^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci z sejmuKonferencja pt. „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”

Warszawa, dnia 6 marca 2017 r., Sejm RP, Sala Kolumnowa

Patronat honorowy:
• prof. Jan Szyszko – Minister Środowiska

Organizator:
• Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii - Ireneusz Zyska, poseł na Sejm RP, przewodniczący PZGiE

Partnerzy:
• Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP – Sekcja Nauka – Innowacje 
• Polska Geotermalna Asocjacja im. Prof. J. Sokołowskiego
• Konsorcjum Naukowo-Przemysłowo-Wdrożeniowe „Polska Geotermia”

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 9.45       Rejestracja uczestników konferencji
10.00 – 10.10   Otwarcie i powitanie uczestników konferencji, poseł Ireneusz Zyska, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii
10.10 – 10.30   Wystąpienie inauguracyjne, prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska
10.30 – 10.45   „Geotermia w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
10.45-11.00      „Lokalna energetyka geotermalna jako podstawowy składnik OZE w procesie dochodzenia do samowystarczalności energetycznej Polski”, płk prof. Mieczysław Struś, Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego, Politechnika Wrocławska
11.00 – 11.15   „Innowacyjne polskie technologie produkcji ciepła i energii elektrycznej z zasobów geotermicznych w aspekcie ustaleń Światowej Konferencji Klimatycznej Paryż 2015”, prof. Jacek Zimny, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP, Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego, Konsorcjum „Polska Geotermia”, Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
11.15 – 11.30   „Finansowanie innowacyjnych projektów geotermalnych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”, prof. Maciej Chorowski, Dyrektor NCBiR, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
11.30 – 11.45   „Finansowanie projektów geotermalnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,
dr inż. Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
11.45 – 12.00   „Geotermia w debacie parlamentarnej na przestrzeni ostatnich 27 lat”, poseł Gabriela Masłowska
12.00 – 12.30   przerwa kawowa

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA INSTALACJI GEOTERMALNYCH W POLSCE, 
DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE – PREZENTACJE:
12.30 – 12.45   Geotermia Podhalańska
12.45 – 13.00   Geotermia Toruńska
13.00 – 13.15   Geotermia Pyrzyce
13.15 – 13.30   Geotermia Mszczonów
13.30 – 13.45   Geotermia Uniejów
13.45 – 14.00   Geotermia Nowy Tomyśl

DYSKUSJA PANELOWA
14.15 – 15.15   Moderator: Marcin Roszkowski, Prezes Zarządu Instytutu Jagiellońskiego; Paneliści: prof. Jan Szyszko Minister Środowiska, prof. Maciej Chorowski, dr inż. Kazimierz KujdaJerzy Kwieciński, Wiceminister Rozwoju, prof. Mariusz Orion Jędrysek, Wiceminister Środowiska, Główny Geolog Kraju, płk prof. Mieczysław Struś, prof. Jacek Zimny, przedstawiciele ww. projektów geotermalnych
15.15 – 15.45 – pytania publiczności do prelegentów i panelistów;

WYSTĄPIENIA KOŃCOWE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
15.50 – 16.00   Wystąpienia końcowe: prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska
16.00 Zamknięcie konferencji: poseł Ireneusz Zyska, przewodniczący PZGiE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji.

 http://ireneusz-zyska.pl/konferencja-geotermia/