^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

W dniu 9 czerwca 2016 r., polski parlament ostatecznie zakończył pracę nad ustawą regulującą minimalną odległość nowo budowanych elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej. Ustawa czeka jeszcze na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy i oficjalną publikację. Spodziewamy się, że ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2016 r.

Nowa regulacja prawna zawiera kilka ważnych zmian dla społeczności lokalnych:

- wprowadza obowiązek lokalizacji na podstawie miejscowych planów zagospodarowania...

Czytaj więcej: Komunikat prasowy w związku z uchwaleniem ustawy odległościowej

O godz. 21.26 ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk senackie nr 186) została uchwalona przez Senat bez poprawek. Za było 50 senatorów, przeciw 31, wstrzymało się 3. Oznacza to zakończenie prac w parlamencie i skierowanie ustawy do podpisu Prezydenta RP bez konieczności ponownego rozpatrywania ustawy przez Sejm. Wygląda na to, że wieloletnia gehenna środowisk protestujących przeciwko zbyt bliskiej lokalizacji elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej zakończy się...

Czytaj więcej: Senat RP uchwalił ustawę odelgłościową

Międzynarodowa petycja w sprawie poparcia dla

ODLEGŁOŚCI MINIMALNEJ ELEKTROWNI WIATROWYCH OD DOMÓW

zapisanej w polskiej ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Czytaj więcej: Międzynarodowa petycja w sprawie poparcia dla odległości minimalnej elektrowni wiatrowych od domów...

Senat RP będzie rozpatrywał ustawę odległościową na bieżącym posiedzeniu. W dniu 8 czerwca br. senatorowie przegłosowali porządek obrad wprowadzający tę ustawę w pkt 7). W późnych godzinach popołudniowych (po godz. 19.30) ruszyła debata parlamentarna w tej sprawie. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawili senatorowie Grzegorz Peczkis (PiS) oraz Piotr Florek (PO). Niestety w debacie po raz kolejny pojawiły głosy kwestionujące zasadność całej regulacji, tak jakby senatorowie RP, szczególnie z...

Czytaj więcej: Senat RP: ustawa odległosciowa będzie przedmiotem obrad na obecnym posiedzeniu

6 30 437 0W dniu 7 czerwca br. prace nad ustawą odległościową rozpoczął Senat RP. Procedura legislacyjna jest taka, że najpierw obradują Komisje, a potem ustawa trafia na posiedzenie plenarne do debaty. Zgodnie z zapowiedziami senatorów PiS do debaty dojedzie 8 lub 9 czerwca br.

Do projektu ustawy senatorowie opozycji (PO) będą chcieli zgłosić szereg poprawek modyfikujących projekt zgodnie z życzeniami lobby wiatrakowego, czyli zmniejszającymi minimalną odległość czy przywracającymi definicję budowli...

Czytaj więcej: Komisje Senatu obradowały nad ustawą odległościową

Koncepcja punktów osobliwości technologicznej związana jest z nazwiskiem profesora matematyki i pisarza fantastyki naukowej Vernor’a Vinge, który już w 1993 r. wskazywał, że rozwój technologii następuje wykładniczo i pewnym momencie odkrycia i zmiany technologiczne następują tak szybko, że wszelkie przewidywania co do dalszego rozwoju technologii są w zasadzie niemożliwe. W konsekwencji następują radykalne zmiany w codziennym życiu ludzi, a nowe technologie przeobrażają sposób funkcjonowania...

Czytaj więcej: Dlaczego energetyka wiatrowa nie zbliży nas do kolejnego punktu osobliwości technologicznej?

PSEW i reszta lobby wiatrakowego nie ustaje w atakach na ustawę regulującą lokalizowanie farm wiatrowych w Polsce. Argumentują, że odsunięcie farm wiatrowych od siedlisk ludzkich o odległość co najmniej 10 x wysokość elektrowni wiatrowej jest niczym nieuzasadnione i jest wyłącznie wyrazem niechęci politycznej wobec branży przemysłowej energetyki wiatrowej.

Jednocześnie ostatnie miesiące ujawniły dobitnie, że lobby energetyki wiatrowej jest świetnie skoordynowanym propagandowym narzędziem...

Czytaj więcej: Międzynarodowe poparcie dla polskiej ustawy regulującej odległość minimalną wiatraków od domów

Portal gramwzielone.pl podał w dniu 2 czerwca 2016 r., że WindEurope (dawniej Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) wezwał Komisję Europejską do zajęcia się dopiero co uchwaloną przez Sejm ustawą odległościową. Ustawa ta ma naruszać unijną dyrektywę o OZE i spowodować paraliż „rynku wiatrowego w Polsce”. Jak powiedział Giles Dickson – szef stowarzyszenia WindEurope przez tą nową regulację „Polska gospodarka ucierpi. Polska potrzebuje nowych elektrowni wiatrowych na lądzie i energia z...

Czytaj więcej: Jeszcze ustawa odległościowa nie weszła w życie, a już branża wiatrowa się na nią skarży

Portal WysokieNapięcie.pl opublikował w dniu 1 czerwca 2016 r. komentarz Bartłomieja Derskiego pt. „Załamanie na rynku OZE”, w którym autor stara się wykazać, jaka to katastrofa czeka rynek producentów OZE po wejściu w życie nowelizacji ustawy o OZE oraz ustawy odległościowej dla elektrowni wiatrowych. Czytamy i słyszymy tylko jęczenie, kwękanie i lament, a to że prąd za tani, a to, że certyfikatów za dużo na rynku, a to, że czekają nas bankructwa producentów OZE. Jednym słowem płacz i...

Czytaj więcej: Czy rynek OZE czeka załamanie, czy też nastąpi interwencja ze strony rządu? 

Uchwalona przez Sejm w dniu 20 maja 2016 r. ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych będzie teraz przedmiotem obrad Senatu. W dniu 7 czerwca 2016 r., o godz. 17.00, odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie. Liczymy, że senatorowie pozytywnie rozpatrzą ustawę odległościową i nawet jeśli wprowadzą jakieś poprawki, to nie zmienią one zasadniczych regulacji ustawowych. Z uwagi na to, że Senat obradować będzie w dniach 8 i 9 czerwca br. to jest duża szansa, że...

Czytaj więcej: Senat RP: W dniu 7 czerwca 2016 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury

Trudno jest doprawdy czasami uwierzyć w to, co potrafią wyprawiać urzędnicy gminni w sprawach związanych z lokalizowaniem elektrowni wiatrowych. Tu już nawet nie chodzi o same elektrownie wiatrowe, bo równie dobrze ten temat może dotyczyć innego typu inwestycji, jak fermy świń czy norki amerykańskiej. Tutaj chodzi o to specyficzne podejście do obowiązującego w Polsce prawa, gdzie przepisy stosuje się tak, jak to komu wygodnie.

Żeby nie być gołosłownym, na żywym przykładzie warto zobaczyć...

Czytaj więcej: Jak Wójt Gminy Grzmiąca decyzję środowiskową wydawał

Uchwalona w dniu 20 maja 2016 r. ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych rodzi wiele pytań, w jaki sposób będzie ona działać w praktyce i czy uda się dzięki niej powstrzymać budowę elektrowni wiatrowych. Otrzymaliśmy w tej sprawie wiele pytań, więc postaramy się na nie odpowiedzieć.

Zwracamy uwagę, że po wejściu w życie ustawy elektrownie wiatrowe będzie można lokalizować wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 3). W przypadku już...

Czytaj więcej: Czy po wejściu w życie ustawy odległościowej będzie można stawiać elektrownie wiatrowe na decyzji...

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że branża wiatrakowa opowiada różne rzeczy, ale ostatni komunikat PSEW pt. „Koniec energetyki wiatrowej w Polsce odczuje cała gospodarka”, rozbawił nas i to mocno.

Link: http://psew.pl/aktualnosci/819-koniec-energetyki-wiatrowej-w-polsce-odczuje-cala-gospodarka

Czym nas straszą? Utratą miejsc pracy przez 4.000 osób. Wzrostem kosztów produkcji energii elektrycznej. Utrata reputacji przez Polskę, jako miejsca do inwestowania. Producenci energii z wiatru będą...

Czytaj więcej: Jak PSEW straszy i alarmuje

Publikujemy tekst ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych uchwalony w 20 maja 2016 r. i opublikowany na stronach Kancelarii Sejmu. Ustawa trafiła teraz do Senatu i została tam zarejestrowana jako druk nr 186. Czekamy teraz na jej rozpatrzenie przez Senat, co nastapi już na początku czerwca, gdyż najbliższe posiedzenie planowane jest na dzień 8/9 czerwca br.

 USTAWA

z dnia 20 maja 2016 r.

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych[1])

Rozdział 1

Przepisy...

Czytaj więcej: Ustawa odległościowa w wersji uchwalonej przez Sejm w dn. 20.05.2016 r.

6 30 426 0
fot. Piotr Radek

Jeśli ktoś ma wątpliwości co do tego, w jaki sposób farmy wiatrowe działają na ptaki, szczególnie ptaki szponiaste, to zapraszamy do zapoznania się z informacją przygotowaną przez Komitet Ochrony Orłów o kolejnym uśmierceniu orlika krzykliwego przez elektrownię wiatrową. Co więcej, nie jest to pierwszy przypadek uśmiercenia orlika na tej konkretnej farmie w Tolkowcu (gmina Płoskinia, powiat Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie). Sprawa ta jest dobrze udokumentowana, gdyż...

Czytaj więcej: Kolejny orlik krzykliwy zabity na farmie wiatrowej

6 30 425 0

W niedawno opublikowanym przez Polski Komitet Energii Elektrycznej komunikacie z wyjazdu eksperckiego do Elektrowni Bełchatów mogliśmy przeczytać o propozycji nowego mechanizmu wsparcia dla rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Okazją do wyjazdu i konferencji była publikacja polskiego omówienia raportu dwóch branżowych stowarzyszeń energetycznych – francuskiego UFE i niemieckiego BDEW pt. „Transformacja energetyczna i mechanizmy mocowe w Niemczech i Francji”. Raport załączamy...

Czytaj więcej: Gwałtowny rozwój OZE powoduje konieczność stworzenia mechanizmów wsparcia dla energetyki...

W dniu 20 maja 2016 r. Sejm uchwalił długo oczekiwaną przez stronę społeczną ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druki sejmowe nr 315, 365 i 365-A). Jej ostateczny kształt zależy jeszcze od ewentualnych poprawek Senatu, ale z uwagi na arytmetykę sejmową niespodzianek nie będzie i ustawa do końca czerwca 2016 r. powinna wejść w życie.

We wczorajszym komentarzu redakcja stopwiatrakom.eu podkreślała historyczne znaczenie tej ustawy, gdyż zaistnieje ona w świadomości społecznej...

Czytaj więcej: Ustawa odległościowa uchwalona i co dalej?

O godz. 17.43 Sejm, po przegłosowaniu poprawek, uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ustawa przewiduje wprowadzenie minimalnej odległości dla elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej i form ochrony przyrody według wzoru H x 10. Oznacza to, że po podpisaniu jej przez Prezydenta i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw zakończy się era budowy wiatraków w Polsce. Spodziewamy się, że nowe przepisy wejdą w życie ok. 1 lipca 2016 r. To wielki sukces strony społecznej, za...

Czytaj więcej: Historyczna chwila w polskim Sejmie - ustawa odległościowa uchwalona!!!


Po wcześniejszej debacie parlamentarnej, w czwartek 18 maja br., sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrywała poprawki do projektu ustawy odległościowej zgłoszone w trakcie drugiego czytania. Prace poszły bardzo sprawnie i można powiedzieć, że czekamy z niecierpliwością na uchwalenie całej ustawy. Z wniesionymi poprawkami do ustawy można zapoznać się poniżej (druk nr 365-A). Dla łatwiejszego czytania zmian zamieszczamy wersję projektu, nad którą pracowała Komisja (druk nr...

Czytaj więcej: Sejm: Projekt ustawy odległościowej ponownie w Komisji Infrastruktury 

Pani Poseł Małgorzata Chmiel z PO na swojej stronie internetowej http://malgorzatachmiel.pl/zyciorys/ napisała o sobie, że w roku 1979 ukończyła studia wyższe na Politechnice Gdańskiej – Wydział Architektury, a w latach 1986-88 – pracowała w Gdańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego – jako naczelny inżynier budowy.

Studia na Politechnice, a przedtem szkoła średnia, powinny przygotować człowieka do krytycznego myślenia i wypowiedzi z zakresu techniki, które nie ośmieszają i nie...

Czytaj więcej: O tym, jak inżynier-polityk może skompromitować się w kilka sekund