^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Pani Poseł Małgorzata Chmiel z PO na swojej stronie internetowej http://malgorzatachmiel.pl/zyciorys/ napisała o sobie, że w roku 1979 ukończyła studia wyższe na Politechnice Gdańskiej – Wydział Architektury, a w latach 1986-88 – pracowała w Gdańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego – jako naczelny inżynier budowy.

Studia na Politechnice, a przedtem szkoła średnia, powinny przygotować człowieka do krytycznego myślenia i wypowiedzi z zakresu techniki, które nie ośmieszają i nie...

Czytaj więcej: O tym, jak inżynier-polityk może skompromitować się w kilka sekund 

Wczoraj, w dniu 18 maja 2016 r., odbyła się w Sejmie debata nad sprawozdaniem Komisji Infrastruktury w sprawie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druki nr 315 i 365). Była to bardzo potrzebna debata, gdyż pokazała, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości zamierzają wywiązać się z obietnic wyborczych i uchwalić tak oczekiwaną przez stronę społeczną ustawę odległościową, która ucywilizuje proces inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Mimo medialnej nagonki ze...

Czytaj więcej: Sejm debatował nad ustawą odległościową 

Redakcja „stopwiatrakom.eu” otrzymała dramatyczny list od osoby, która ma wątpliwą przyjemność zamieszkiwania w odległości ponad 2,5 km od trzech elektrowni wiatrowych, a gdzie teoretycznie w ogóle nic nie powinno się dziać. Jej list uznaliśmy za ważne świadectwo tego z czym przychodzi się zmierzyć sąsiadom tych urządzeń kiedy one już stoją i pracują. Znamy tę osobę i znamy jej sytuację. Nie mamy żadnego powodu, żeby jej nie wierzyć czy żeby uznać jej słowa za przesadzone. Być może niektórym...

Czytaj więcej: Apel naszego czytelnika do ministra środowiska w sprawie elektrowni wiatrowych

6 30 419 0

W dniu 12 maja br. Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawił na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury informację o wynikach kontroli w sprawie lokalizacji i budowy lądowych farm wiatrowych. O samym raporcie pisaliśmy pod koniec kwietnia.

http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1831-ko%C5%84cowy-raport-najwy%C5%BCszej-izby-kontroli-w-sprawie-lokalizacji-i-budowy-l%C4%85dowych-farm-wiatrowych.html

Prezes Krzysztof Kwiatkowski powtórzył wszystko to, co od dawna wiemy o tym jak inwestorzy...

Czytaj więcej: Prezes NIK w Sejmie krytycznie o wiatrakach

W marcu br. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny opublikował stanowisko w sprawie minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowy mieszkalnej, w którym uśredniając wyniki różnych badań naukowych z całego świata wskazano, jako odległość minimalną 2 km. [1]

Stanowisko to spotkało się z pryncypialną, choć nieuzasadnioną krytyką lobby wiatrakowego [2], mimo że oparte jest ono o informacje wynikające ze współczesnych badań naukowych nad wpływem elektrowni wiatrowych na...

Czytaj więcej: Ważne uzupełnienie do stanowiska Państwowego Zakładu Higieny w sprawie minimalnej odległości farm...

Ponad 100 stowarzyszeń z całej Polski zaniepokojonych wstrzymaniem prac nad ustawą odległościową wystosowało list otwarty w tej sprawie do Marszałków Sejmu i Senatu oraz do Prezesa Rady Ministrów. Treść listu publikujemy w całości.

W pełni solidaryzujemy się z autorami listu i gorąco popieramy ten apel. Bez względu na przyczyny, brak regulacji prawnych w zakresie lokalizowania elektrowni wiatrowych, jest szkodliwy dla społeczności lokalnych, burzy spokój mieszkańców wsi oraz ingeruje w...

Czytaj więcej: List otwarty (petycja) w sprawie wstrzymania prac nad ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni...

Ostatnio dostajemy wiele maili od mieszkańców wsi, z zapytaniami odnośnie tzw. ustawy odległościowej. Wiele osób chciałoby się dowiedzieć, dlaczego wstrzymano prace nad projektem tej długo oczekiwanej i wielokrotnie obiecywanej przez obecną partię rządzącą ustawy. Jeden z takich listów postanowiliśmy przedrukować po usunięciu informacji identyfikujących opisany w nim przypadek (gmina, inwestycja, RDOŚ), ponieważ mógłby on równie dobrze dotyczyć dziesiątków innych miejscowości w całym...

Czytaj więcej: Co dalej z ustawą odległościową? 

Rząd chiński znalazł  się w ciekawej sytuacji. Najpierw wyłożył kolosalne środki na wsparcie budowy farm wiatrowych, dzięki czemu chińskie wiatraki reprezentują obecnie jedną trzecią mocy zainstalowanej energetyki wiatrowej na świecie i Chiny wyprzedziły pod tym względem Unię Europejską. Z drugiej strony, Chińczycy nie są gotowi ponieść kosztów stworzenia podwójnego systemu energetycznego, który byłby zdolny do odbioru nieciągłej, nieprzewidywalnej produkcji farm wiatrowych. Ponadto Chiny...

Czytaj więcej: Chińska branża wiatrakowa chce pozwać (komunistyczne) władze regionalne za brak odbioru prądu z...

6 30 408 0

Duński producent gigantycznych wiatraków Vestas we współpracy z DTU Wind Energy testuje tzw. wielowirnikową turbinę wiatrową, w tej chwili w wersji z czterema wirnikami. Turbina ma 74 metry, a długość każdej z łopat wynosi 29 metrów. Ma to być alternatywa wobec perspektywy ciągłego, dalszego zwiększania wysokości turbin.

Pytanie do mieszkańca polskiej wsi: co wolałby mieć koło domu - „tradycyjny” gigawiatrak o wysokości 200 metrów czy też ten nowy produkt duńskiej myśli...

Czytaj więcej: Duński Vestas testuje nowy produkt eksportowy 

Źródło: www.bbc.com

Źródło: www.bbc.com

Pięcioletnie badania ornitologiczne wskazują, że budowa farm wiatrowych w regionie Sutherland spowodowała spadek liczby okazów siewki złotej o 80 procent. (Siewka złota podlega ścisłej ochronie gatunkowej, np. w Polsce.) Badania finansowane były przez właściciela miejscowej farmy wiatrowej i wykonane przez ornitologów ze szkockiej organizacji ochrony ptaków RSPB Scotland.
Według badaczy, siewka złota żyje na otwartych przestrzeniach i powstawanie turbin wiatrowych skłania...

Czytaj więcej: Utrata siedlisk chronionych ptaków – tym razem jest to siewka złota w Szkocji 

Dzięki uprzejmości Fundacji Greenmind, publikujemy raport z przestrzegania przez Polskę Konwencji z Aarhus, tj. „Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska”. Raport potwierdza wyraźnie, że daleko nam jeszcze do zachowania międzynarodowych standardów w procedurach administracyjnych, gdzie udział strony społecznej jest prawnie wymagany, m.in. w postępowaniu środowiskowym czy w...

Czytaj więcej: Fundacja Greenmind, Shadow report z wykonania Konwencji z Aarhus 

Dla Danii prawdziwym „dobrem narodowym” jest nie tyle wiatr, co raczej energetyka wiatrowa, ponieważ 4 procent eksportu Danii to gigantyczne wiatraki. Koncern Vestas to drugi producent wiatraków na świecie.

Jak pisaliśmy niedawno, w obronie duńskich wiatraków wpadł do Warszawy premier duński. Główny producent, koncern Vestas widział w Polsce bowiem ważny rynek zbytu dla swoich produktów, jednak miały być one instalowane tak blisko domów ludzi, że ustawa odległościowa zagraża realizacji tych...

Czytaj więcej: Kryzys wiatrakowy w Danii, wściekłość branży wiatrakowej 

Z dużą satysfakcją odnotowujemy, że temat elektrowni wiatrowych na dobre zagościł w mediach i może w końcu zacznie się publiczna debata pokazująca zalety i wady tej formy produkcji energii elektrycznej. Wyemitowana w dniu 27 kwietnia br. audycja „Za a nawet przeciw” autorstwa red. Kuby Strzyczkowskiego w programie 3 Polskiego Radia z udziałem ekspertów i gości pokazała, że jest duża potrzeba przekazania szerokiemu gremium odbiorców chociażby podstawowych informacji w tym względzie. Audycję...

Czytaj więcej: Audycja o elektrowniach wiatrowych w Programie 3 Polskiego Radia 

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w dniu 26 kwietnia 2016 r. raport podsumowujący szereg kontroli przeprowadzonych w latach 2008 – 2015 sprawdzających różne etapy procesu inwestycyjno-budowalnego farm wiatrowych w Polsce. Pełna wersja raportu poniżej.

Jak wskazuje sama Najwyższa Izba Kontroli w swoim komunikacie „Celem analizy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy obowiązujące normy prawne oraz ich realizacja skutecznie zabezpieczają interesy społeczności lokalnych w procesie...

Czytaj więcej: Końcowy raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie lokalizacji i budowy lądowych farm wiatrowych

1. Na początku marca br. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) wydał stanowisko w sprawie farm wiatrowych (http://www.pzh.gov.pl/stanowisko-narodowego-instytutu-zdrowia-publicznego-panstwowego-zakladu-higieny-w-sprawie-farm-wiatrowych/). Stanowisko PZH zawiera zalecenie minimalnej odległości turbin wiatrowych od zabudowań wynoszącej 2 kilometry. Taka odległość minimalna jest w przybliżeniu zgodna z zapisami proponowanej ustawy w sprawie farm wiatrowych...

Czytaj więcej: Odpowiedź na komentarz eksperta Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, dr Geoffa...

Fot. P.Tracz/KPRMFot. P.Tracz/KPRM

Z uwagą śledzimy wydarzenia związane z polityką klimatyczną, gdyż wysuwa się ona na czoło spośród różnego rodzaju działań o charakterze gospodarczym. Można wręcz postawić tezę, że po zawarciu Porozumienia w Kioto następuje zredefiniowanie polityki gospodarczej prowadzonej przez poszczególne państwa poprzez cele klimatyczne. Na ile rzeczywiście ma to wpływ na środowisko i zachowanie jego bioróżnorodności, to już inna sprawa. 

Podpisanie porozumienia paryskiego przez rząd, wbrew...

Czytaj więcej: Polski rząd podpisał porozumienie klimatyczne z Paryża

Kraje takie jak Brazylia, Etiopia, Kenia, Nigeria czy Indonezja prawdopodobnie nie zwiększą udziału OZE w ich miksie energetycznym na skutek zawrotnego tempa, w jakim rośnie zapotrzebowanie na tanią energię elektryczną w tych krajach.

Studium przygotowane przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) wskazuje, że po okresie szybkiego wzrostu OZE (obejmujących także hydroenergetykę) przez ostatnie dziesięć lat w wielu krajach rozwijających, ten udział przestał się zwiększać, a nawet...

Czytaj więcej: W krajach rozwijających się nie będzie wzrostu udziału „zielonej energii” w miksie energetycznym

(1) W duńskim radio publicznym temat Polski praktycznie nie istnieje. Dwa dni temu w Programie 1 większą część audycji nagle poświęcono Polsce. Powód: premier Lars Løkke Rasmussen jedzie do Warszawy. W audycji powiedziano, że jeden z największych producentów turbin wiatrowych na świecie, duński koncern Vestas może utracić 98% potencjalnych terenów pod instalacje swoich mega turbin wiatrowych, jeśli w Polsce przyjęta zostanie odległość minimalna 1,5 km od domów.
W Danii rośnie bezrobocie...

Czytaj więcej: Duński lobbysta wiatrakowy w Warszawie - Baltic Pipe, wiatraki Vestas i odległości minimalne

Niemiecka polityka energetyczna zrodziła nienawistne podziały w łonie ruchu ekologicznego w Niemczech. Część aktywistów antynuklearnych walczy z farmami wiatrowymi. Spiegel rozmawia z Enochem ze Guttenberg, jednym z czołowych działaczy ekologicznych w tym kraju (jak również słynnym dyrygentem), który uważa, że piękny krajobraz w Niemczech niedługo będzie można oglądać tylko na obrazach.

Guttenberg twierdzi, że w całym kraju przeciwko farmom wiatrowym mobilizują się setki lokalnych organizacji...

Czytaj więcej: NIEMIECKI SPIEGEL PISZE O PODZIAŁACH W RUCHU EKOLOGICZNYM I O „ZIELONYM DRAŃSTWIE”