^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal waznePrzypominamy wszystkim stowarzyszeniom lokalnym działającym jako stowarzyszenia zwykłe, że od dnia 20 maja 2016 r. obowiązują nowe przepisy Prawa o stowarzyszeniach, które nakładają obowiązek ponownej rejestracji. Jest to efekt zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. i uchwalonych jeszcze przez uprzedni Sejm.
O nowych przepisach pisaliśmy już wcześniej w publikacji z dnia 1 sierpnia 2016 r....

Czytaj więcej: Stowarzyszenia zwykłe muszą się przerejestrować jak najszybciej do nowej ewidencji stowarzyszeń 

portal komentarz redakcjiW dniach 28 i 29 września 2016 r. odbędzie się w Warszawie I Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej. Organizatorami tej konferencji są WWF, Greenpeace, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Wsparcia Kongresowi udzielił też Samorząd Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy i Ambasada Niemiec w Polsce.

Lobby wiatrakowe próbuje się pozbierać po nokaucie, jakim było wejście w życie ustawy o OZE oraz ustawy odległościowej i szykuje już nową...

Czytaj więcej: Energetyka pseudoobywatelska w natarciu 

portal wazneW dalszym ciągu istnieje pilna potrzeba podjęcia działań na poziomie ustawowym, które zagwarantują poprawny przebieg procesu planowania inwestycji. Dotyczy to zarówno inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych, jak i innego typu przedsięwzięć, gdzie hałas jest istotną uciążliwością. Proponowane zmiany w przepisach umożliwią też weryfikację już funkcjonujących inwestycji i sprawdzenie, czy zostały one prawidłowo zlokalizowane.

1. Wstęp

Hałas w środowisku jest postrzegany jako istotna...

Czytaj więcej: Ustawa odległościowa i … co dalej? Dlaczego niezbędne są dalsze zmiany w przepisach związanych z...

portal wiadomosci z sejmuW dniu 7 września 2016 r. odbyła się w Sejmie konferencja poświęcona tematyce klastrów energetycznych zorganizowana w ramach publicznych konsultacji nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Po wysłuchaniu prelegentów nasunęło się nam kilka refleksji, z którymi chcielibyśmy się podzielić z Czytelnikami.
Należy jednak zacząć od podziękowań dla posła Zyski za inicjatywę zorganizowania takiej konferencji. Pomysł na wstępną publiczną dyskusję jeszcze przed...

Czytaj więcej: Odbyły się wstępne konsultacje w sprawie założeń funkcjonowania klastrów energetycznych

portal wiadomosci z sejmuW dniu 7 września 2016 r. (środa) w Sejmie odbędzie się konferencja poświęcona tematyce klastrów energetycznych zorganizowana w ramach publicznych konsultacji nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Organizatorem konferencji jest Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, któremu przewodniczy poseł na Sejm RP – Ireneusz Zyska (Wolni i Solidarni). Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Energii – Pan Krzysztof Tchórzewski. Poniżej zamieszczamy...

Czytaj więcej: Sejm RP: Konsultacje w sprawie założeń nad nowelizacją ustawy o OZE w zakresie klastrów...

portal komentarz redakcjiW dniu 1 września 2016 r. ukazał się dramatyczny list otwarty do premier Beaty Szydło przygotowany przez Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR). Branża domaga się m.in. zablokowania „szkodliwych działań podejmowanych i promowanych przez Ministerstwo Energii”.

Na portalu GramWZielone.pl można zapoznać się z całym listem PIGEOR, w którym można przeczytać m.in. że „Niepubliczni Inwestorzy z branży energetyki odnawialnej w Polsce od kilku lat wystawiani są przez...

Czytaj więcej: Branża OZE domaga się wsparcia ze strony rządu – apel PIGEOR

portal wiadomosci z rzadu 1Elektrownie wiatrowe nie są jedynym źródłem udręki mieszkańców obszarów wiejskich. Inwestorzy, ramię w ramię z lokalną władzą starają się też budować fermy kur, trzody chlewnej norki amerykańskiej czy też biogazownie. I nie chodzi tu bynajmniej o przydomowy chów zwierząt, a o produkcję na skalę przemysłową.

Do naszej redakcji docierają prośby od lokalnych działaczy społecznych o pomoc w sprawach związanych z innego typu inwestycjami niż tylko elektrownie wiatrowe. Na czoło problemów wysuwają...

Czytaj więcej: Ministerstwo Środowiska opublikowało Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

portal wazne„Zawsze myślałam, że specjaliści, którzy zezwalają na takie inwestycje i określają wytyczne dotyczące ich bezpieczeństwa, wykażą się należytą starannością. Zainteresują się naszym zdrowiem.”  
Sandy McLeod, Kanada, prowincja Ontario [1]  

W dniu 23 czerwca b.r. odbyło się w Warszawie branżowe spotkanie lobby wiatrakowego poświęcone kwestii oddziaływania turbin wiatrowych na zdrowie ludzi. Niedawno media opublikowały komunikat PSEW, w którym ta „organizacja społeczna” relacjonuje...

Czytaj więcej: Jak oni Was kochają! PSEW rodzinnie o nauce i zdrowiu,  głównie psychicznym

portal wazneWizja globalnej katastrofy klimatycznej spowodowanej przez cywilizację człowieka jest równie przerażająca, jak mało zabawne jest już zestawianie list różnych prognoz katastrofalnych zmian w klimacie, które przedstawiano w ostatnich dekadach i które okazały się całkowicie chybione. Prognozy takie były i są uzasadniane, mniej czy bardziej cynicznie, autorytetem nauki.

Jakość wytworów współczesnej nauki dramatycznie spada, w miarę jak gwałtownie rośnie liczba stron publikacji naukowych. W...

Czytaj więcej: Klimat a arogancja ideologów – wywiad z autorem nowej książki prof. Michaelem Hartem

portal wazneWiele osób stykających się na co dzień z postępowaniami administracyjnymi ma dużą trudność w zrozumieniu w jaki sposób dokonuje się doręczeń pism czy decyzji w takich postępowaniach. Naturalne jest oczekiwanie, że urząd każdemu doręczy na piśmie zawiadomienie czy o rozpoczęciu sprawy, o jej zakończeniu czy też o wydaniu decyzji.

Odstępstwa od zasady bezpośredniego doręczania decyzji i innych pism w formie pisemnej są dwa. Pierwsze z nich przewiduje art. 39(1) K.p.a., który przewiduje możliwość...

Czytaj więcej: Jak należy stosować art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego? 

biznes alert logoDzięki uprzejmości portalu „BiznesAlert” publikujemy wywiad, jakiego udzielił minister Piotr Naimski (Pełnomocnik rządu RP ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej)

BiznesAlert.pl: Czy polska sieć elektroenergetyczna jest zabezpieczona przed problemami z dostawami energii?
Piotr Naimski: Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych robi wszystko aby uniknąć ryzyka ograniczeń dostaw energii. Współpraca w tej dziedzinie obejmuje kilka istotnych instytucji i spółek. Ograniczenia w zeszłym...

Czytaj więcej: Minister Piotr Naimski: Polska energetyka musi iść własną ścieżką rozwoju

portal wiadomosci z sejmu

W dniu 8 sierpnia br. grupa posłów Platformy Obywatelskiej wystąpiła z inicjatywą zmian w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych („ustawa odległościowa”), które mają na celu zmniejszenie minimalnej odległości w jakiej można lokalizować elektrownie wiatrowe od zabudowań mieszkalnych. PO proponuje, by było to 800 m zamiast obecnej dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej. Projekt zmian zamieszczamy poniżej.

Złożony projekt...

Czytaj więcej: Platforma Obywatelska chce nowelizować ustawę odległościową i zmniejszyć minimalną odległość...

portal waznePublikujemy bardzo ciekawy numer Biuletynu pt. „Zielone Światło” w opracowaniu Centrum Zrównoważonego Transportu w całości poświęcony tematyce konsultacji społecznych. Temat bardzo trudny w praktyce, bo urzędnicy w Polsce podchodzą do strony społecznej i do samego procesu konsultacji jak do jeża albo jeszcze gorzej. Robi się je wtedy kiedy inaczej się nie da. Robi się je w taki sposób, by nic z nich nie wynikało. A jak już się odbywają, to i tak nic to nie zmienia, bo decyzje zapadły już gdzie...

Czytaj więcej: Jak przeprowadzać konsultacje społeczne? 

W dniu 29 lipca br. Ministerstwo przekazało do konsultacji społecznych projekt „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Cały tekst projektu zamieszczamy poniżej.

Jak podają Autorzy: „Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania Strategia stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi...

Czytaj więcej: Ministerstwo Rozwoju opublikowało „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

Od dnia 20 maja 2016 r. obowiązuje duża nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, która została uchwalona jeszcze przez poprzedni parlament. Zmian w przepisach jest dużo i dlatego warto przybliżyć te najważniejsze z nich, gdyż większość osób działających po stronie społecznej funkcjonuje w ramach stowarzyszeń. Ujednolicony tekst ustawy dostępny jest poniżej.

(1) Polskie prawo przewiduje dwie formy stowarzyszeń. Stowarzyszenia rejestrowe i stowarzyszenia zwykłe. Istnieją zasadnicze różnice...

Czytaj więcej: Ważne zmiany w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach

Komisja Europejska opublikowała niedawno propozycje zmian w polityce klimatyczno-energetycznej. Pisaliśmy o tym tutaj: Komisja wyznacza nowe limity redukcji CO2

Komentując propozycje Komisji, wiceminister środowiska Paweł Sałek, odniósł się w wywiadzie radiowym do Porozumienia Paryskiego z listopada 2015 r. i wskazał, że:

„Istotą porozumienia paryskiego jest w jak najtańszy i jak najszybszy sposób dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nieważne jest też gdzie ta tona CO2...

Czytaj więcej: Wiceminister Sałek chce zmian w polityce klimatycznej UE

Z okazji rozpoczętych właśnie wakacji sejmowych, wszystkim posłom i senatorom życzymy, by trwały one jak najdłużej. Byście Państwo solidnie odpoczęli od stachanowskiej pracy nad nowymi przepisami, bo nie wszystko musi być uregulowane by żyć i rosnąć. Byście wrócili w sercach z mocnym postanowieniem, że ilość prawa, nigdy nie przechodzi w jego jakość. Byście w mądrości swojej umieli odróżniać sprawy błahe od tych naprawdę ważnych i wymagających uwagi Sejmu. Byście pamiętali, że to co uchwalicie...

Czytaj więcej: Parlament na wakacjach

Portal Euraktiv.pl opublikował informację [1] o nowych propozycjach Komisji Europejskiej w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorach gospodarki, które nie są objęte systemem handlu limitami, tj. w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa, odpadów, użytkowania gruntów i leśnictwa. Komisja oczekuje od Polski redukcji emisji CO2 w tych sektorach gospodarki i to niezależnie od redukcji emisji CO2 w energetyce. Charakterystyczne dla stanowiska Komisji w tej sprawie są słowa...

Czytaj więcej: Komisja Europejska wyznacza nowe limity redukcji emisji CO2 dla całej gospodarki