^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Sprawa nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii ma wiele słabych punktów, dzięki którym jej uchwalenie może nie dojść do skutku. Jednym z nich jest sprawa pomocy publicznej dla całego sektora tzw. "zielonej" energetyki. Kwestia ta jest objęta zmową milczenia, gdyż nawet rzetelne raporty o pomocy publicznej w Polsce - corocznie publikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - nie wykazują takiej kategorii pomocy. Sprawdzić to można tutaj:...

Czytaj więcej: Nowa ustawa o OZE, a pomoc publiczna

Do Sejmu trafił długo oczekiwany rządowy projekt o ustawy odnawialnych źródłach energii, który ma na celu kompleksową regulację sektora zielonej energii. Projekt jest długi (liczy 201 artykułów), skomplikowany, z dużą liczbą aktów wykonawczych więc nie ma co oczekiwać, że zostanie szybko uchwalony. Sam rząd założył, że ustawa zacznie działać w swoim zasadniczym kształcie od 1 stycznia 2016 r.

W najbliższym czasie zamieścimy obszerne omówienie całego projektu ustawy i ewentualnych skutków...

Czytaj więcej: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii już Sejmie RP - druk sejmowy nr 2604

Radni Miasta Kołobrzeg nie zgodzili się na lokalizację farmy składającej się z 5 elektrowni wiatrowych na terenie sąsiedniej gminy wiejskiej Kołobrzeg, gdyż miasto ma status uzdrowiska i budowa farmy zablokuje rozwój miasta w tym kierunku. Zachodnie Pomorze jest już zastawione elektrowniami wiatrowymi i aż przykro na to patrzeć. Dobrze, że radni umieją stanąć w obronie zdrowia mieszkańców. Warto pamiętać, że lokalizacja elektrowni wiatrowych wiąże się z zakazem zabudowy i zalesiania terenów...

Czytaj więcej: Rada Miasta Kołobrzegu przeciwna stawianiu elektrowni wiatrowych

 

Polecamy lekturę nowego tekstu Państwa Lebiedowskich - znanych i cenionych krytyków propagandowych sloganów związanych z budową i funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych.
Publikacja poświęcona jest omówieniu najnowszych badań naukowych dotyczących szkodliwości hałasu niskoczęstotliwościowego oraz hałasu infradźwiękowego. Warte zapamiętania jest to, że raporty środowiskowe opracowywane na zlecenie inwestorów opierają się o nieprawdziwe założenia...

Czytaj więcej: Jeszcze raz o przyczynach szkodliwości infradźwięków - nowa publikacja prof. B.Lebiedowskiej i...

węgielObserwując ekspansję elektrowni wiatrowych w Polsce można by pomyśleć, że brakuje nam nośników energetycznych w kraju i koniecznie musimy produkować prąd z czego się tylko da i jak najdrożej się da. Tymczasem nasi zachodni sąsiedzi, mimo przestawienie energetyki na OZE rok w rok zwiększają produkcję energii elektrycznej z węgla. Przypadek? Niekoniecznie, gdyż zużycie węgla rośnie też na całym świecie - w ubiegłym roku globalnie o 3 proc., i to szybciej, niż jakiekolwiek inne paliwo...

Czytaj więcej: Rośnie zużycie węgla w Niemczech i na świecie, a w Polsce stawia się wiatraki

Były minister środowiska w rządzie PiS - prof. Jan Szyszko udzielił ciekawego wywiadu dla portalu stefczyk.info, w którym postuluje natychmiastowe wstrzymanie budowy farm wiatrowych w Polsce i przeprowadzenie kontroli dotychczasowych zrealizowanych inwestycji.
Postulat ten jest warty uwagi, możliwy jest jednak do wykonania tylko na drodze ustawowej, gdyż nie ma innego sposobu na to. Z oczywistych względów nie jest to możliwe w Sejmie tej kadencji. Natomiast w następnym Sejmie mogłaby powstać...

Czytaj więcej: Prof. Jan Szyszko, były Minister Środowiska, komentuje raport NIK w sprawie farm wiatrowych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w dn. 26.07.2014 r. informację o wynikach kontroli pn. "Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych".

To ważny dokument pokazujący skalę nieprawidłowości związanych z procesem lokalizacji farm wiatrowych w Polsce. Szkoda, że tak późno. Szkoda, że powstało tyle farm wiatrowych w lokalizacjach zupełnie nieodpowiednich na tego rodzaju budowle, a w planach są dalsze lokalizacje.

Portal stopwiatrakom.eu wielokrotnie informował o braku regulacji prawnych, o...

Czytaj więcej: NIK ocenia negatywnie proces powstawania lądowych farm wiatrowych w Polsce

Na początku tego roku w prestiżowym amerykańskim magazynie będącym publikacją Amerykańskiego Towarzystwa Akustycznego „Acoustics Today” został opublikowany przełomowy artykuł autorstwa prof. Aleca N. Salta i prof. Jeffreya T. Lichtenhana z Wydziału Otolaryngologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Waszyngtona w St. Luis pt. „W jaki sposób hałas generowany przez turbiny wiatrowe wpływa na ludzi?”

 

Z oryginalną wersją artykułu można się zapoznać tu:...

Czytaj więcej: Nowe badania naukowe na temat wpływu infradźwięków oraz dźwięków niskiej częstotliwości...

 

32 miliony złotych to kwota przewyższająca budżet małej, wiejskiej gminy, jaką są Brojce. To tu od stycznia i marca 2013 dokonano nielegalnej wycinki ponad 1800 drzew wysokogatunkowych. Kilkaset dębów, klonów, grabów, jesionów, olch i buków. Prace prowadzono na terenie nieczynnego nasypu, po byłbym torowisku kolejki wąskotorowej i wzdłuż niego (w sumie obszar 11 działek). Wycinkę wykonywała firma Zakład Usług Leśnych Marek Czerenkowski z Wetliny w Bieszczadach. Działała jednak na...

Czytaj więcej: Gmina Brojce: miały być szybko wiatraki; zamiast nich jest rekordowa kara za wycinkę prawie 2...

Rodzi się pytanie: Czy wyżej wymienieni Posłowie i Senatorowie (chodzi o grupę przeciwników wiatraków – red.), członkowie i sympatycy Stowarzyszenia (protestującego przeciwko lokalizacji wiatraków w Białej – red.) żyją w tym samym państwie – Rzeczpospolitej Polskiej – w którym żyją Wójt Gminy Biała, pozostali mieszkańcy gminy Biała, a także poszczególni ministrowie rządu? Czy wszystkich obywateli, także Posłów i Senatorów obowiązują te same prawa

 

...

Czytaj więcej: Gmina Biała / woj. łódzkie - Wójt pozwolił, by firma wiatrowa finansowała plan miejscowy, nie wie,...

Rolnicy pytają – to wiatraki będą wszędzie, a my nigdzie? - pisze poseł Janusz Wojciechowski w kontekście zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

To nieco sarkastyczne sformułowanie, ale nie da się ukryć, że nowe przepisy, o ile zostaną podpisane przez prezydenta Komorowskiego, znacznie ułatwią życie inwestorom wiatrowym.

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 10 czerwca 2014 r. posłowie uchwalili kolejną nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmiana polega na powrocie do...

Czytaj więcej: Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych: nowelizacja nowelizacji czyli powrót do punktu...

W Sejmie odbyło się spotkanie posła Andrzeja Czerwińskiego z Igą Kuczmańską i Hanną Szumińską. Obie panie, choć umocowane w ogólnopolskich strukturach, reprezentowały jednak wyłącznie swoje lokalne stowarzyszenia, związane z antywiatracznymi protestami na Mazurach i w Wielkopolsce. Celem spotkania była chęć poznania stanowiska komisji energetyki wobec sposobu rozwiązania problemu bezpiecznego posadowienia wiatraków. Spotkanie odbyło się z inicjatywy stowarzyszeń.

Poseł Czerwiński...

Czytaj więcej: Komunikat ze spotkania z posłem Andrzejem Czerwińskim, przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej ds....

Zamieszczamy skargę OSPE na bezczynność Policji wobec łamania prawa w Lekitach, gm. Jeziorany (warmińsko-mazurskie)

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Pozytywna Energia"
Zbigniew Sienkiewicz - wiceprezes

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Partyzantów 6/8, 10-950 Olsztyn

Skarga na łamanie prawa i bezczynność Policji.

Niniejszym składam informację o skandalicznym łamaniu prawa i bezradności organów Policji w sprawie związanej z protestem społecznym w Lekitach...

Czytaj więcej: Policja nie reaguje na bicie protestujących w gm. Jeziorany: skarga OSPE 

 

Wójt Gminy Duszniki, Adam Woropaj, wiele razy mówił mieszkańcom, że korzyścią z budowy wiatraków będą milionowe podatki. Tymczasem wiatrakowcom wójt PODPISAŁ, że załatwi z radnymi zwolnienie od podatków na co najmniej 5 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wójt nie mógł podjąć zobowiązania w imieniu Rady Gminy i przekroczył uprawnienia. Treść umowy pomiędzy firmą wiatrową a gminą Duszniki dostępna pod linkiem:

...

Czytaj więcej: Duszniki (wielkopolskie): inwestor wiatrowy obiecuje bajeczne kwoty z podatków, wójt wcześniej...

http://www.portalsamorzadowy.pl/zachodniopomorskie/ochrona-srodowiska/kolejne-megawaty-z-wiatru-dla-zachodniopomorskiego,60361.html

Nasz komentarz:

Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy intensywną działalność inwestorów zamierzających przyspieszyć budowę farm wiatrowych w Polsce. Budowa elektrowni wiatrowych przedstawiana jest jako cudowne panaceum na bolączki polskiej energetyki i rozwój gospodarczy. Każdy ma prawo do swoich poglądów w tej sprawie, jednak z chwilą kiedy angażuje się środki...

Czytaj więcej: Dlaczego Województwo Zachodniopomorskie przeznacza środki publiczne na rozwój energetyki wiatrowej?

Poniżej Wystąpienie pokontrolne NIK, z którego wynika, że zarzuty mieszkańców zgłaszane w związku z planami budowy 6 turbin 300 metrów od domów były w pełni uzasadnione. W przeciwieństwie do NIK Rada Gminy uznała głosy mieszkańców za całkowicie bezzasadne.

Raport NIK nie zrobił jednak żadnego wrażenia na wójcie, który ma państwowy organ kontrolny w nosie i kontynuuje proces inwestycyjny, jak gdyby nic się nie stało.

Nasz komentarz: Gmina Babiak to jeszcze jeden dowód na to, jak wygląda w...

Czytaj więcej: Raport NIK z kontroli w gminie i co z tego wynikło (na razie nic) – gmina Babiak (wielkopolskie,...

Pewnie już wszyscy wiecie, że przedwczoraj 5 czerwca działy się w Sejmie bardzo ważne dla nas rzeczy, a mianowicie wznowiła prace podkomisja sejmowa zajmująca się projektem ustawy, która miała regulować zasady usytuowania elektrowni wiatrowych względem naszych domów i ustalała min. odległość 3km od zabudowań mieszkalnych gdzie miano zakazać budowania tych przemysłowych instalacji.

Nie muszę chyba przypominać jak wszyscy czekaliśmy na takie odgórne uregulowania, gdyż w praktyce sytuacja...

Czytaj więcej: Apel do wszystkich organizacji oraz ludzi walczących o odsunięcie elektrowni wiatrowych na...