^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal woja z co2 2Pisaliśmy już o tym, że 13 października br. ministrowie środowiska Unii Europejskiej ustalili propozycje redukcji emisji CO2 w sektorach non-ETS (rolnictwo, leśnictwo, transport, budownictwo oraz gospodarka komunalna) i że wynegocjowany limit emisji oznaczać będzie daleko idące ograniczenia w rozwoju naszej gospodarki. Całkowitym „przypadkiem” jest to, że dotyczy to akurat tych sektorów gospodarki, które są mocno konkurencyjne dla „starych” państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednak są...

Czytaj więcej: Koalicja Klimatyczna nie jest zadowolona z unijnego projektu rozporządzenia w sprawie redukcji...

portal analizyUnia Europejska jest sukcesorem prawnym  Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali założonej w 1951 r. m.in. w celu odbudowy przemysłu ciężkiego po zniszczeniach II wojny światowej. Ówcześni politycy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że węgiel, stal i żelazo mają charakter surowców strategicznych i odbudowa przemysłu oraz wzrost liczby miejsc pracy są uzależnione od przemysłu ciężkiego. Jak wygląda to dzisiaj? Niestety jest dokładnie odwrotnie, gdyż euromandaryni są wyznawcami zielonego...

Czytaj więcej: Komisja Europejska walczy z klimatem a przemysł ciężki musi uciekać z produkcją poza granice Unii...

portal wazneNie można milczeć w sytuacji, kiedy gołym okiem widać, że Europie trwa pełzająca rewolucja zielonego komunizmu i wojna z cywilizacją łacińską. Pod sztandarami Unii Europejskiej, w imię politycznej poprawności, ideologii multi-kulti oraz walki z globalnym ociepleniem doprowadzono Europę do stanu bezbronności i intelektualnego upadku, z którego może się ona już nie podnieść. Mocny głos grupy intelektualistów i polityków, wśród których jest m.in. prof. Ryszard Legutko (poseł do Parlamentu...

Czytaj więcej: Deklaracja paryska „Europa, w jaką wierzymy” w obronie cywilizacji łacińskiej

portal woja z co2 2W związku ze zbliżającym się listopadowym szczytem COP 23 w Bonn w dniu 4 października br. Parlament Europejski podjął rezolucję wzywającą Unię Europejską do szeregu działań mających na celu jak najszybsze wdrożenie Porozumienia paryskiego z 2015 r. i przejście Unii na gospodarkę zeroemisyjną. Treść przyjętej rezolucji nie daje żadnej nadziei na to, że europejscy decydenci są w stanie podjąć chociażby próbę autorefleksji, czy aby na pewno „walka z klimatem” jest teraz najważniejszym zadaniem...

Czytaj więcej: Parlament Europejski wzywa kraje Unii Europejskiej do „zwiększenia ambicji” w zakresie celów...

portal klimat i czlowiekPrezentujemy dzisiaj tłumaczenie publikacji Jamesa Delingpole’a, znanego angielskiego publicysty zajmującego się sprawami wiatraków i globalnego ocieplenia. Tekst został opublikowany na portalu Breitbart.com i  poświęcony jest nieprawdziwym prognozom dotyczącym ocieplenia klimatu [1]. Sam Delingpole przyznaje, że: „To jest pierwsze oficjalne potwierdzenie, że CO2 nie stanowi tak wielkiej siły sprawczej dla zmian klimatycznych jak twierdziły modele komputerowe; jest też pierwszym oficjalnym...

Czytaj więcej: Delingpole: Alarmiści klimatyczni wreszcie przyznali, że mylili się co do globalnego ocieplenia

portal dekarbonizacjaNa portalu wnp.pl ukazał się wywiad z prof. Władysławem Mielczarskim z Politechniki Łódzkiej. Profesor Mielczarski podziela  obawy na temat „Pakietu zimowego” prezentowane na łamach naszego portalu oraz odnośnie zaproponowanych w pakiecie zintegrowanych planów w zakresie energii i klimatu. Jego zdaniem Polska jest obecnie głównie rynkiem zbytu dla technologii OZE i dalszy rozwój OZE na obecnych zasadach jest niekorzystny dla polskiej gospodarki. Ponadto wydawane przez Komisję Europejską...

Czytaj więcej: Profesor Mielczarski o oddaniu Komisji Europejskiej kontroli nad krajową energetyką i...

portal woja z co2 2Stowarzyszenie EURELECTRIC przygotowało niezależny raport omawiający nowy standard emisji CO2 dla jednostek wytwarzających energię elektryczną, który promuje Komisja Europejska w ramach Pakietu ,,Czysta energia dla wszystkich".  Wpisany w ostatniej chwili do projektu „Pakietu zimowego” nowy standard emisyjny może mieć zdaniem EURELECTRIC, istotne konsekwencje gospodarcze i systemowe dla całej energetyki i przemysłu w UE. Trudno się z takim stanowiskiem nie zgodzić, gdyż jego wdrożenie...

Czytaj więcej: Pakiet zimowy oraz zaproponowany w nim standard emisyjny na poziomie 550g uderzy w gospodarkę i...

portal dekarbonizacjaWiceminister energii Andrzej Piotrowski był gościem Forum Energii i mówił o perspektywach polskiej energetyki. Powodem do dyskusji była prezentacja raportu „Polski sektor energetyczny 2050. 4 scenariusze", w którym wskazano, jak może rozwijać się polska energetyka. Autorzy raportu jawnie deklarują się zielonej stronie mocy. Dlatego w zaprezentowanym scenariuszu, celem i sensem istnienia energetyki, jest wyłącznie budowa OZE i eliminacja węgla.

Kontrowersyjny raport Wise...

Czytaj więcej: Czy rząd może samodzielnie zdecydować o przyszłości polskiej energetyki? Lobbyści OZE nie dają za...

portal wiadomosci zagranicznePan prezydent Andrzej Duda w dniu 19 września 2017 r. wygłosił na corocznej Sesji ONZ ważne polityczne przemówienie, w którym wskazał na zasadnicze cele polityki zagranicznej i wewnętrznej Polski. Prezydent Duda podkreślał znaczenie Agendy 2030, jako fundamentu obecnych działań ONZ oraz deklarował poparcie Polski dla realizacji ambitnych celów Porozumienia Paryskiego w sprawie ochrony klimatu.

Zamieszczamy poniżej obszerne fragmenty przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy, udostępnionego przez...

Czytaj więcej: Prezydent Andrzej Duda na 72 Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówił m.in. o zaangażowaniu Polski w...

portal komisja europejskaW dniu 13 września 2017 r. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jan Klaudiusz Juncker wygłosił orędzie o stanie Unii. To coroczne przemówienie ma charakter programowy i ma na celu przedstawienie priorytetów Komisji. W tym roku, z uwagi na pogłębiający się kryzys polityczny w samej Unii, oczekiwano przedstawienia pomysłów na przełamanie impasu w sprawie masowej imigracji. Jeśli jednak ktoś spodziewał się czegokolwiek konkretnego, to musiał być srodze zawiedziony.

Przewodniczący Komisji...

Czytaj więcej: Juncker domaga się dalszej federalizacji Unii Europejskiej, tj. centralnie kierowanego państwa...

portal wiadomosci z rzadu 1Publikujemy dzisiaj trzecią część analizy uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień międzyresortowych do nowelizacji ustawy o OZE. Dzisiaj omawiamy uwagi złożone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dotyczą one przede wszystkim kwestii związanych ze wsparciem odnawialnych źródeł energii, które nie są w dalszym ciągu przejrzyste.

Prezes URE zauważył, że istotnym mankamentem jaki pojawia się w projekcie nowelizacji przedmiotowej ustawy jest brak szeregu przepisów przejściowych, które w...

Czytaj więcej: Analiza uwag zgłoszonych do projektu nowelizacji ustawy o OZE i ustawy odległościowej – część III

portal wiadomosci z sejmuWystąpienie wiceministra energii Andrzeja Piotrowskiego na temat polskiej energetyki w trakcie senackiej debaty jest bardzo rzadko spotykanym głosem zdrowego rozsądku w morzu propagandowych wypowiedzi polityków różnych opcji oraz zielonych bajkopisarzy nie rozumiejących specyfiki polskiej gospodarki i sytuacji geopolitycznej. Minister Piotrowski tłumaczy spokojnie i rzeczowo dlaczego fotowoltaika i elektrownie wiatrowe nie mogą stanowić naszego podstawy systemu energetycznego.

Wracamy...

Czytaj więcej: Wiceminister Andrzej Piotrowski o planach dotyczących energetyki

portal dekarbonizacjaDekarbonizacja gospodarki, rozumiana jako nakaz eliminacji węgla z użytkowania gospodarczego, jest naczelną zasadą dla unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Zasada ta skutkuje w praktyce głębokim uzależnieniem gospodarek Europy Zachodniej od importu węgla z krajów nie mających antywęglowych obsesji. Dlatego też Ministerstwo Energii podkreśla, że utrzymanie wysokiego stopnia niezależności energetycznej naszego państwa możliwe będzie dzięki utrzymaniu górnictwa węglowego w podstawie bilansu...

Czytaj więcej: Czy da się pogodzić unijną politykę dekarbonizacji gospodarki z wiodącą rolą węgla w naszej...

 

portal sladem wiatrakowEnergetyka wiatrowa ma takie same związki z naturą, jak np. energetyka węglowa, wykorzystuje bowiem zasoby, które powstały bez ingerencji człowieka (wiatr i węgiel).  Nie ma też zasadniczych różnic, jeśli idzie o kwestię wyczerpywania surowców wykorzystywanych w różnych formach energetyki przemysłowej (w przypadku energetyki wiatrowej są to pierwiastki ziem rzadkich). Obserwacje empiryczne pokazują też rosnące oddziaływanie farm wiatrowych na lokalny i regionalny mikroklimat i...

Czytaj więcej: Farmy wiatrowe jako czynnik zmieniający regionalny mikroklimat i warunki wegetacji - dalsze dowody...

portal klimat i czlowiekW przewidywalny sposób cyklon Harvey i związana z tym klęska powodzi, w mieście Houston, wykorzystywane są jako ilustracja nieszczęść, jakie ludzkość sprowadzać ma na siebie, zmieniając klimat przez spalanie paliw kopalnych. 

Kataklizmy naturalne burzą wiarę, że Ziemia jest przewidywalną, dobrą matką dla ludzkości. Często przywołuje się przykład, jak to optymizm oświeceniowego filozofa Voltaire'a załamał się na wiadomość o tym, że w trzęsieniu ziemi, które dotknęło Lizbonę w 1755 r....

Czytaj więcej: USA: Cyklon Harvey w Teksasie, intensywność opadów atmosferycznych i hipoteza globalnego ocieplenia 

portal wiadomosci z rzadu 1Dzisiaj druga część analizy uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień międzyresortowych do nowelizacji ustawy o OZE. Pokazujemy kto popiera wiatrakowych inwestor a kto widzi całość problemów związanych z polską energetyką oraz widzi problemy mieszkańców, których skazuje się na uciążliwe sąsiedztwo turbin wiatrowych.   Teraz kolej na uwagi złożone przez Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo Środowiska w zakresie zaproponowanych zmian w ustawie odległościowej podnosi wątpliwości, co do...

Czytaj więcej: Analiza uwag zgłoszonych do projektu nowelizacji ustawy o OZE i ustawy odległościowej – część II

portal wiadomosci z rzadu 1W piątek 25 sierpnia br. został opublikowany projekt ustawy nowelizującej ustawę środowiskową (UD 288), który przewiduje znaczące zmiany w strukturach zarządzania sprawami ochrony środowiska w Polsce. Zniesione mają być wszystkie Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, a na ich miejsce zostaną powołane oddziały nowej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To może być ważna zmiana dla społeczności lokalnych oraz strony społecznej, która jest bardzo mocno zaangażowana w procedury...

Czytaj więcej: Ministerstwo Środowiska chce zlikwidować Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska i powołać nową...

portal analizy„Europa jest zbudowana na fundamencie wartości - demokracji i wolności, z którymi Polska jest dziś w konflikcie. Polska w wielu kwestiach sama wypycha się na margines Europy”; „Polacy zasługują na więcej” – powiedział francuski prezydent Emmanuel Macron w Warnie komentując twarde stanowisko Polski w sprawie propozycji regulacji dotyczącej pracowników delegowanych. [1]

Rzadko zdarza się, by głowy państw mówiły to, co naprawdę myślą. Wypowiedź prezydenta...

Czytaj więcej: Si vis pacem, para bellum – słów kilkoro po wypowiedzi prezydenta Francji Macrona

portal wiadomosci z rzadu 1Publikujemy dzisiaj I część analizy uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień międzyresortowych do nowelizacji ustawy o OZE. Pokażemy, kto popiera wiatrakowanie Polski, a kto popiera inwestorów. Jawność procesu legislacyjnego gwarantuje nam dostęp do dokumentów rządowych i zamierzamy dokładanie to opisać. Na początek uwagi Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia przeciwne zmianom ustawy odległościowej

Ministerstwo Zdrowia zajęło stanowisko [1], w którym jednoznacznie popiera pozostawienie...

Czytaj więcej: Analiza uwag zgłoszonych do projektu nowelizacji ustawy o OZE i ustawy odległościowej – część I

portal zielona energetykaW ostatnich dniach media rozpisywały się na temat drenażu spółek energetycznych przez podmioty działające w branży OZE. O problemie farm wiatrowych i „dziwnym” systemie finansowania „zielonej” energii piszemy na łamach tego portalu od kilku lat. Czy po tym, jak sprawa zawierania za rządów PO-PSL niekorzystnych dla polskich spółek energetycznych długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów, wypłynęła na światło dzienne przy okazji małej nowelizacji ustawy o OZE, zostanie powołana...

Czytaj więcej: Gdzie się podziały pieniądze z OZE? Czas na sejmową komisję śledczą w sprawie farm wiatrowych