^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Branża wiatrakowa kontynuuje swój atak na najcenniejsze krajobrazy kulturowe w Europie. Stale rośnie liczba miejsc uznawanych do tej pory za wybitne pomniki europejskiej kultury lub wyjątkowo cenne krajobrazy naturalne, które przekształcane są obecnie w zony zdominowane przez przemysłową energetykę wiatrową. Niekiedy takie inwestycje udaje się powstrzymać UNESCO, w innych przypadkach praktycznie jedynym obrońcą takich wartości jest lokalna społeczność – tak jak było w przypadku kompleksu...

Czytaj więcej: Francja: Branża wiatrakowa kontynuuje dewastację dziedzictwa narodowego – międzynarodowa petycja

Jak pisaliśmy wielokrotnie, w Niemczech rośnie opór przed „wiatrakową pustynią”. W szeregu landach, szczególnie w północnej części RFN, pod farmy wiatrowe oddano lub planuje się oddanie 5, 7 i więcej procent całkowitej powierzchni, licząc łącznie z miastami, drogami, zbiornikami wodnymi itd. Oznacza to, że gigantyczne wiatraki są już obecne prawie wszędzie poza miastami – na terenach zamieszkałych przez ludność wiejską i zajmowanych przez przyrodę.

Ponad 450 osób przyszło na spotkanie...

Czytaj więcej: Niemcy: O infradźwiękach i minimalnej odległości we Wschodniej Fryzji (Dolna Saksonia)

Gazeta Die Welt zamieszcza 25.02.2016 r. artykuł Ulricha Exnera i Daniela Wetzela pt. Wielki lęk przed „wiatrakową pustynią” (Die große Angst vor der "Windindustrie-Wüste") (http://www.welt.de/152660500)

Gniew i frustracja na wsi niemieckiej wykracza już wyraźnie poza granice lokalnych protestów. Sprzeciw przeciwko ekspansji farm wiatrowych staje się coraz bardziej zorganizowany. Jego siłę będzie coraz trudniej ignorować politykom, także na poziomie ogólnokrajowym.

Kanclerz Merkel otrzymała...

Czytaj więcej: Niemcy: Die Welt pisze, że rośnie opór przed „wiatrakową pustynią” – złożono skargę konstytucyjną...

Międzynarodowy portal Friends Against Wind zamieścił pismo lekarza psychiatry, dr Williama Hallsteina, skierowane do komisji odwoławczej ds. zagospodarowania przestrzennego (Zoning Board of Appeals) w Falmouth w amerykańskim stanie Massachusetts (http://en.friends-against-wind.org/health/psychiatric-physician-speaks-out-on-health-effects-from-wind-turbines).

Od wielu lat trwa gehenna grupy mieszkańców Falmouth, którzy są sąsiadami turbin wiatrowych. Dodajmy: turbin, które są własnością samej...

Czytaj więcej: USA: Lekarz psychiatra pisze o oddziaływaniu turbin wiatrowych na zdrowie ludzi

W gazecie Sunday Business Post z dnia 21.02.2016 r. znalazło się całostronicowe ogłoszenie opłacone przez 200 stowarzyszeń irlandzkich.

W tym roku przypada setna rocznica Powstania Wielkanocnego z 1916 r., które zostało krwawo stłumione przez Brytyjczyków, ale uruchomiło ciąg wydarzeń prowadzących do powstania niepodległej Republiki Irlandii.

W 1916 r. w trakcie Powstania Wielkanocnego ogłoszono Proklamację Republiki, która zawiera zdanie: We declare the right of the people of Ireland to the...

Czytaj więcej: Irlandia: Ogłaszamy, że naród Irlandii ma prawo do posiadania Irlandii

Wiedeńska Izba Lekarska (Ärztekammer für Wien, w skrócie AfW) jest częścią Austriackiej Izby Lekarskiej, czyli organu krajowego samorządu zawodowego lekarzy w Austrii, zorganizowanego na zasadach federalnych.

W kwietniu 2014 r. AfW opublikowała komunikat prasowy, w którym ostrzegała przed zagrożeniami zdrowia stwarzanymi przez wielkie turbiny wiatrowe, powołując się na „wyczerpujące badania naukowe”.

Komunikat wzywał także do ustanowienia minimalnych odległości od terenów...

Czytaj więcej: Austria / Infradźwięki: Wiedeńska Izba Lekarska ostrzegała w 2014 r. przed zagrożeniami zdrowia...

Są kraje, które potrafią uczyć się na własnych błędach i nie brną w ślepy zaułek. Należy do nich Hiszpania, która posiada zainstalowanej mocy w elektrowniach wiatrowych prawie 23 GW. Dla porównania w Polsce na koniec 2015 r. zainstalowanej mocy w elektrowniach wiatrowych było od ok. 4,6 GW (dane URE) do 5,3 GW (dane PSEW), co pokazuje rzeczywisty „potencjał” polskiego rynku dla energetyki wiatrowej z punktu widzenia inwestorów. Rozwój energetyki wiatrowej w Hiszpanii został wstrzymany w wyniku...

Czytaj więcej: Hiszpania: Dobra zmiana w energetyce wiatrowej w 2015 r., czyli żadnych nowych wiatraków 

Na całym świecie przy wprowadzaniu regulacji i subsydiów, które uruchomiły rozwój energetyki wiatrowej, formułowano różne prognozy wskazujące na wielki potencjał „odnawialnych technologii” do tworzenia nowych, „przyszłościowych” miejsc pracy. Takie zapewnienia i obietnice ze strony polityków promujących OZE pomogły zbudować poparcie społeczne dla energetyki OZE, jak również kształtowały jej niezwykle pozytywny obraz w świadomości społecznej.

Pomimo faktu, że energetyka wiatrowa jest już...

Czytaj więcej: Wielka Brytania: Gdzie się podziały „zielone” miejsca pracy? 

Frustracja niemieckich wsi, które, szczególnie w północnej części kraju, są przedmiotem bezwzględnej i niekontrolowanej inwazji gigantycznych wiatraków, znajduje wreszcie bezpośredni wyraz w polityce.

6 30 323 0

Jeden z protestów społecznych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (2014)
źródło: nordkurier.de

Z częściowym wyjątkiem Bawarii, gdzie lokalny rząd odsunął wiatraki od domów (formuła 10 razy wysokość turbiny), lokalnej organizacji partii liberalnej FDP w Hesji i indywidualnych polityków w różnych...

Czytaj więcej: Niemcy / Meklemburgia-Pomorze Przednie: Powstaje partia krytyków farm wiatrowych – Freier Horizont 

Komunikat prasowy francuskiej federacji stowarzyszeń Fédération Environnement Durable (FED) z dn. 14.01.2016 r.

Zielone światło dla profanacji nadmorskiego cmentarza w Arromanches, w centrum plaż, na których nastąpił desant Aliantów

Wbrew sprzeciwowi większości uczestników konsultacji tzw. Krajowa Komisja Debat Publicznych wydała opinię aprobującą inwestycję pod nazwą Morska Farma Wiatrowa Courseulles, składającą się z 75 gigantycznych morskich turbin wiatrowych.

Zielone światło Komisji dla...

Czytaj więcej: Francja: Komisja rządowa zgadza się na wielką przybrzeżną farmę wiatrową obok cmentarza poległych...

Jak pisaliśmy wcześniej, rząd irlandzki jest zdominowany przez zwolenników ekspansji energetyki wiatrowej praktycznie bez względu na szanse realizacji „celów klimatycznych” czy energetycznych [1].

Przedstawiciele rządu negują też, by turbiny i farmy wiatrowe miały szkodliwy wpływ na ich sąsiadów [2].

W tym kontekście zaskakujący jest wywiad, jakiego niedawno udzielił główny promotor energetyki wiatrowej w rządzie Irlandii, czyli minister energetyki Alex White.

White nie wykluczył, że być...

Czytaj więcej: Irlandia: minister nie wyklucza konieczności przesiedlania ludzi, aby umożliwić ekspansję farm...

Pisaliśmy o przygotowaniach niemieckich energetyków do błyskawicznych działań w celu ochrony systemu energetycznego przed awarią. Ostatecznym krokiem ma być nagłe odcinanie dostaw prądu do odbiorców indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych na czas potrzebny do ustabilizowania napięcia w sieci elektroenergetycznej [1].

Niemiecki rząd planuje w najbliższych latach ograniczenie dotacji do budowy farm wiatrowych poprzez odejście od systemu cen gwarantowanych dla produkcji z OZE i...

Czytaj więcej: Niemcy: Bezpieczeństwo energetyczne, koszty OZE 

Lokalny operator sieci elektrycznej w regionie miasta Wetzlar w Hesji przygotowuje się do sprawnego wyłączania prądu konsumentom w wypadku zagrożenia awarią systemu energetycznego. Pisała o tym w dn. 28.12.2015 r. lokalna gazeta w artykule pt. „Przyszłość może być niewesoła. W przypadku nadmiernego lub zbyt małego napięcia w sieci konieczne może być odcięcie zasilania konsumentom” [1].

Niemiecka ustawa o energetyce zobowiązuje podmioty branży energetycznej -- od operatorów sieci krajowej przez...

Czytaj więcej: Niemcy: bezpieczeństwo energetyczne - operatorzy sieci lokalnych przygotowują się do awaryjnego...

Wpis z bloga o energetyce irlandzkiej (Irish Energy Blog. Analysis of Energy Policy in Ireland) z dnia 10 stycznia 2016 r. [1]:

Irlandia pozostaje uzależniona od importu nośników energii tak samo jak w 2006 r.

Ktoś mógłby sądzić, że po zainstalowaniu farm wiatrowych o łącznej mocy 2400 MW Irlandia stała się nieco mniej uzależniona od importu paliw kopalnych.

Przekopanie się przez raporty Irlandzkiego Urzędu ds. Zrównoważonej Energii (SEAI) pozwala jednak stwierdzić, że Irlandia zmniejszyła...

Czytaj więcej: Irlandia: Wiatraki a hasło niezależności energetycznej

Szkocja jest jednym ze światowych liderów, jeśli chodzi o rozwój OZE. Szkocki rząd przyjął za cel 100-procentowe zaopatrzenie kraju w energię elektryczną w ujęciu brutto z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim z farm wiatrowych, do roku 2020.

Pisaliśmy już o kosztach szkockiej polityki energetycznej dla krajobrazu, branży turystycznej, ochrony przyrody i generalnie społeczeństwa [1]. Euan Mearns na blogu Energy Matters opublikował 6 stycznia 2016 r. artykuł pt. „Zniszczenie szkockiej...

Czytaj więcej: Szkocja: wpływ radykalnego programu rozwijania OZE na system energetyczny 

Według najnowszych informacji niemieckiego portalu windwahn.de [1], rząd francuski jest zaniepokojony doniesieniami o skutkach oddziaływania infradźwięków i zlecił Krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności, Ochrony Środowiska i Pracy (ANSES) zrealizowanie badań nad emisjami infradźwięków wytwarzanymi przez turbiny wiatrowe.

Utworzona w 2010 r., ANSES działa pod nadzorem ministrów zdrowia, rolnictwa, ochrony środowiska, pracy i ochrony konsumentów.

ANSES zaprosiła Europejską Platformę...

Czytaj więcej: Francja: Rząd zleca badanie infradźwięków emitowanych przez turbiny wiatrowe – organizacje...

Na Morzu Północnym miało „wiać zawsze”. Przynajmniej Niemcy liczyli, że farmy wiatrowe tam zbudowane stanowić będą pewny, niezawodny filar systemu energetycznego opartego na OZE, źródło stabilnych dostaw elektryczności.

Ulokowanie turbin wiatrowych na Morzu Północnym okazało się jednak bardzo trudnym zadaniem. Ekstremalne warunki otoczenia, nieprzewidywalna pogoda, skomplikowany proces instalacji turbin i wysokie koszty konserwacji złożyły się na dwukrotnie wyższy koszt energii wiatrowej w...

Czytaj więcej: Niemcy: morski wiatr też zły dla wiatraków?

Szwedzki robotnik leśny z gminy Vetlanda, wracając z pracy do domu w Wigilię, natknął się na przewróconą elektrownię wiatrową leżącą w poprzek drogi.

Przyczyna katastrofy turbiny Vestas V112 o wadze 400 ton i wysokości 185 metrów nie jest znana. W tym czasie nie było silnego wiatru.

Wcześniej tego samego dnia miejscowe służby ratownicze otrzymały informacje o wycieku oleju przekładniowego z innych turbin w okolicy, co groziło zanieczyszczeniem pobliskiego jeziora.

Farma wiatrowa Lemnhult...

Czytaj więcej: Szwecja: Wiatrakowa opowieść wigilijna 

Kolejny kraj, który oparł swoją „politykę klimatyczną” głównie na forsowaniu produkcji elektryczności z wiatru, wydaje się nie mieć szans, by zbliżyć się do założonych celów, jeśli idzie o redukcję emisji gazów cieplarnianych [1].

Cokolwiek by nie sądzić o potrzebie „walki z klimatem”, faktem jest, że na budowę farm wiatrowych w Irlandii wydano już cztery miliardy euro z kieszeni podatników i odbiorców energii, co jest pokaźną ilością pieniędzy w tym niewielkim kraju.

W poniższej...

Czytaj więcej: Irlandia: „Strategia klimatyczna” bez szans na znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Urząd Ochrony Środowiska, Zdrowia i Konsumentów kraju związkowego Brandenburgia podał właśnie, że znany ornitolog Martin Flade utracił stanowisko dyrektora Rezerwatu Biosfery UNESCO Schorfheide-Chorin z dniem 1.01.2016 r. Rezerwat Schorfheide-Chorin został utworzony w 1990 r. i zajmuje obszar 130 tysięcy hektarów. Jest to jednej z największych obszarów ochrony przyrody w Niemczech.

Według gazety „Märkische Oder Zeitung" (MOZ), Rada Zarządzająca Rezerwatu zarzuciła Flade brak zachowania...

Czytaj więcej: Niemcy / Brandenburgia: Dyrektor rezerwatu biosfery UNESCO napisał o zniszczeniach powodowanych...