^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

6 30 366 0W dniu 16 marca 2016 r. sejmowa Komisja Infrastruktury obradowała nad poselskim projektem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315). Podczas pierwszego czytania odbyła się publiczna debata i w jej efekcie projekt został skierowany do prac w podkomisji nadzwyczajnej. Obecny na posiedzeniu minister Andrzej Adamczyk (Infrastruktura i Budownictwo) wyraźnie podkreślał, że projekt ustawy przywraca normalne relacje pomiędzy inwestorami a mieszkańcami, i że pozwoli na...

Czytaj więcej: Sejm RP: Odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy odległościowej

Wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego wydaje się miliardy dolarów czy euro na promowanie niestabilnych, niesterowalnych i nieefektywnych technologii wytwarzania energii elektrycznej? Gdzie jest ten biznes i na czym on polega? Opublikowany na portalu „Nowa Konfederacja” wywiad z prof. Władysławem Mielczarskim (Politechnika Łódzka) przybliża nas do odpowiedzi na to pytanie. Wskazuje on, że źródłem „sukcesu” OZE nie jest przewaga technologiczna, cenowa czy efektywnościowa, ale przewaga...

Czytaj więcej: Prof. W.Mielczarski: Polityka klimatyczna zapewnia osłonę wizerunkową gospodarczych interesów...

W środę 16 marca 2016 r. odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk sejmowy nr 315). Pracami nad projektem będzie się zajmować sejmowa Komisja Infrastruktury, która na najbliższym posiedzeniu wyłoni podkomisję do merytorycznej pracy nad projektem. Procedura legislacyjna jest jawna i istnieje możliwość udziału przedstawicieli strony społecznej, branży energetycznej oraz zaproszonych przez Komisję ekspertów. Wobec olbrzymiego...

Czytaj więcej: Sejm: Rozpoczynają się prace nad projektem ustawy odległościowej

Jak pisaliśmy, rusza kampania międzynarodowego lobby wiatrakowego pod nazwą YES TO WIND POWER. Do tej pory nasz kraj wlókł się raczej w końcówce peletonu, jeśli chodzi o takie akcje. To trochę tak jak z lekko nieświeżym asortymentem wiatraków, jaki u nas instalowano.

Tym razem jednak kampania rusza właśnie w Polsce. Ni stąd ni zowąd nasz wiatrakowy second-hand znalazł się w centrum uwagi światowej branży „wielkiego wiatru”. Zaszczyt wielki, ale czy to aby nie ma czasem związku z projektem...

Czytaj więcej: PSEW promuje „energetycznych hipsterów” – my znamy idealnego eko-hipstera, i to z samej Anglii… 

W publicznej dyskusji poświęconej minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowy mieszkalnej doczekaliśmy się stanowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Opublikowany na stronie Instytutu dokument warty jest zacytowania w całości. Po wielu latach, kolejna państwowa instytucja potwierdza wszystko to, co piszemy o negatywnym oddziaływaniu elektrowni wiatrowych na komfort życia i stan zdrowia mieszkańców.

Najważniejsze jest to, że PZH jednoznacznie...

Czytaj więcej: Stanowisko Państwowego Zakładu Higieny w sprawie minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowy...

Na portalu „biznesalert.pl” ukazał się w dniu 3 marca br. wywiad z Piotrem Naimskim, obecnie Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, który wypowiada się m.in. o założeniach nowej polityki rządu w zakresie energetyki.

Uważnie śledzimy wypowiedzi ministra Naimskiego, bo jest to jeden z tych polityków, który wie co mówi, a nie tylko mówi, co wie. Z interesujących nas spraw zanotować warto kilka rzeczy:

- etap budowania w Polsce niemieckiego modelu energetyki...

Czytaj więcej: Minister Naimski o nowej polityce energetycznej rządu

Polskie i europejskie lobby wiatrakowe gwałtownie atakuje projekt polskiej ustawy przewidujący oddalenie gigantycznych turbin wiatrowych od domów ludzi. Ważnym przykładem jest publikacja w znanym serwisie informacyjnym Bloomberg.com (patrz: Jessica Shankleman, „Wind farms now come with the threat of jail”, www/bloomberg.com, 3.03.2016 - http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-03/jail-and-new-fees-threaten-key-european-market-for-wind-turbines ).

Celem kampanii jest zdyskredytowanie...

Czytaj więcej: Branża wiatrakowa w Polsce miała 15 lat, aby stać się dobrym partnerem dla polskiej wsi. Teraz...

 

6 30 354 0 6 30 354 1

W ciągu ostatnich dni obserwujemy wzmożoną aktywność medialną Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, mocno zaniepokojonego perspektywą wejścia w życie tzw. Ustawy odległościowej. Nie przypadkowo właśnie teraz PSEW uruchomił w Polsce nową kampanię YES TO WIND POWER, która ma na celu zwiększyć entuzjazm dla energii wiatrowej w naszym społeczeństwie.

Link: http://gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/20714/psew-rusza-z-kampania-yes-to-wind-power

Jest to kolejna...

Czytaj więcej: Kim jest "energetyczny hipster" czyli do kogo PSEW kieruje swoją nową kampanię?

Problem związany z brakiem regulacji prawnych dotyczących lokalizowania elektrowni wiatrowych nie jest nowy i podjęcie się przez Sejm tego zadania jest bardzo istotną sprawą, która bezpośrednio dotyka wiele osób w Polsce. O tym, że regulacja odległościowa jest niezbędnie potrzebna, pisali Rzecznicy Praw Obywatelskich do kolejnych ministrów. Jak na razie bez rezultatu. Poza ostatnim wystąpieniem dr Adama Bodnara, o którym pisaliśmy tutaj:...

Czytaj więcej: Rzecznicy Praw Obywatelskich od kilku lat dopominają się o regulację minimalnej odległości...

Portal WNP.PL zamieścił wywiad z posłem sprawozdawcą projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, który trafnie odpowiada na zarzuty ze strony lobbystów wiatrakowych. Bogdan Rzońca zwraca uwagę, że projekt ma m.in. na celu poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania wiatraków, stąd wprowadzenie obowiązku uzyskania pozwolenia na eksploatację tych urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego i przekazanie temu urzędowi nadzoru technicznego nad elektrowniami wiatrowymi. Wiemy nie od...

Czytaj więcej: Poseł Bogdan Rzońca (PiS) odpiera zarzuty przeciwników ustawy odległościowej 

Jeszcze Sejm nie rozpoczął na dobre pracy nad poselskim projektem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, a już rozpoczęła się ostra krytyka projektu i publiczne podważanie zasadności regulacji odległościowej dla elektrowni wiatrowych. Przypomnijmy, że posłowie PiS zaproponowali wyznaczanie minimalnej odległości dla elektrowni wiatrowych przy użyciu kryterium dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej (od fundamentu po najwyższy punkt śmigła) oraz...

Czytaj więcej: Krokodyle łzy prezesa Cetnarskiego (PSEW)

6 30 346 0Dzięki uprzejmości olsztyńskiego ornitologa Zdzisława Ceniana z Komitetu Ochrony Orłów mamy okazję opublikować wyjątkowy raport z pilotażowych badań nad wpływem elektrowni wiatrowych na orlika krzykliwego. Orlik jest jednym z tych gatunków ptaków, które są ściśle chronione w naszym kraju i w związku z gwałtownym rozwojem energetyki wiatrowej podjęto się przeprowadzenia badań mających na celu empiryczne oszacowanie wpływu elektrowni na ten właśnie gatunek.

Badania przeprowadzono w okolicy farmy...

Czytaj więcej: Komitet Ochrony Orłów opublikował raport z pilotażowych badań wpływu elektrowni wiatrowych na...

Portal NWZ mobil poinformował w dniu 30 stycznia 2016 r., że prokuratorzy krajowi w północno-zachodnim landzie niemieckim wszczynają postępowanie w sprawie aferzystów wiatrakowych oraz ostrych podziałów w społecznościach lokalnych powstających na tle planowanych inwestycji wiatrakowych.

Portal NWZ mobil zauważa, że „energetyka wiatrowa daje jednym bogactwo, a drugim choroby”. W efekcie w gminach wiejskich położonych nad wybrzeżu Morza Północnego rośnie napięcie.

Jeden z takich sporów dotyczy...

Czytaj więcej: Niemcy: „Demokracja Energetyczna” i korupcja w branży wiatrakowej

Wstęp

W Sejmie pojawił się projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, który przewiduje znaczące oddalenie turbin wiatrowych od domów. Powiedzmy od razu: w tym projekcie nie znajdujemy satysfakcjonującego rozwiązania dla nieprawidłowości, przejawów gwałcenia praw obywateli i społeczności wiejskich, które narosły już w toku dotychczasowego rozwoju farm wiatrowych w Polsce. Te krzywdy pozostają nie naprawione.

Na całym świecie lobby promotorów farm wiatrowych bezpardonowo i...

Czytaj więcej: Ustawa odległościowa: ważny krok na trudnej drodze

Nareszcie mamy dobrą wiadomość dla wszystkich osób czekających na ustawowe uregulowanie minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych. W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Tekst projektu zamieszczamy poniżej. W najbliższym czasie opublikujemy nasz komentarz do tego projektu, nie mniej jednak z dużą satysfakcją odnotowujemy, że minimalna odległość została wyznaczona przy pomocy iloczynu wysokości...

Czytaj więcej: Projekt ustawy odległościowej dla elektrowni wiatrowych już w Sejmie!

Uważnie słuchamy tego, co członkowie rządu mówią o swoich planach wobec odnawialnych źródeł energii, a szczególnie w sprawach elektrowni wiatrowych. Jeszcze uważniej patrzymy na to co robią, gdyż rozwiązanie problemów związanych z energetyką wiatrową możliwe jest tylko na poziomie rządowym i tylko przez wypracowanie strategicznego podejścia do rewolucji w energetyce jaka się dzieje za sprawą rozwoju OZE. Okres 8 lat rządów koalicji PO-PSL, to stracony czas w energetyce, zaniechanie szeregu...

Czytaj więcej: Minister Energii o swoich planach wobec OZE

Sprawa rozwoju OZE to nie tylko uciążliwości związane z elektrowniami wiatrowymi, ale też i biogazownie rolnicze, które generują zarówno biogaz, jak i moc zapachów wokół siebie. Ze znanych redakcji lokalizacji biogazowni głównym problemem w ich eksploatacji jest nie to czy jest to opłacalny biznes czy nie, ale nieznośny odór unoszący się w powietrzu wokół tych urządzeń. Oczywiście, jak to w Polsce bywa, nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby lokalizację biogazowni ani też sposób oceny...

Czytaj więcej: Ministerstwo Energii nie widzi problemu w zbyt bliskiej lokalizacji biogazowni rolniczych od...

Zawarte niedawno porozumienie klimatyczne będzie miało swoje konsekwencje dla Polski i dla dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Rzecz w tym, iż dotychczasowe propozycje Komisji Europejskiej zmierzały do radykalnego ograniczenia emisji CO2 głównie w energetyce, zaś po tym porozumieniu obejmować będę także i inne sektory gospodarki, jak transport, budownictwo i rolnictwo. Niedługo poznamy szczegółowe założenia projektu pn. Unia Energetyczna, ale już widać, że pod hasłem „innowacyjnej...

Czytaj więcej: PISM o skutkach porozumienia klimatycznego w Paryżu 

Na portalu „Biznes Alert” ukazał się interesujący komentarz do sytuacji na rynku OZE w związku z odroczeniem wejścia w życie aukcyjnego systemu wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych autorstwa Herberta Gabrysia z Krajowej Izby Gospodarczej. Okazuje się, że wydłużenie obowiązywania starego systemu zielonych certyfikatów też nie jest na rękę inwestorom. Jak skomentował to Gabryś: „Mamy zatem stan rzeczy, w którym tylko niezrównoważony emocjonalnie inwestor „rzuci” się na nową...

Czytaj więcej: Czy zielony biznes zwiędnie?