^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Publikujemy apel dr Witolda Jaszczuka – Wiceprezesa Ligi Walki z Hałasem wskazujący na konieczność wprowadzenia pilnych regulacji prawnych w zakresie przemysłowej energetyki wiatrowej. Pokazujące się w mediach informacje o rozpoczęciu przez rząd prac nad prawną regulacją minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych są dobrą okazją do rozpoczęcia publicznej debaty nad takimi przepisami. Głos Witolda Jaszczuka – niezależnego eksperta w dziedzinie akustyki i znanego działacza...

Czytaj więcej: Apel Witolda Jaszczuka o pilne regulacje prawne w zakresie elektrowni wiatrowych

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich „Wspólna Sprawa” z siedzibą w Mogielnicy publikujemy list Ministerstwa Środowiska z dnia 12 stycznia 2016 r., które zapowiada zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Jakkolwiek nowelizacja przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1593) tylko w niewielkim stopniu zmienia delegację ustawową...

Czytaj więcej: Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych norm...

W czasopiśmie naukowym Mammal Review ukazał się właśnie artykuł dokonujący przeglądu piśmiennictwa na temat zagrożeń dla populacji nietoperzy na całym świecie pt. „Multiple mortality events in bats: a global review” (Zdarzenia powodujące ginięcie nietoperzy: globalny przegląd). Jest to wynik pracy zespołu składającego się ze specjalistów z amerykańskiej agencji naukowo-badawczej United States Geological Survey oraz z uniwersytetów w Nowej Zelandii, w USA i w Wielkiej Brytanii [1].

Na...

Czytaj więcej: Nietoperze: Nowe opracowanie wskazuje na skalę zagrożenia nietoperzy przez turbiny wiatrowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej oraz mając na względzie zapowiadane przez rząd prace nad uregulowaniem procesu lokalizowania farm wiatrowych w Polsce, redakcja portalu „stopwiatrakom.eu” podjęła się zadania przygotowania analiz poszczególnych problemów związanych z rozwojem energetyki wiatrowej. Będziemy sukcesywnie publikowali opracowania, które stanowić będą podsumowanie naszej wiedzy o przemysłowej energetyce wiatrowej, pisane z perspektywy społecznej. Bardzo ważne jest...

Czytaj więcej: Oddziaływania akustyczne farm wiatrowych – opracowanie prof. Barbary Lebiedowskiej

6 30 316 0Tuż po Nowym Roku destrukcji uległa jedna z elektrowni wiatrowych stojących niedaleko drogi szybkiego ruchu S-8 (okolice Zduńskiej Woli, wieś Marzęcin). Jak wygląda wrak tej elektrowni można obejrzeć na zdjęciach, które otrzymaliśmy od jednego z naszych czytelników.

Tematem zniszczonej elektrowni zainteresowało się Radio Łódź, którego reporter usiłował ustalić co powinno się zrobić z wrakiem elektrowni. Stanowi ona ewidentnie zagrożenie dla życia i zdrowia każdej znajdującej się w pobliżu...

Czytaj więcej: Rozpadła się elektrownia wiatrowa pod Zduńską Wolą 

6 30 315 0

źródło: szwedzka organizacja społeczna vindkraft-odeshog

Na witrynie Europejskiej Platformy Przeciwników Farm Wiatrowych (EPAW) zamieszczono ponad 100 artykułów, reportaży TV i świadectw o ludziach i zwierzętach poszkodowanych przez farmy wiatrowe – z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Danii, Szwecji, Finlandii, Francji, Belgii, Kanady, USA, Australii…  

Adres strony:  http://epaw.org/victims.php?lang=fr&matter=testimonies

Wszędzie mowa o tych samych...

Czytaj więcej: Infradźwięki: Ponad sto reportaży, świadectw i artykułów o szkodliwości turbin wiatrowych....

Jak podał portal „Wysokienapięcie.pl” na koniec 2015 r. moc zainstalowana wszystkich elektrowni wiatrowych w Polsce wyniosła 5.005 MW. Jest to efekt nowej ustawy o OZE, która miała wejść w życie z początkiem 2016 r. i dzięki której inwestorzy dostają za darmo zielone certyfikaty, jako instrument wsparcia finansowego. Taka duża ilość nowo postawionych elektrowni wiatrowych w 2015 r. oznacza, że inwestorzy spieszyli się i to bardzo, byle tylko załapać się na stary system wsparcia, w którym...

Czytaj więcej: Przybywa wiatraków w Polsce

Dzięki uprzejmości redakcji „Najwyższy Czas!” za co bardzo dziękujemy, publikujemy artykuł Tomasza Teluka pt. „Klimatyczna klapa” poświęcony szczytowi klimatycznemu COP21 w Paryżu. Tekst ukazał się w numerze 1-2/2016 tygodnika. Polecamy lekturę tego tekstu m.in. z uwagi na osobę autora, który już od wielu lat opisuje nową ideologię „kreacjonizmu klimatycznego” i wie o czym pisze.

Redakcja

Czytaj więcej: Tomasz Teluk o szczycie klimatycznym w Paryżu (przedruk)

1) spotkaj się ze swoim posłem z okręgu i powiedz mu, jak wygląda sytuacja z wiatrakami w Twojej gminie;

2) chodź regularnie na sesje rady gminy (miasta), gdyż warto być na bieżąco w sprawach gminnych;

3) spotykaj się regularnie z sąsiadami czy mieszkańcami gminy i rozmawiaj o problemie wiatraków;

4) szukaj kontaktu z ludźmi, którzy wiedzą więcej od Ciebie o tym, co dzieje się kraju w sprawach budowy wiatraków - nigdy dość informacji;

5) dowiedz się, kto w urzędzie gminy z imienia i...

Czytaj więcej: 10 postanowień noworocznych

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Klon/Jawor z Warszawy, za co dziękujemy, publikujemy przygotowany przez tę organizację raport pt.: „Polskie organizacje pozarządowe 2015”. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji działających w całej Polsce i zawiera przekrojowe dane nt. całego sektora non-goverment (NGO). O tym jak liczna jest grupa osób zaangażowanych w działalność społeczną, niech świadczy sama liczba fundacji (17 tysięcy) i stowarzyszeń (86 tysięcy)...

Czytaj więcej: Raport nt. organizacji pozarządowych w Polsce (2015)

Nasz portal stara się przybliżyć czytelnikom szerokie spektrum wiedzy dotyczącej spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz z sytuacją w energetyce. Pokazujemy, że sprawy energetyki zostały ściśle powiązane przez europejskich decydentów z tematem zmian klimatu na Ziemi, dzięki czemu ma się dobrze przemysł OZE. Innymi słowy, energetykę obarczono zadaniem „ratowania klimatu” i wokół tego tematu oscylują wszystkie pomysły na gospodarkę, środowisko czy inwestycje. Wokół tych pomysłów...

Czytaj więcej: Kto nie „kupuje” wiatraków, ten jest zacofany?

Informujemy, że po zaledwie dwutygodniowym procesie legislacyjnym nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii ukazała się już w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2015 r. pod pozycją nr 2365. Z tym też dniem weszła ona w życie. Nowelizacja ustawy o OZE

Oby w Nowym Roku Sejm równie szybko i skutecznie uchwalił ustawę o minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkalnej, tak by ucywilizować proces inwestycyjno-budowlany tych urządzeń. Czego wszystkim życzymy.

...

Czytaj więcej: Zmiana ustawy o OZE została opublikowana Dzienniku Ustaw


Polski rząd szuka możliwości realizacji unijnej polityki klimatycznej w sposób jak najbardziej zgodny z interesem gospodarczym i potencjałem środowiskowym naszego kraju. Czy zawarte w dniu 12 grudnia 2015 r. w Paryżu globalne porozumienie klimatyczne ogranicza, czy też zwiększa margines swobody, jakim dysponuje Polska? W tej sprawie rozstrzygające znaczenie będzie miało to, jak szerokie pole do dyskusji zaakceptuje Bruksela.

Komentator amerykańskiej gazety Wall Street Journal [1] wskazuje...

Czytaj więcej: Unia Europejska: Czy porozumienie paryskie otwiera pole do kompromisu w sprawie polityki...

W nadchodzącym 2016 roku możemy spodziewać się wielu istotnych rozstrzygnięć politycznych dotyczących polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej, będących zarówno pochodną porozumienia paryskiego zawartego na niedawno zakończonym COP 21  oraz planów Komisji Europejskiej w zakresie reformy systemu handlu emisjami CO2 (system ETS), jak i regulacji sektora non-ETS (transport, rolnictwo i mieszkalnictwo). Nadrzędnym celem tej polityki jest redukcja emisji CO2 nie tylko w energetyce...

Czytaj więcej: Po co Unii Europejskiej polityka klimatyczna?

W dniu 22 grudnia 2015 r., zaledwie po 6 dniach od złożenia projektu, Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Załączamy tekst uchwalonej zmiany. Uchwalona nowelizacja (druk nr 134)

Jeszcze w dniu 24 grudnia br. (Wigilia) Senat wprowadził kolejne poprawki do tej ustawy i Sejm będzie musiał je rozpatrzyć na ostatnim posiedzeniu w tym roku (29-30.12). Poprawki Senatu - poz. 8

Odroczenie wejścia w życie nowego systemu wsparcia dla OZE i...

Czytaj więcej: Nowelizacja ustawy o OZE została uchwalona, ale wiatraki będą budowane na tych samych zasadach jak...

Minęło już ponad 20 lat od chwili, kiedy na Zachodzie zwyciężyła koncepcja, by w interesie promocji energetyki wiatrowej zmodyfikować zasady prowadzenia pomiarów emisji dźwiękowych turbin wiatrowych i badania skutków tych emisji dla ludzi mieszkających w sąsiedztwie farm wiatrowych. Wprowadzone wówczas urzędowe zalecenia w tej dziedzinie, które obowiązują w zasadzie do chwili obecnej, uznały za nieistotną czy wręcz za nieistniejącą całą sferę negatywnych oddziaływań wiatraków, występowanie...

Czytaj więcej: Profesor Chapman i teoria efektu nocebo – sąsiedzi farm wiatrowych sami są sobie winni