^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wazneW dalszym ciągu istnieje pilna potrzeba podjęcia działań na poziomie ustawowym, które zagwarantują poprawny przebieg procesu planowania inwestycji. Dotyczy to zarówno inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych, jak i innego typu przedsięwzięć, gdzie hałas jest istotną uciążliwością. Proponowane zmiany w przepisach umożliwią też weryfikację już funkcjonujących inwestycji i sprawdzenie, czy zostały one prawidłowo zlokalizowane.

1. Wstęp

Hałas w środowisku jest postrzegany jako istotna...

Czytaj więcej: Ustawa odległościowa i … co dalej? Dlaczego niezbędne są dalsze zmiany w przepisach związanych z...

portal wiadomosci z sejmuW dniu 7 września 2016 r. odbyła się w Sejmie konferencja poświęcona tematyce klastrów energetycznych zorganizowana w ramach publicznych konsultacji nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Po wysłuchaniu prelegentów nasunęło się nam kilka refleksji, z którymi chcielibyśmy się podzielić z Czytelnikami.
Należy jednak zacząć od podziękowań dla posła Zyski za inicjatywę zorganizowania takiej konferencji. Pomysł na wstępną publiczną dyskusję jeszcze przed...

Czytaj więcej: Odbyły się wstępne konsultacje w sprawie założeń funkcjonowania klastrów energetycznych

portal wiadomosci z sejmuW dniu 7 września 2016 r. (środa) w Sejmie odbędzie się konferencja poświęcona tematyce klastrów energetycznych zorganizowana w ramach publicznych konsultacji nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Organizatorem konferencji jest Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, któremu przewodniczy poseł na Sejm RP – Ireneusz Zyska (Wolni i Solidarni). Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Energii – Pan Krzysztof Tchórzewski. Poniżej zamieszczamy...

Czytaj więcej: Sejm RP: Konsultacje w sprawie założeń nad nowelizacją ustawy o OZE w zakresie klastrów...

portal komentarz redakcjiW dniu 1 września 2016 r. ukazał się dramatyczny list otwarty do premier Beaty Szydło przygotowany przez Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR). Branża domaga się m.in. zablokowania „szkodliwych działań podejmowanych i promowanych przez Ministerstwo Energii”.

Na portalu GramWZielone.pl można zapoznać się z całym listem PIGEOR, w którym można przeczytać m.in. że „Niepubliczni Inwestorzy z branży energetyki odnawialnej w Polsce od kilku lat wystawiani są przez...

Czytaj więcej: Branża OZE domaga się wsparcia ze strony rządu – apel PIGEOR

portal wiadomosci z rzadu 1Elektrownie wiatrowe nie są jedynym źródłem udręki mieszkańców obszarów wiejskich. Inwestorzy, ramię w ramię z lokalną władzą starają się też budować fermy kur, trzody chlewnej norki amerykańskiej czy też biogazownie. I nie chodzi tu bynajmniej o przydomowy chów zwierząt, a o produkcję na skalę przemysłową.

Do naszej redakcji docierają prośby od lokalnych działaczy społecznych o pomoc w sprawach związanych z innego typu inwestycjami niż tylko elektrownie wiatrowe. Na czoło problemów wysuwają...

Czytaj więcej: Ministerstwo Środowiska opublikowało Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

portal wazne„Zawsze myślałam, że specjaliści, którzy zezwalają na takie inwestycje i określają wytyczne dotyczące ich bezpieczeństwa, wykażą się należytą starannością. Zainteresują się naszym zdrowiem.”  
Sandy McLeod, Kanada, prowincja Ontario [1]  

W dniu 23 czerwca b.r. odbyło się w Warszawie branżowe spotkanie lobby wiatrakowego poświęcone kwestii oddziaływania turbin wiatrowych na zdrowie ludzi. Niedawno media opublikowały komunikat PSEW, w którym ta „organizacja społeczna” relacjonuje...

Czytaj więcej: Jak oni Was kochają! PSEW rodzinnie o nauce i zdrowiu,  głównie psychicznym

portal wazneWizja globalnej katastrofy klimatycznej spowodowanej przez cywilizację człowieka jest równie przerażająca, jak mało zabawne jest już zestawianie list różnych prognoz katastrofalnych zmian w klimacie, które przedstawiano w ostatnich dekadach i które okazały się całkowicie chybione. Prognozy takie były i są uzasadniane, mniej czy bardziej cynicznie, autorytetem nauki.

Jakość wytworów współczesnej nauki dramatycznie spada, w miarę jak gwałtownie rośnie liczba stron publikacji naukowych. W...

Czytaj więcej: Klimat a arogancja ideologów – wywiad z autorem nowej książki prof. Michaelem Hartem

portal wazneWiele osób stykających się na co dzień z postępowaniami administracyjnymi ma dużą trudność w zrozumieniu w jaki sposób dokonuje się doręczeń pism czy decyzji w takich postępowaniach. Naturalne jest oczekiwanie, że urząd każdemu doręczy na piśmie zawiadomienie czy o rozpoczęciu sprawy, o jej zakończeniu czy też o wydaniu decyzji.

Odstępstwa od zasady bezpośredniego doręczania decyzji i innych pism w formie pisemnej są dwa. Pierwsze z nich przewiduje art. 39(1) K.p.a., który przewiduje możliwość...

Czytaj więcej: Jak należy stosować art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego? 

biznes alert logoDzięki uprzejmości portalu „BiznesAlert” publikujemy wywiad, jakiego udzielił minister Piotr Naimski (Pełnomocnik rządu RP ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej)

BiznesAlert.pl: Czy polska sieć elektroenergetyczna jest zabezpieczona przed problemami z dostawami energii?
Piotr Naimski: Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych robi wszystko aby uniknąć ryzyka ograniczeń dostaw energii. Współpraca w tej dziedzinie obejmuje kilka istotnych instytucji i spółek. Ograniczenia w zeszłym...

Czytaj więcej: Minister Piotr Naimski: Polska energetyka musi iść własną ścieżką rozwoju

portal wiadomosci z sejmu

W dniu 8 sierpnia br. grupa posłów Platformy Obywatelskiej wystąpiła z inicjatywą zmian w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych („ustawa odległościowa”), które mają na celu zmniejszenie minimalnej odległości w jakiej można lokalizować elektrownie wiatrowe od zabudowań mieszkalnych. PO proponuje, by było to 800 m zamiast obecnej dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej. Projekt zmian zamieszczamy poniżej.

Złożony projekt...

Czytaj więcej: Platforma Obywatelska chce nowelizować ustawę odległościową i zmniejszyć minimalną odległość...

portal waznePublikujemy bardzo ciekawy numer Biuletynu pt. „Zielone Światło” w opracowaniu Centrum Zrównoważonego Transportu w całości poświęcony tematyce konsultacji społecznych. Temat bardzo trudny w praktyce, bo urzędnicy w Polsce podchodzą do strony społecznej i do samego procesu konsultacji jak do jeża albo jeszcze gorzej. Robi się je wtedy kiedy inaczej się nie da. Robi się je w taki sposób, by nic z nich nie wynikało. A jak już się odbywają, to i tak nic to nie zmienia, bo decyzje zapadły już gdzie...

Czytaj więcej: Jak przeprowadzać konsultacje społeczne? 

W dniu 29 lipca br. Ministerstwo przekazało do konsultacji społecznych projekt „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Cały tekst projektu zamieszczamy poniżej.

Jak podają Autorzy: „Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania Strategia stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi...

Czytaj więcej: Ministerstwo Rozwoju opublikowało „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

Od dnia 20 maja 2016 r. obowiązuje duża nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, która została uchwalona jeszcze przez poprzedni parlament. Zmian w przepisach jest dużo i dlatego warto przybliżyć te najważniejsze z nich, gdyż większość osób działających po stronie społecznej funkcjonuje w ramach stowarzyszeń. Ujednolicony tekst ustawy dostępny jest poniżej.

(1) Polskie prawo przewiduje dwie formy stowarzyszeń. Stowarzyszenia rejestrowe i stowarzyszenia zwykłe. Istnieją zasadnicze różnice...

Czytaj więcej: Ważne zmiany w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach

Komisja Europejska opublikowała niedawno propozycje zmian w polityce klimatyczno-energetycznej. Pisaliśmy o tym tutaj: Komisja wyznacza nowe limity redukcji CO2

Komentując propozycje Komisji, wiceminister środowiska Paweł Sałek, odniósł się w wywiadzie radiowym do Porozumienia Paryskiego z listopada 2015 r. i wskazał, że:

„Istotą porozumienia paryskiego jest w jak najtańszy i jak najszybszy sposób dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nieważne jest też gdzie ta tona CO2...

Czytaj więcej: Wiceminister Sałek chce zmian w polityce klimatycznej UE

Z okazji rozpoczętych właśnie wakacji sejmowych, wszystkim posłom i senatorom życzymy, by trwały one jak najdłużej. Byście Państwo solidnie odpoczęli od stachanowskiej pracy nad nowymi przepisami, bo nie wszystko musi być uregulowane by żyć i rosnąć. Byście wrócili w sercach z mocnym postanowieniem, że ilość prawa, nigdy nie przechodzi w jego jakość. Byście w mądrości swojej umieli odróżniać sprawy błahe od tych naprawdę ważnych i wymagających uwagi Sejmu. Byście pamiętali, że to co uchwalicie...

Czytaj więcej: Parlament na wakacjach

Portal Euraktiv.pl opublikował informację [1] o nowych propozycjach Komisji Europejskiej w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorach gospodarki, które nie są objęte systemem handlu limitami, tj. w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa, odpadów, użytkowania gruntów i leśnictwa. Komisja oczekuje od Polski redukcji emisji CO2 w tych sektorach gospodarki i to niezależnie od redukcji emisji CO2 w energetyce. Charakterystyczne dla stanowiska Komisji w tej sprawie są słowa...

Czytaj więcej: Komisja Europejska wyznacza nowe limity redukcji emisji CO2 dla całej gospodarki

Jak podał Urząd Regulacji Energetyki w swoim komunikacie z dnia 19 lipca br., z chwilą wejścia w życie całej ustawy o odnawialnych źródłach energii w naszych rachunkach za energię elektryczną pojawi się nowa opłata – opłata OZE w stałej wysokości 2,51 zł/MWh. Opłata ta będzie uwzględniana od 1 lipca 2016 r. jako kolejna pozycja na rachunku. Z opłaty tej będzie finansowane wsparcie dla producentów energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii, choć nowy system wsparcia będzie...

Czytaj więcej: Opłata za OZE na rachunkach za energię elektryczną

Organizacje społeczne, które specjalizują się w sprawach zakresu ochrony środowiska i czynnie uczestniczą w postępowaniach administracyjnych, prowadzonych w celu wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, od dnia 1 stycznia 2015 r. natrafiają na poważną przeszkodę w ich działalności, która związana jest z nowym brzmieniem art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

Czytaj więcej: Dlaczego przepis art. 44 ustawy środowiskowej wymaga pilnej zmiany?