^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci z sejmuW dniu 7 września 2016 r. odbyła się w Sejmie konferencja poświęcona tematyce klastrów energetycznych, zorganizowana w ramach publicznych konsultacji nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Podsumowaniem tej konferencji jest stanowisko sejmowego Zespołu Górnictwa i Energii, które publikujemy w całości.

Pisaliśmy już o koncepcji klastrów energetycznych w tekście z dnia 14 września 2016 r. http://www.stopwiatrakom.eu/w-skrocie/1992-czy-oze-dadz%C4%85-si%C4%99-ucywilizowa%C4%87.html i pytania tam stawiane są wciąż aktualne. Opublikowane w dniu 19 października 2016 r. stanowisko Zespołu pod przewodnictwem posła Ireneusza Zyski tylko utwierdza nas w przekonaniu, że pomysł na klastry jest niestety ale niedopracowany. Długa lista zagadnień do rozwiązania prezentowana w załączonym stanowisku jest dobrym punktem wyjścia do dalszej dyskusji merytorycznej, ale niekoniecznie prac legislacyjnych. Jest na to zbyt wcześnie, a wiele kwestii nie zostało przesądzonych.

Zasadniczym problemem, z którym boryka się Ministerstwo Energii w tej sprawie jest brak docelowej wizji rynku energii elektrycznej i cieplnej z udziałem klastrów. Nie wiadomo, co one tak naprawdę mają robić na tym rynku i jakie jest ich miejsce w systemie energetycznym. Jeśli klastry miałyby przejąć na siebie obowiązki sprzedawców energii na swoim obszarze działania, to tym samym konieczna jest istotna zmiana roli OSD (operatorów systemów dystrybucyjnych) i wpuszczenie na ten rynek usług całkiem nowych podmiotów, włącznie z możliwością posiadania własnych linii energetycznych i przyłączaniem konsumentów celem świadczenia usług o kompleksowym charakterze. Na taki krok Ministerstwo Energii nie jest jednak gotowe, gdyż w praktyce oznacza to zgodę na prywatyzację sieci dystrybucyjnych na poziomie lokalnym. Dlatego też klastry energetyczne, w dotychczas prezentowanych koncepcjach miały być formą wsparcia dla wytwórców energii z różnego rodzaju OZE na wybranych obszarach. Nie miały jednak zastępować dotychczasowych zakładów energetycznych. Koncepcja klastrów musi się bowiem wpisywać w obecny model rynku energii, który oparty jest o centralne zarządzanie siecią przesyłową i dystrybucyjną. Z tego też względu pomysł na „energetykę sąsiedzką” pod nazwą klastrów energii będzie długo procedowany, by ostatecznie zostać odłożonym na półkę. Zapewnienie dostaw energii elektrycznej nie może zostać powierzone bliżej nieokreślonym klastrom. To jest już kwestia bezpieczeństwa. W zasadzie tylko energetyka cieplna może się rozwijać w modelu rozproszonym. W tym zakresie koncepcja klastrów energetycznych może być bardzo użyteczna i nad tym warto się skupić. Jeśli do tego dodamy program rozwoju geotermii, to sukces będzie gwarantowany.

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródło:

http://ireneusz-zyska.pl/konferencja-oze_/#stanowisko