zabudowań. Widzimy w niej jedyną realną możliwość zabezpieczenia się przed skutkami negatywnego oddziaływania wiatraka energetycznego. Niektórzy ministrowie i posłowie mówią nam, że to niekoniecznie konieczne, bo obowiązujące przepisy w wystarczający sposób nas chronią. Chodzi o ocenę oddziaływania, u...

Opublikowano: 16 marzec 2014
Ten projekt od razu miał trafić do kosza. Zgłoszona przez PiS nowelizacja prawa budowlanego, zawierająca zapis delimitacyjny (wiatrak minimum 3 km od domów) wciąż jednak jest w Sejmie. Przypomnijmy, że w lutym ubiegłego roku ustawa ta nie została odrzucona w pierwszym czytaniu tylko i wyłącznie dzięki refleksowi posła Sasina, który policzył głosy i wykorzystał nieobecność na sali posłów koalicj...

Opublikowano: 16 marzec 2014
Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi czy gmina Rychwał nie złamała prawa. Chodzi o budowę na tym terenie siłowni wiatrowych. Mimo sprzeciwu ponad 200 mieszkańców w gminie ma stanąć dziewięć wiatraków.   Więcej na stronie: http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/poslowie-do-nik-ws-wiatrakow.html

Opublikowano: 14 marzec 2014
Komentarz redakcji po kolejnym posiedzeniu Podkomisji sejmowej rozpatrującej poselski projekt ustawy odległościowej dla elektrowni wiatrowych. Wczoraj w Sejmie RP odbyło się posiedzenie podkomisji pracującej nad poselskim projektem ustawy limitującej minimalną odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych. Kolejne już posiedzenie podkomisji zgromadziło liczne grono przeciwników bud...

Opublikowano: 14 marzec 2014
Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej w dniu 13 marca 2014 (druk 758) http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#941BC7D74607F20CC1257C90004BF0A5 oraz wczorajsza konferencja prasowa po obradach podkomisji: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#1D6C77F0C7A31847C1257C9A003428D2