^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Niestety zapowiadane przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego planowane wydłużenie okresu vacatio legis ustawy o OZE właśnie stało się faktem. Niestety, bo opublikowany w mediach projekt nowelizacji zakłada wydłużenie o 6 miesięcy okresu obowiązywania dotychczasowego sytemu wsparcia OZE, czyli rozdawnictwa zielonych certyfikatów dla producentów „zielonej” energii. Niestety również dlatego, że dowiadujemy się o tym nie poprzez opublikowanie projektu ustawy przez Rządowe Centrum Legislacji. Nowelizacja ma bowiem iść jako projekt poselski, czyli w tempie ekspresowym, bez zachowania trybów konsultacji społecznych.

Żeby nie było wątpliwości, uważamy, że obecnie obowiązująca ustawa o odnawialnych źródłach energii nadaje się tylko do ponownej obróbki. Proponowany system aukcyjny jest wydumany, kosztowny i narażony na manipulacje, co wykazały próbne aukcje w URE. Co więcej, ustawa o OZE, z racji braku uprzedniej jej notyfikacji w Komisji Europejskiej nie zyska aprobaty eurobiurokratów i da Komisji pretekst do uderzenia w rząd. Podjęta próba nadgonienia notyfikacji przez UOKiK może być zatem nieskuteczna.

Nie można nie zauważyć, że wydłużając dotychczasowy system wsparcia, nowy minister energii robi prezent gwiazdkowy dla inwestorów, którzy zyskują aż pół roku na dokończenie swoich inwestycji. Nie mamy złudzeń, że brak tej nowelizacji spowoduje upadłość wielu deweloperów i straty finansowe w bankach rzędu kilku miliardów złotych, więc pochylenie się nad problemami branży wiatrakowej będzie dobrym punktem wyjścia w negocjacjach nt. regulacji prawnych dotyczących energetyki wiatrowej. Tylko dlaczego akurat problemy tej branży mają być załatwiane w tak szybkim tempie? Tak czy inaczej rząd ma większość w Sejmie i może uchwalić każdą ustawę nawet w jeden dzień, więc może wydłużając termin wejścia w życie ustawy o OZE jednocześnie zakażmy lokalizowania OZE na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, dopuszczając ich budowę wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Strona społeczna ma prawo oczekiwać poważnego traktowania. Czas na konkrety Panie i Panowie.

Redakcja

Źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/19564/jest-nowy-projekt-nowelizacji-ustawy-o-oze

http://www.cire.pl/item,122307,1,0,0,0,0,0,eksperci-zapisy-nowelizacji-ustawy-o-oze-powinny-chronic-prosumentow.html