^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wazneWizja globalnej katastrofy klimatycznej spowodowanej przez cywilizację człowieka jest równie przerażająca, jak mało zabawne jest już zestawianie list różnych prognoz katastrofalnych zmian w klimacie, które przedstawiano w ostatnich dekadach i które okazały się całkowicie chybione. Prognozy takie były i są uzasadniane, mniej czy bardziej cynicznie, autorytetem nauki.

Jakość wytworów współczesnej nauki dramatycznie spada, w miarę jak gwałtownie rośnie liczba stron publikacji naukowych. W...

Czytaj więcej: Klimat a arogancja ideologów – wywiad z autorem nowej książki prof. Michaelem Hartem

portal wazneWiele osób stykających się na co dzień z postępowaniami administracyjnymi ma dużą trudność w zrozumieniu w jaki sposób dokonuje się doręczeń pism czy decyzji w takich postępowaniach. Naturalne jest oczekiwanie, że urząd każdemu doręczy na piśmie zawiadomienie czy o rozpoczęciu sprawy, o jej zakończeniu czy też o wydaniu decyzji.

Odstępstwa od zasady bezpośredniego doręczania decyzji i innych pism w formie pisemnej są dwa. Pierwsze z nich przewiduje art. 39(1) K.p.a., który przewiduje możliwość...

Czytaj więcej: Jak należy stosować art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego? 

biznes alert logoDzięki uprzejmości portalu „BiznesAlert” publikujemy wywiad, jakiego udzielił minister Piotr Naimski (Pełnomocnik rządu RP ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej)

BiznesAlert.pl: Czy polska sieć elektroenergetyczna jest zabezpieczona przed problemami z dostawami energii?
Piotr Naimski: Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych robi wszystko aby uniknąć ryzyka ograniczeń dostaw energii. Współpraca w tej dziedzinie obejmuje kilka istotnych instytucji i spółek. Ograniczenia w zeszłym...

Czytaj więcej: Minister Piotr Naimski: Polska energetyka musi iść własną ścieżką rozwoju

portal wiadomosci z sejmu

W dniu 8 sierpnia br. grupa posłów Platformy Obywatelskiej wystąpiła z inicjatywą zmian w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych („ustawa odległościowa”), które mają na celu zmniejszenie minimalnej odległości w jakiej można lokalizować elektrownie wiatrowe od zabudowań mieszkalnych. PO proponuje, by było to 800 m zamiast obecnej dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej. Projekt zmian zamieszczamy poniżej.

Złożony projekt...

Czytaj więcej: Platforma Obywatelska chce nowelizować ustawę odległościową i zmniejszyć minimalną odległość...

portal waznePublikujemy bardzo ciekawy numer Biuletynu pt. „Zielone Światło” w opracowaniu Centrum Zrównoważonego Transportu w całości poświęcony tematyce konsultacji społecznych. Temat bardzo trudny w praktyce, bo urzędnicy w Polsce podchodzą do strony społecznej i do samego procesu konsultacji jak do jeża albo jeszcze gorzej. Robi się je wtedy kiedy inaczej się nie da. Robi się je w taki sposób, by nic z nich nie wynikało. A jak już się odbywają, to i tak nic to nie zmienia, bo decyzje zapadły już gdzie...

Czytaj więcej: Jak przeprowadzać konsultacje społeczne? 

W dniu 29 lipca br. Ministerstwo przekazało do konsultacji społecznych projekt „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Cały tekst projektu zamieszczamy poniżej.

Jak podają Autorzy: „Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania Strategia stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi...

Czytaj więcej: Ministerstwo Rozwoju opublikowało „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

Od dnia 20 maja 2016 r. obowiązuje duża nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, która została uchwalona jeszcze przez poprzedni parlament. Zmian w przepisach jest dużo i dlatego warto przybliżyć te najważniejsze z nich, gdyż większość osób działających po stronie społecznej funkcjonuje w ramach stowarzyszeń. Ujednolicony tekst ustawy dostępny jest poniżej.

(1) Polskie prawo przewiduje dwie formy stowarzyszeń. Stowarzyszenia rejestrowe i stowarzyszenia zwykłe. Istnieją zasadnicze różnice...

Czytaj więcej: Ważne zmiany w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach

Komisja Europejska opublikowała niedawno propozycje zmian w polityce klimatyczno-energetycznej. Pisaliśmy o tym tutaj: Komisja wyznacza nowe limity redukcji CO2

Komentując propozycje Komisji, wiceminister środowiska Paweł Sałek, odniósł się w wywiadzie radiowym do Porozumienia Paryskiego z listopada 2015 r. i wskazał, że:

„Istotą porozumienia paryskiego jest w jak najtańszy i jak najszybszy sposób dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nieważne jest też gdzie ta tona CO2...

Czytaj więcej: Wiceminister Sałek chce zmian w polityce klimatycznej UE

Z okazji rozpoczętych właśnie wakacji sejmowych, wszystkim posłom i senatorom życzymy, by trwały one jak najdłużej. Byście Państwo solidnie odpoczęli od stachanowskiej pracy nad nowymi przepisami, bo nie wszystko musi być uregulowane by żyć i rosnąć. Byście wrócili w sercach z mocnym postanowieniem, że ilość prawa, nigdy nie przechodzi w jego jakość. Byście w mądrości swojej umieli odróżniać sprawy błahe od tych naprawdę ważnych i wymagających uwagi Sejmu. Byście pamiętali, że to co uchwalicie...

Czytaj więcej: Parlament na wakacjach

Portal Euraktiv.pl opublikował informację [1] o nowych propozycjach Komisji Europejskiej w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorach gospodarki, które nie są objęte systemem handlu limitami, tj. w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa, odpadów, użytkowania gruntów i leśnictwa. Komisja oczekuje od Polski redukcji emisji CO2 w tych sektorach gospodarki i to niezależnie od redukcji emisji CO2 w energetyce. Charakterystyczne dla stanowiska Komisji w tej sprawie są słowa...

Czytaj więcej: Komisja Europejska wyznacza nowe limity redukcji emisji CO2 dla całej gospodarki

Jak podał Urząd Regulacji Energetyki w swoim komunikacie z dnia 19 lipca br., z chwilą wejścia w życie całej ustawy o odnawialnych źródłach energii w naszych rachunkach za energię elektryczną pojawi się nowa opłata – opłata OZE w stałej wysokości 2,51 zł/MWh. Opłata ta będzie uwzględniana od 1 lipca 2016 r. jako kolejna pozycja na rachunku. Z opłaty tej będzie finansowane wsparcie dla producentów energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii, choć nowy system wsparcia będzie...

Czytaj więcej: Opłata za OZE na rachunkach za energię elektryczną

Organizacje społeczne, które specjalizują się w sprawach zakresu ochrony środowiska i czynnie uczestniczą w postępowaniach administracyjnych, prowadzonych w celu wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, od dnia 1 stycznia 2015 r. natrafiają na poważną przeszkodę w ich działalności, która związana jest z nowym brzmieniem art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

Czytaj więcej: Dlaczego przepis art. 44 ustawy środowiskowej wymaga pilnej zmiany?

don quixote 539397 640Okazało się, że Antoniego Słonimskiego wspierały proroctwa, jak mówił, że: „Polska to jest taki dziwny kraj, w którym możliwe jest wszystko, nawet to, że sprawy pójdą w dobrym kierunku”. No i stało się to, co wielu osobom wydawało się niemożliwe i wręcz niewiarygodne. W dniu 16 lipca br. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i wiatrakowy raj się skończył. Zapewne nikt w Sejmie i w rządzie nie wiedział, że uchwalając tą ustawę mimowolnie uczczono pamięć wybitnego...

Czytaj więcej: Nic już nie będzie takie jak przedtem

Lokalna społeczność broniąca cennego lasu przed wykarczowaniem pod farmę wiatrową to dość częste zdarzenie w Niemczech. Dla odmiany przekazujemy informacje z Francji.

DEWELOPER FARMY WIATROWEJ POD OCHRONĄ POLICJI KARCZUJE LAS W PARKU PRZYRODNICZYM

468.1 Foto nr 1

Francuska policja ochrania karczowanie lasu pod 8 turbin wiatrowych w Montaigne Noire, paśmie górskim położonym w południowej części Francji.

468.2 Foto nr 2

Około 50 osób próbuje uniemożliwić rozpoczęcie prac budowlanych pod farmę wiatrową w parku...

Czytaj więcej: Francja: Mieszkańcy bronią lasu, a deweloper proponuje im udziały w farmie wiatrowej

Wejście w życie ustawy o OZE oraz ustawy odległościowej pokrzyżowało szyki inwestorom wiatrakowym, do tego stopnia, że spółki inwestujące w ten rodzaj energetyki zmuszone zostały do zrobienia odpisów księgowych na wszystkie te inwestycje, które nie posiadają pozwoleń na budowę - por. http://www.wnp.pl/odnawialne_zrodla_energii/elektrownie-wiatrowe-traca-na-wartosci-to-sakutek-ustawy-wiatrakowej,277190_1_0_0.html W praktyce oznacza to tyle, że w świetle obowiązujących przepisów wydatki...

Czytaj więcej: Trwa wyścig inwestorów wiatrakowych z czasem

Daniel Wetzel, redaktor działu ekonomicznego Die Welt, pisze w dniu 27.06.2016 r., że Brexit może oznaczać załamanie dotychczasowej polityki klimatycznej w Europie i że taka perspektywa stanowi istny koszmar dla Unii Europejskiej.

Ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla (certyfikatów emisyjnych) już spadły na bardzo niski poziom. Posiadacze tych certyfikatów stracili sporo pieniędzy. Pod koniec zeszłego roku cena certyfikatu wynosiła blisko 9 euro, w tej chwili wynosi mniej niż 5...

Czytaj więcej: Die Welt: Brexit to koszmar dla polityki klimatycznej Unii 

6 30 463 0STOPWIATRAKOM.EU: Jakie będą konsekwencje przyjętej przez PE rezolucji? Czy można powiedzieć, że Komisja Europejska dostała silny mandat od Parlamentu do tego, by kontynuować prace nad rewolucją OZE? Jak może wyglądać nowa dyrektywa o OZE?

Jadwiga Wiśniewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego: Przyjęta 23 czerwca br. przez Parlament Europejski rezolucja ws. postępów w realizacji określonego na 2020 r. celu rozwoju energetyki odnawialnej - sygn. 2016/2041(INI) - to kolejny dowód na to, że w...

Czytaj więcej: Jadwiga Wiśniewska: o skutkach rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania z...

Zgodnie z naszymi zapowiedziami ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych została w dniu 1 lipca 2016 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 961. Tekst ustawy zamieszczamy poniżej. Ustawa wejdzie w życie w dniu 15 lipca 2016 r. Skończy się w ten sposób okres budowania elektrowni wiatrowych w sposób przypadkowy i bez liczenia się ze zdaniem sąsiadów, zdrowym rozsądkiem, pieniędzmi podatników oraz skutkami dla środowiska i ludzi. Będziemy bronili tej ustawy, gdyż nareszcie...

Czytaj więcej: Ustawa odległościowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw