^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Problem związany z brakiem regulacji prawnych dotyczących lokalizowania elektrowni wiatrowych nie jest nowy i podjęcie się przez Sejm tego zadania jest bardzo istotną sprawą, która bezpośrednio dotyka wiele osób w Polsce. O tym, że regulacja odległościowa jest niezbędnie potrzebna, pisali Rzecznicy Praw Obywatelskich do kolejnych ministrów. Jak na razie bez rezultatu. Poza ostatnim wystąpieniem dr Adama Bodnara, o którym pisaliśmy tutaj:...

Czytaj więcej: Rzecznicy Praw Obywatelskich od kilku lat dopominają się o regulację minimalnej odległości...

Portal WNP.PL zamieścił wywiad z posłem sprawozdawcą projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, który trafnie odpowiada na zarzuty ze strony lobbystów wiatrakowych. Bogdan Rzońca zwraca uwagę, że projekt ma m.in. na celu poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania wiatraków, stąd wprowadzenie obowiązku uzyskania pozwolenia na eksploatację tych urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego i przekazanie temu urzędowi nadzoru technicznego nad elektrowniami wiatrowymi. Wiemy nie od...

Czytaj więcej: Poseł Bogdan Rzońca (PiS) odpiera zarzuty przeciwników ustawy odległościowej 

Jeszcze Sejm nie rozpoczął na dobre pracy nad poselskim projektem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, a już rozpoczęła się ostra krytyka projektu i publiczne podważanie zasadności regulacji odległościowej dla elektrowni wiatrowych. Przypomnijmy, że posłowie PiS zaproponowali wyznaczanie minimalnej odległości dla elektrowni wiatrowych przy użyciu kryterium dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej (od fundamentu po najwyższy punkt śmigła) oraz...

Czytaj więcej: Krokodyle łzy prezesa Cetnarskiego (PSEW)

6 30 346 0Dzięki uprzejmości olsztyńskiego ornitologa Zdzisława Ceniana z Komitetu Ochrony Orłów mamy okazję opublikować wyjątkowy raport z pilotażowych badań nad wpływem elektrowni wiatrowych na orlika krzykliwego. Orlik jest jednym z tych gatunków ptaków, które są ściśle chronione w naszym kraju i w związku z gwałtownym rozwojem energetyki wiatrowej podjęto się przeprowadzenia badań mających na celu empiryczne oszacowanie wpływu elektrowni na ten właśnie gatunek.

Badania przeprowadzono w okolicy farmy...

Czytaj więcej: Komitet Ochrony Orłów opublikował raport z pilotażowych badań wpływu elektrowni wiatrowych na...

Portal NWZ mobil poinformował w dniu 30 stycznia 2016 r., że prokuratorzy krajowi w północno-zachodnim landzie niemieckim wszczynają postępowanie w sprawie aferzystów wiatrakowych oraz ostrych podziałów w społecznościach lokalnych powstających na tle planowanych inwestycji wiatrakowych.

Portal NWZ mobil zauważa, że „energetyka wiatrowa daje jednym bogactwo, a drugim choroby”. W efekcie w gminach wiejskich położonych nad wybrzeżu Morza Północnego rośnie napięcie.

Jeden z takich sporów dotyczy...

Czytaj więcej: Niemcy: „Demokracja Energetyczna” i korupcja w branży wiatrakowej

Wstęp

W Sejmie pojawił się projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, który przewiduje znaczące oddalenie turbin wiatrowych od domów. Powiedzmy od razu: w tym projekcie nie znajdujemy satysfakcjonującego rozwiązania dla nieprawidłowości, przejawów gwałcenia praw obywateli i społeczności wiejskich, które narosły już w toku dotychczasowego rozwoju farm wiatrowych w Polsce. Te krzywdy pozostają nie naprawione.

Na całym świecie lobby promotorów farm wiatrowych bezpardonowo i...

Czytaj więcej: Ustawa odległościowa: ważny krok na trudnej drodze

Nareszcie mamy dobrą wiadomość dla wszystkich osób czekających na ustawowe uregulowanie minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych. W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Tekst projektu zamieszczamy poniżej. W najbliższym czasie opublikujemy nasz komentarz do tego projektu, nie mniej jednak z dużą satysfakcją odnotowujemy, że minimalna odległość została wyznaczona przy pomocy iloczynu wysokości...

Czytaj więcej: Projekt ustawy odległościowej dla elektrowni wiatrowych już w Sejmie!

Uważnie słuchamy tego, co członkowie rządu mówią o swoich planach wobec odnawialnych źródeł energii, a szczególnie w sprawach elektrowni wiatrowych. Jeszcze uważniej patrzymy na to co robią, gdyż rozwiązanie problemów związanych z energetyką wiatrową możliwe jest tylko na poziomie rządowym i tylko przez wypracowanie strategicznego podejścia do rewolucji w energetyce jaka się dzieje za sprawą rozwoju OZE. Okres 8 lat rządów koalicji PO-PSL, to stracony czas w energetyce, zaniechanie szeregu...

Czytaj więcej: Minister Energii o swoich planach wobec OZE

Sprawa rozwoju OZE to nie tylko uciążliwości związane z elektrowniami wiatrowymi, ale też i biogazownie rolnicze, które generują zarówno biogaz, jak i moc zapachów wokół siebie. Ze znanych redakcji lokalizacji biogazowni głównym problemem w ich eksploatacji jest nie to czy jest to opłacalny biznes czy nie, ale nieznośny odór unoszący się w powietrzu wokół tych urządzeń. Oczywiście, jak to w Polsce bywa, nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby lokalizację biogazowni ani też sposób oceny...

Czytaj więcej: Ministerstwo Energii nie widzi problemu w zbyt bliskiej lokalizacji biogazowni rolniczych od...

Zawarte niedawno porozumienie klimatyczne będzie miało swoje konsekwencje dla Polski i dla dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Rzecz w tym, iż dotychczasowe propozycje Komisji Europejskiej zmierzały do radykalnego ograniczenia emisji CO2 głównie w energetyce, zaś po tym porozumieniu obejmować będę także i inne sektory gospodarki, jak transport, budownictwo i rolnictwo. Niedługo poznamy szczegółowe założenia projektu pn. Unia Energetyczna, ale już widać, że pod hasłem „innowacyjnej...

Czytaj więcej: PISM o skutkach porozumienia klimatycznego w Paryżu 

Na portalu „Biznes Alert” ukazał się interesujący komentarz do sytuacji na rynku OZE w związku z odroczeniem wejścia w życie aukcyjnego systemu wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych autorstwa Herberta Gabrysia z Krajowej Izby Gospodarczej. Okazuje się, że wydłużenie obowiązywania starego systemu zielonych certyfikatów też nie jest na rękę inwestorom. Jak skomentował to Gabryś: „Mamy zatem stan rzeczy, w którym tylko niezrównoważony emocjonalnie inwestor „rzuci” się na nową...

Czytaj więcej: Czy zielony biznes zwiędnie?

Publikujemy zapis przebiegu posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2016 r. poświęconego rozwojowi OZE na obszarach wiejskich. Prezentację w tej sprawie przygotował Instytut Przyrodniczo-Technologiczny w Falentach k/Warszawy. Warto dokładnie przeczytać wystąpienia pracowników naukowych tego instytutu, którzy w bardzo ciekawy sposób argumentują swój sceptycyzm względem rozwoju OZE.

„Chcielibyśmy, aby gospodarka i metody gospodarowania oparte były na wiedzy a wydaje się...

Czytaj więcej: Sejmowa Komisja Rolnictwa o OZE

Rzecznik Praw Obywatelskich – dr Adam Bodnar, wystąpił w dniu 4 lutego 2016 r. do Ministra Zdrowia oraz Ministra Środowiska z apelem o podjęcie pilnych prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie procesu inwestycyjnego farm wiatrowych oraz zagwarantowanie ochrony siedzib ludzkich przed negatywnymi zjawiskami pochodzącymi od elektrowni wiatrowych. Jest to efekt wizyty Rzecznika na Suwalszczyźnie pod koniec stycznia br.

Z treścią wystąpienia Rzecznika można zapoznać się tutaj:...

Czytaj więcej: Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie osób poszkodowanych elektrowniami wiatrowymi 

Mamy unikalną okazję pogratulować Iwonie Krępic z woj. zachodniopomorskiego. W czerwcu 2015 r. obszar Delty Odry został oficjalnie ósmym obszarem odtwarzania dzikiej przyrody (rewilding area) [1] Dzięki jej wysiłkom i staraniom powstał obszar obejmujący powierzchnię ponad 250.000 ha, gdzie można podziwiać dziką naturę w całej rozciągłości. Kto chciałby obejrzeć na żywo bielika, powinien wybrać się właśnie do Stepnicy. Lokalna organizacja turystyczna „Nie tylko dla orłów” organizuje wyprawy do...

Czytaj więcej: Sukcesy lokalnej liderki z Zachodniopomorskiego

Publikujemy apel dr Witolda Jaszczuka – Wiceprezesa Ligi Walki z Hałasem wskazujący na konieczność wprowadzenia pilnych regulacji prawnych w zakresie przemysłowej energetyki wiatrowej. Pokazujące się w mediach informacje o rozpoczęciu przez rząd prac nad prawną regulacją minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych są dobrą okazją do rozpoczęcia publicznej debaty nad takimi przepisami. Głos Witolda Jaszczuka – niezależnego eksperta w dziedzinie akustyki i znanego działacza...

Czytaj więcej: Apel Witolda Jaszczuka o pilne regulacje prawne w zakresie elektrowni wiatrowych

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich „Wspólna Sprawa” z siedzibą w Mogielnicy publikujemy list Ministerstwa Środowiska z dnia 12 stycznia 2016 r., które zapowiada zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Jakkolwiek nowelizacja przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1593) tylko w niewielkim stopniu zmienia delegację ustawową...

Czytaj więcej: Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych norm...

W czasopiśmie naukowym Mammal Review ukazał się właśnie artykuł dokonujący przeglądu piśmiennictwa na temat zagrożeń dla populacji nietoperzy na całym świecie pt. „Multiple mortality events in bats: a global review” (Zdarzenia powodujące ginięcie nietoperzy: globalny przegląd). Jest to wynik pracy zespołu składającego się ze specjalistów z amerykańskiej agencji naukowo-badawczej United States Geological Survey oraz z uniwersytetów w Nowej Zelandii, w USA i w Wielkiej Brytanii [1].

Na...

Czytaj więcej: Nietoperze: Nowe opracowanie wskazuje na skalę zagrożenia nietoperzy przez turbiny wiatrowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej oraz mając na względzie zapowiadane przez rząd prace nad uregulowaniem procesu lokalizowania farm wiatrowych w Polsce, redakcja portalu „stopwiatrakom.eu” podjęła się zadania przygotowania analiz poszczególnych problemów związanych z rozwojem energetyki wiatrowej. Będziemy sukcesywnie publikowali opracowania, które stanowić będą podsumowanie naszej wiedzy o przemysłowej energetyce wiatrowej, pisane z perspektywy społecznej. Bardzo ważne jest...

Czytaj więcej: Oddziaływania akustyczne farm wiatrowych – opracowanie prof. Barbary Lebiedowskiej