^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal komentarz redakcjiW dniu 16 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i można pokusić się o pierwsze podsumowanie jej efektów. Słowo sukces ciśnie się samo na usta, gdyż kampania pod nazwą „Stop wiatrakom”, która rozpoczynała się od lokalnych protestów przyniosła zmiany systemowe na skalę ogólnopolską. Dodajmy zmiany, które są wzorem dla osób protestujących przeciwko ekspansji energetyki wiatrowej na całym świecie.

Pierwsza refleksja, jaka przychodzi jest taka, że...

Czytaj więcej: Minęły 3 miesiące od wejścia w życie ustawy odległościowej 

portal wiadomosci z rzadu 1Ratyfikacja porozumienia klimatycznego z Paryża przebiegła bardzo szybko i już w dniu 7 października 2016 r. Minister Środowiska prof. Jan Szyszko mógł złożyć dokumenty w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Co więcej, jak wynika z wypowiedzi ministra, dzięki Porozumieniu Paryskiemu możliwe będzie zabezpieczenie interesów polskiej energetyki opartej o surowce naturalne.

Zarówno minister Szyszko, jak i jego zastępca i zarazem pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek przekonywali...

Czytaj więcej: Minister Środowiska o dalszej roli węgla w polskiej gospodarce po ratyfikacji Porozumienia...

portal wiadomosci zagraniczneZ uwagi na to, że Unia Europejska, niezależnie od swoich państw członkowskich, jest stroną Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Porozumienie Paryskie), to Parlament Europejski na sesji w dniu 4 października 2016 r. wyraził zgodę na ratyfikację tego porozumienia. Konwencję poprało 610 europosłów, 38 było przeciw, a 31 się wstrzymało.

Dzięki zgodzie na ratyfikację Porozumienie Paryskie ma szansę wejść w życie jeszcze w tym roku. Stanowisko organów Unii Europejskiej...

Czytaj więcej: Parlament Europejski zgodził się na ratyfikację Porozumienia Paryskiego z 2015 r. w sprawie zmian...

portal wiadomosci z rzadu 1Zakończyły się konsultacje przygotowanego przez Ministerstwo Energii projektu rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy. W wyniku analizy zgłoszonych uwag, został przygotowany raport. Poprawione rozwiązania, będą stanowiły podstawę do dalszych prac nad ustawą o rynku mocy.

Celem projektu przygotowanego przez Ministerstwo jest zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i do wszystkich gospodarstw domowych na terenie kraju w ilości i czasie jakie wynikają z ich...

Czytaj więcej: Ministerstwo Energii podsumowuje konsultacje społecznej w sprawie rynku mocy 

portal wiadomosci z rzadu 1Po pierwszych dziesięciu miesiącach funkcjonowania rządu premier Beaty Szydło nadszedł czas na pierwsze zmiany osobowe. Można dyskutować czy dymisje ministra skarbu państwa i ministra finansów były akurat tymi najbardziej oczekiwanymi, ale nie to jest istotne. Ważne jest powierzenie wicepremierowi Morawieckiemu funkcji ministra finansów oraz przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Skupienie w jednym ręku nadzoru nad resortami gospodarczymi stwarza unikalną szansę wicepremierowi...

Czytaj więcej: Wicepremier Morawiecki będzie musiał zmierzyć się z problemami energetyki 

portal waznePrzypominamy wszystkim stowarzyszeniom lokalnym działającym jako stowarzyszenia zwykłe, że od dnia 20 maja 2016 r. obowiązują nowe przepisy Prawa o stowarzyszeniach, które nakładają obowiązek ponownej rejestracji. Jest to efekt zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. i uchwalonych jeszcze przez uprzedni Sejm.
O nowych przepisach pisaliśmy już wcześniej w publikacji z dnia 1 sierpnia 2016 r....

Czytaj więcej: Stowarzyszenia zwykłe muszą się przerejestrować jak najszybciej do nowej ewidencji stowarzyszeń 

portal komentarz redakcjiW dniach 28 i 29 września 2016 r. odbędzie się w Warszawie I Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej. Organizatorami tej konferencji są WWF, Greenpeace, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Wsparcia Kongresowi udzielił też Samorząd Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy i Ambasada Niemiec w Polsce.

Lobby wiatrakowe próbuje się pozbierać po nokaucie, jakim było wejście w życie ustawy o OZE oraz ustawy odległościowej i szykuje już nową...

Czytaj więcej: Energetyka pseudoobywatelska w natarciu 

portal wazneW dalszym ciągu istnieje pilna potrzeba podjęcia działań na poziomie ustawowym, które zagwarantują poprawny przebieg procesu planowania inwestycji. Dotyczy to zarówno inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych, jak i innego typu przedsięwzięć, gdzie hałas jest istotną uciążliwością. Proponowane zmiany w przepisach umożliwią też weryfikację już funkcjonujących inwestycji i sprawdzenie, czy zostały one prawidłowo zlokalizowane.

1. Wstęp

Hałas w środowisku jest postrzegany jako istotna...

Czytaj więcej: Ustawa odległościowa i … co dalej? Dlaczego niezbędne są dalsze zmiany w przepisach związanych z...

portal wiadomosci z sejmuW dniu 7 września 2016 r. odbyła się w Sejmie konferencja poświęcona tematyce klastrów energetycznych zorganizowana w ramach publicznych konsultacji nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Po wysłuchaniu prelegentów nasunęło się nam kilka refleksji, z którymi chcielibyśmy się podzielić z Czytelnikami.
Należy jednak zacząć od podziękowań dla posła Zyski za inicjatywę zorganizowania takiej konferencji. Pomysł na wstępną publiczną dyskusję jeszcze przed...

Czytaj więcej: Odbyły się wstępne konsultacje w sprawie założeń funkcjonowania klastrów energetycznych

portal wiadomosci z sejmuW dniu 7 września 2016 r. (środa) w Sejmie odbędzie się konferencja poświęcona tematyce klastrów energetycznych zorganizowana w ramach publicznych konsultacji nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Organizatorem konferencji jest Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, któremu przewodniczy poseł na Sejm RP – Ireneusz Zyska (Wolni i Solidarni). Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Energii – Pan Krzysztof Tchórzewski. Poniżej zamieszczamy...

Czytaj więcej: Sejm RP: Konsultacje w sprawie założeń nad nowelizacją ustawy o OZE w zakresie klastrów...

portal komentarz redakcjiW dniu 1 września 2016 r. ukazał się dramatyczny list otwarty do premier Beaty Szydło przygotowany przez Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR). Branża domaga się m.in. zablokowania „szkodliwych działań podejmowanych i promowanych przez Ministerstwo Energii”.

Na portalu GramWZielone.pl można zapoznać się z całym listem PIGEOR, w którym można przeczytać m.in. że „Niepubliczni Inwestorzy z branży energetyki odnawialnej w Polsce od kilku lat wystawiani są przez...

Czytaj więcej: Branża OZE domaga się wsparcia ze strony rządu – apel PIGEOR

portal wiadomosci z rzadu 1Elektrownie wiatrowe nie są jedynym źródłem udręki mieszkańców obszarów wiejskich. Inwestorzy, ramię w ramię z lokalną władzą starają się też budować fermy kur, trzody chlewnej norki amerykańskiej czy też biogazownie. I nie chodzi tu bynajmniej o przydomowy chów zwierząt, a o produkcję na skalę przemysłową.

Do naszej redakcji docierają prośby od lokalnych działaczy społecznych o pomoc w sprawach związanych z innego typu inwestycjami niż tylko elektrownie wiatrowe. Na czoło problemów wysuwają...

Czytaj więcej: Ministerstwo Środowiska opublikowało Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

portal wazne„Zawsze myślałam, że specjaliści, którzy zezwalają na takie inwestycje i określają wytyczne dotyczące ich bezpieczeństwa, wykażą się należytą starannością. Zainteresują się naszym zdrowiem.”  
Sandy McLeod, Kanada, prowincja Ontario [1]  

W dniu 23 czerwca b.r. odbyło się w Warszawie branżowe spotkanie lobby wiatrakowego poświęcone kwestii oddziaływania turbin wiatrowych na zdrowie ludzi. Niedawno media opublikowały komunikat PSEW, w którym ta „organizacja społeczna” relacjonuje...

Czytaj więcej: Jak oni Was kochają! PSEW rodzinnie o nauce i zdrowiu,  głównie psychicznym

portal wazneWizja globalnej katastrofy klimatycznej spowodowanej przez cywilizację człowieka jest równie przerażająca, jak mało zabawne jest już zestawianie list różnych prognoz katastrofalnych zmian w klimacie, które przedstawiano w ostatnich dekadach i które okazały się całkowicie chybione. Prognozy takie były i są uzasadniane, mniej czy bardziej cynicznie, autorytetem nauki.

Jakość wytworów współczesnej nauki dramatycznie spada, w miarę jak gwałtownie rośnie liczba stron publikacji naukowych. W...

Czytaj więcej: Klimat a arogancja ideologów – wywiad z autorem nowej książki prof. Michaelem Hartem

portal wazneWiele osób stykających się na co dzień z postępowaniami administracyjnymi ma dużą trudność w zrozumieniu w jaki sposób dokonuje się doręczeń pism czy decyzji w takich postępowaniach. Naturalne jest oczekiwanie, że urząd każdemu doręczy na piśmie zawiadomienie czy o rozpoczęciu sprawy, o jej zakończeniu czy też o wydaniu decyzji.

Odstępstwa od zasady bezpośredniego doręczania decyzji i innych pism w formie pisemnej są dwa. Pierwsze z nich przewiduje art. 39(1) K.p.a., który przewiduje możliwość...

Czytaj więcej: Jak należy stosować art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego? 

biznes alert logoDzięki uprzejmości portalu „BiznesAlert” publikujemy wywiad, jakiego udzielił minister Piotr Naimski (Pełnomocnik rządu RP ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej)

BiznesAlert.pl: Czy polska sieć elektroenergetyczna jest zabezpieczona przed problemami z dostawami energii?
Piotr Naimski: Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych robi wszystko aby uniknąć ryzyka ograniczeń dostaw energii. Współpraca w tej dziedzinie obejmuje kilka istotnych instytucji i spółek. Ograniczenia w zeszłym...

Czytaj więcej: Minister Piotr Naimski: Polska energetyka musi iść własną ścieżką rozwoju

portal wiadomosci z sejmu

W dniu 8 sierpnia br. grupa posłów Platformy Obywatelskiej wystąpiła z inicjatywą zmian w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych („ustawa odległościowa”), które mają na celu zmniejszenie minimalnej odległości w jakiej można lokalizować elektrownie wiatrowe od zabudowań mieszkalnych. PO proponuje, by było to 800 m zamiast obecnej dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej. Projekt zmian zamieszczamy poniżej.

Złożony projekt...

Czytaj więcej: Platforma Obywatelska chce nowelizować ustawę odległościową i zmniejszyć minimalną odległość...

portal waznePublikujemy bardzo ciekawy numer Biuletynu pt. „Zielone Światło” w opracowaniu Centrum Zrównoważonego Transportu w całości poświęcony tematyce konsultacji społecznych. Temat bardzo trudny w praktyce, bo urzędnicy w Polsce podchodzą do strony społecznej i do samego procesu konsultacji jak do jeża albo jeszcze gorzej. Robi się je wtedy kiedy inaczej się nie da. Robi się je w taki sposób, by nic z nich nie wynikało. A jak już się odbywają, to i tak nic to nie zmienia, bo decyzje zapadły już gdzie...

Czytaj więcej: Jak przeprowadzać konsultacje społeczne?