^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

W sobotę 21 listopada w Neustadt an der Weinstrasse w Niemczech, odbędzie się spotkanie organizacji regionalnych i lokalnych ochrony środowiska i krajobrazu. Organizatorem jest ogólnoniemiecka organizacja Vernunftkraft. Tematem spotkania będzie rozwój energii odnawialnych w Niemczech, który jest nieefektywny, drogi i daje efekty przeciwne do zamierzonych.

6 30 253 0

Organizatorzy spodziewają się około 1000 reprezentantów organizacji społecznych z pięciu niemieckich krajów związkowych (Hesji...

Czytaj więcej: Niemcy / Francja: międzynarodowe spotkanie obrońców środowiska w sprawie skutków rozbudowy OZE w...

Jeśli w transporcie zużywać się będzie o 8 procent mniej paliwa, to zaoszczędzi się tyle energii, ile produkuje obecnie 25 tysięcy wiatraków.

Jak ustalili ostatnio naukowcy z Instytutu Fizyki Uniwersetytu w Heildebergu, „pomimo setek miliardów wydanych na wsparcie energetyki wiatrowej, zaspakaja ona jedynie 1,2 procenta całkowitego zapotrzebowania Niemiec na energię. Energetyka solarna – jedynie 1 procent.

Jak to możliwe? Czyż jedna turbina wiatrowa nie zapewnia elektryczności dla więcej niż...

Czytaj więcej: Niemcy: Energiewende nie „chroni klimatu” – twierdzą naukowcy

W internetowym wydaniu liberalno-lewicowego magazynu „Der Spiegel” ukazał się artykuł, który dobitnie przedstawia skalę „ubóstwa energetycznego” w zamożnym społeczeństwie niemieckim – „na skutek rosnących kosztów elektryczności” w związku z nieprzemyślanym pędem ku „zielonej” energii.

Energiewende doprowadziła na skraj zapaści finansowej nie tylko niemieckie przedsiębiorstwa energetyczne [2]. Również wiele osób prywatnych nie jest już w stanie regulować rachunków za energię. W przypadku...

Czytaj więcej: Niemcy: Społeczny koszt transformacji energetycznej -- w ciągu ostatnich 3 lat od prądu odcięto...

We Francji sąsiadom farm wiatrowych oferuje się zintegrowaną usługę obejmującą pomiar i analizę infradźwięków, wykazanie związku między falami dźwiękowymi emitowanymi przez turbiny wiatrowe a problemami zdrowotnymi ich sąsiadów oraz obsługę prawną związaną z sądowym dochodzeniem odszkodowania przeciwko właścicielom terenów, na których posadowione są elektrownie wiatrowe.

Chociaż usługa specjalistyczna jest odpłatna, rekomenduje ją zasłużone Stowarzyszenie AFM-SICEM. AFM-SICEM oznacza...

Czytaj więcej: Francja: Kompleksowe ekspertyzy skutków zdrowotnych oddziaływania turbin wiatrowych (infradźwięki)...

Głównym założeniem obecnej polityki energetycznej Niemiec jest to, że farmy wiatrowe i solarne mogą praktycznie samodzielnie zapewnić regularne, przewidywalne i tanie dostawy energii społeczeństwu i gospodarce, a więc zagwarantować „bezpieczeństwo energetyczne” dla Niemiec i Europy.

Niestabilność i nieprzewidywalność siły wiatru była jednym z powodów, dla których tradycyjne wiatraki i żaglowce przegrały konkurencję z węglem i innymi „paliwami kopalnianymi” 200 lat temu, czyli u progu rewolucji...

Czytaj więcej: Niemcy: Czy niemiecka transformacja energetyczna w wersji 2.0 oparta jest na oszustwie naukowym? 

W polskich raportach środowiskowych spotyka się często twierdzenie, że farmy wiatrowe sprzyjają rozwojowi turystyki na terenach wiejskich (typu agroturystyka), a przynajmniej nie zmniejszają ich atrakcyjności turystycznej. Podobne poglądy wygłaszane są podczas różnych konferencji i „akcji informacyjnych” w Polsce, które dotowane są ze środków publicznych przeznaczonych na cele związane z ochroną środowiska.

W różnych krajach branża wiatrakowa zaangażowała się nawet w tworzenie biznesu...

Czytaj więcej: Niemcy: Poważne straty branży turystycznej w rejonach występowania wiatraków – wkład energetyki...

Fot. PixabayFot. PixabayOd dwóch lat rząd Angeli Merkel stara się zahamować wzrost kosztów transformacji energetycznej „Energiewende”. Jednak wydatki dalej rosną – trzeba teraz zapłacić m.in. za budowę wielkiej infrastruktury przesyłowej do obsługi prądu z wiatraków. Podobnie jak w innych krajach, program OZE w Niemczech czyni biednych jeszcze biedniejszymi.

„Przejście na zieloną energię w Niemczech najbardziej uderza w rodziny o niskich dochodach”

Taki tytuł nosi artykuł, który ukazał się 1 listopada 2015 r. w...

Czytaj więcej: Niemcy: Koszty budowy „zielonej energetyki” dalej rosną. Główni poszkodowani to gospodarstwa...

Osoby poszkodowane na skutek sąsiedztwa farm wiatrowych wykorzystują możliwości Internetu w różny sposób, aby informować społeczeństwo w miarę szczegółowo o swojej sytuacji. Trudno oszacować skalę takich działań, ale wiele z antywiatrakowych stron internetowych i facebookowych wymienionych na cząstkowej liście dostępnej pod adresem http://quixoteslaststand.com/worldwide-anti-wind-groups/ (na chwilę obecną 2250 stron) ma właśnie taki charakter.

Wart uwagi jest blog prowadzony przez sąsiada...

Czytaj więcej: Irlandia: Mieszkaniec wsi publikuje swój „dzienniczek” z monitorowania hałasu i stanu swojego...

Tak zaczyna się artykuł w irlandzkiej gazecie Irish Daily Mail z 16 października 2015 r. [1]

Bezpośrednią przyczyną tych schorzeń jest brak snu w wyniku narażenia na hałasy emitowane przez turbiny wiatrowe.

W dniu 15 października br. prof. Graham Roberts, kierownik Wydziału Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Waterford i prof. Alun Evans, specjalista zdrowia publicznego na Queen’s University w Belfaście spotkali się z ministrem środowiska Alanem Kelly, aby ostrzec resort środowiska, że...

Czytaj więcej: Irlandia: Położone zbyt blisko domów farmy wiatrowe są pośrednią przyczyną nowotworów, udarów...

Raport przygotowany przez organizację Independent Noise Working Group (niezależna grupa robocza do spraw hałasu - INWG) został przedstawiony minister ds. energii i zmian klimatu Andrei Leadsom z wnioskami dotyczącymi konieczności zasadniczej rewizji metod pomiaru hałasu emitowanego przez farmy wiatrowe.

Według posła Chrisa Heatona-Harrisa, raport wykazuje podobieństwo sprawy hałasu wiatraków z obecnym skandalem dotyczącym emisji z samochodów Volkswagena, w których dokonano manipulacji w celu...

Czytaj więcej: Wielka Brytania: Nowy raport demaskuje trwające od dwudziestu lat oszustwo dotyczące oddziaływania...

Philippe Verdier, dziennikarz odpowiedzialny za służby meteorologiczne kanałów francuskiej telewizji publicznej i główny prezenter pogody w kanale France2, został wysłany na „przymusowy urlop” po tym, jak opublikował książkę oceniającą krytycznie międzynarodową politykę klimatyczną.

.

6 30 235

Phillipe Verdier

Bezpośrednim powodem, który skłonił Verdiera do napisania jego książki, było spotkanie Laurenta Fabiusa, francuskiego ministra spraw zagranicznych, z prezenterami pogody z mediów francuskich...

Czytaj więcej: Francja: Czy niezależne opinie w sprawie „globalnego ocieplenia” są możliwe w mediach? Skandal...

Irlandzka Akademia Inżynierii skupia najwybitniejszych inżynierów z różnych dyscyplin (obecnie 145 członków) z całej Irlandii. Przedmiotem jej zainteresowania są długofalowe zagadnienia, w których inżynieria może odegrać istotną rolę w rozwoju gospodarczym, społecznym i technologicznym.

Akademia przedstawiła swoje stanowisko w ramach konsultacji społecznych dotyczących systemu wsparcia dla produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (Renewable Electricity Support Scheme). Akademia...

Czytaj więcej: Irlandia: Irlandzka Akademia Inżynierii domaga się obciążenia energetyki wiatrowej kosztami...

W Finlandii od paru lat trwają naciski, aby i ten kraj uznał „szybki rozwój” farm wiatrowych za ważny element swojego „miksu energetycznego”. Jednocześnie już istniejące farmy w tym kraju są przedmiotem uważnej obserwacji i oceny ze strony tak społeczeństwa, jak i właściwych urzędów pod względem oddziaływania na ludzi i przyrodę. Dzięki temu informacje o rzeczywistym „oddziaływaniu” energetyki wiatrowej docierają coraz szerzej do decydentów i opinii publicznej. W najbliższym czasie opublikujemy...

Czytaj więcej: Finlandia: Zdjęcie orła bielika zabitego przez wiatrak – zdjęciem roku 2015 w kategorii „Człowiek...

Wpis na blogu o energetyce w Irlandii (irishenergyblog) z 25 września 2015 r. (omówienie) [1]:

Dzisiejszej nocy [25.09.2015] cała energetyka wiatrowa w Irlandii dawała łącznie 21 MW prądu, co odpowiada 0,8 procenta mocy zainstalowanej farm wiatrowych w tym kraju.

Taki poziom produkcji zarejestrował krajowy operator Eirgrid (na zielono zaznaczono udział prądu wiatru w systemie energetycznym):

6 30 122

Generalnie można powiedzieć, że to niewiele jak na „wietrzną” Irlandię?

W tym samym czasie w...

Czytaj więcej: Irlandia: W dniu 25 września produkcja farm wiatrowych odpowiadała 0,8 % mocy zainstalowanej i co...

O kosztach likwidacji farm wiatrowych w Niemczech pisze „Handelsblatt”, czołowa gazeta niemieckiego biznesu (z dn. 15 września 2015 r.) [1].

6 30 220

Źródło: Handelsblatt

W Niemczech rozmontowuje się coraz więcej elektrowni wiatrowych. Powód? Dotacje się kończą, a urządzenia są tak wyeksploatowane, że najbardziej opłaca się po prostu zastąpić stare nowymi.

W całych Niemczech jest ponad 25.000 elektrowni wiatrowych. W Niemczech pierwszy boom wiatrakowy nastąpił jeszcze na długo przed ogłoszeniem...

Czytaj więcej: Niemcy: Rozbiórka elektrowni wiatrowych – kolejny ukryty koszt „darmowej energii z wiatru” 

W Szkocji mamy ilustrację tego, co się dzieje kiedy centralne władze (w tym wypadku rząd szkocki Szkockiej Partii Narodowej) wykazują się od lat wielką determinacją, aby realizować „zieloną wizję”, która sprowadza się do maksymalnej ekspansji farm wiatrowych. Branża wiatrakowa traktuje swoje różne zobowiązania prawne, w tym w kwestii przestrzegania limitów hałasu, jak obciążenia, które mogą zagrozić zyskom firmy, a lokalne samorządy mają spore trudności, by egzekwować przepisy wobec operatorów...

Czytaj więcej: Szkocja: Szkocka Gra w Zielone – ludzie od lat się skarżą, a gmina nie może wyegzekwować danych...

Przemysłowe wiatraki nie są zwyczajną technologią, bo ich rolą jest ni mniej ni więcej tylko zbawienie całej naszej planety. W związku z tym różne ważne dane i informacje dotyczące znaczących oddziaływań farm wiatrowych i generalnych ograniczeń możliwości tej technologii są skrzętnie poukrywane lub po prostu nie rejestrowane. Szczególnie jeśli wynika z nich konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub zmniejszenia szacunków „korzyści ekologicznych” (redukcja CO2!) wynikających z ich...

Czytaj więcej: Europa, USA: Kolejna niezwykła tajemnica energetyki wiatrowej – przekładnie, łożyska i inne...

W Niemczech zbudowano już ponad milion instalacji solarnych i 25.000 przemysłowych turbin wiatrowych. Jednak nawet przy dalszej planowanej rozbudowie tych OZE główne cele klimatyczne przyjęte przez rząd niemiecki są nie do osiągnięcia.

Począwszy od 2012 r. grupa ekspertów kierowana przez dyrektora globalnej firmy konsultingowej McKinsey publikuje tzw. indeks transformacji energetycznej („Energiewende-Index”), czyli zestaw wskaźników ukazujących postępy w realizacji celów niemieckiej polityki...

Czytaj więcej: Niemcy: Krajowe cele klimatyczne nie są możliwe do osiągnięcia – w świetle własnych założeń rządu...

Każda forma energetyki powoduje pewne uciążliwości dla otoczenia, z czego wynika zagrożenie roszczeniami zgłaszanymi m.in. przez ludzi mieszkających w pobliżu instalacji energetycznych. Generalnie nikt nie kwestionuje, że koszty ewentualnych odszkodowań należy doliczać do kosztów działalności gospodarczej, która rodzi takie szkody lub uciążliwości.

Jak zawsze w przypadku przemysłowej energetyki wiatrowej, i w tej dziedzinie podejmuje się karkołomne wysiłki, by zaprzeczyć zarówno istnieniu, jak...

Czytaj więcej: Wielka Brytania, Australia: Energetyka wiatrowa ucieka przed roszczeniami ze strony sąsiadów