^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Jak to wygląda w realnym świecie pokazuje tegoroczna publikacja branżowa BP Energy Review 2015.

Wykres 1 – zużycie energii pierwotnej na świecie w 2014 r.  Chodzi tutaj o energię zawartą w pierwotnych nośnikach energii, pozyskiwanych bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych.

6 30 289 0

Ropa naftowa – 33%
Gaz naturalny – 24%
Węgiel – 30 %
Energia jądrowa – 4 %
Energia hydroelektryczna – 7%
Wiatrowa/solarna – 2 %
Bioenergia – 1 %

Wykres 2 – dynamika zużycia ropy naftowej, gazu i węgla na świecie

6 30 289 1Wykres 3 – przyrost zużycia energii pierwotnej z paliw kopalnych oraz z wiatru/słońca.

Paliwa kopalne – kolor ciemno niebieski
Wiatr/słońce – kolor czerwony
Mtoe = 1 000 000 toe, toe to energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej (11,630 MWh).

6 30 289 2

Redakacja

Źródło:
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html ; podajemy za Paul Homewood,”Comrades in LaLa Land”, blog Not A Lot of People Know That”, 14.12.2015 - https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/12/14/comrades-in-lala-land/