^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wazneMamy przyjemność opublikować analizę autorstwa prof. Barbary Lebiedowskiej i prof. Marka Lebiedowskiego poświęconą publicznej wypowiedzi p. dr hab. Małgorzaty Pawlaczyk – Łuszczyńskiej, profesora Instytutu Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi podczas Konferencji "Energetyka wiatrowa a zdrowie człowieka" w dniu 23.06.2016 r., w świetle prowadzonych przez Nią wcześniejszych badań”

Redakcja portalu stopwiatrakom.eu stara się dbać o rzetelny przekaz osiągnięć naukowych na polu badań oddziaływań...

Czytaj więcej: Lebiedowscy analizują publiczne wypowiedzi eksperta branży wiatrowej poświęcone wpływowi...

portal wiadomosci z rzadu 1Regularnie piszemy o sprawach związanych z unijną polityką klimatyczno-energetyczną, gdyż mają one kluczowe znaczenie dla stanu naszej gospodarki, a w szczególności dla kondycji energetyki. Należy pamiętać, że z jednej strony mamy nacisk instytucji unijnych na osiąganie celów klimatycznych. Z drugiej zaś strony istotne znaczenie ma sposób wdrażania tej polityki w Polsce przez aparat administracyjny i skutki tych działań w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorstw.

Bardzo dobrze się stało, że...

Czytaj więcej: Najwyższa Izba Kontroli krytykuje sposób wdrożenia pakietu klimatyczno- energetycznego przez rząd...

portal wazneWejście w życie ustawy odległościowej w dużym stopniu uporządkowało stan prawny związany z lokalizowaniem elektrowni wiatrowych na lądzie. Jednak sprawa zapewnienia właściwej ochrony prawnej osób mieszkających już przy elektrowniach wiatrowych wcale nie ruszyła się z miejsca. Pisaliśmy już o potrzebie dalszych zmian w przepisach w tekście z dnia 12 września 2016 r. „Ustawa odległościowa i … co dalej?” i będziemy apelować dalej.
Obecny stan prawny w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w...

Czytaj więcej: Liga Walki z Hałasem domaga się zmian w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu

portal waznePolski Komitet Energii Elektrycznej opublikował raport w języku angielskim zawierający podsumowanie najważniejszych faktów dotyczących polskiej energetyki wokół której narosło tyle mitów, że trzeba o nich stale przypominać. Jednym z takich mitów jest to, że Polska jest największym trucicielem w Europie, bo korzysta z węgla i emituje CO2.

Jak to wygląda naprawdę pokazuje poniższa grafika pochodząca z tego raportu. Wynika z niej tylko jedno, to niemiecka gospodarka jest największym emitentem...

Czytaj więcej: PKEE: Niewygodne fakty o polskiej energetyce 

portal wiadomosci z sejmuW dniu 7 września 2016 r. odbyła się w Sejmie konferencja poświęcona tematyce klastrów energetycznych, zorganizowana w ramach publicznych konsultacji nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Podsumowaniem tej konferencji jest stanowisko sejmowego Zespołu Górnictwa i Energii, które publikujemy w całości.

Pisaliśmy już o koncepcji klastrów energetycznych w tekście z dnia 14 września 2016 r....

Czytaj więcej: Stanowisko Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii w sprawie klastrów energii

portal komentarz redakcjiSejm w ekspresowym tempie uchwalił ustawę o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. i już w dniu 6 października 2016 r. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1631). Między innymi dzięki tej ratyfikacji Porozumienie Paryskie weszło w życie.

Skoro Porozumienie jest już obowiązującym prawem, to warto na...

Czytaj więcej: Co wynika z ratyfikacji przez Polskę „Porozumienia Paryskiego”? 

listy do redakcjiStowarzyszenie na Rzecz Wiedzy i Rozwoju „Kopernik” z Czarnej (pow. bieszczadzki) zwróciło się do naszej redakcji z prośbą o opublikowanie społecznego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony przed hałasem. To lokalne stowarzyszenie zajmuje się hałasem komunikacyjnym.

Z dużą życzliwością podchodzimy do tego rodzaju inicjatyw, mając świadomość, jak ciężko jest się przebić ze swoimi sprawami do świadomości społecznej czy zwrócić na siebie uwagę mediów...

Czytaj więcej: Nowa inicjatywa obywatelska „Stop hałasowi od autostrady” 

portal komentarz redakcjiW dniu 16 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i można pokusić się o pierwsze podsumowanie jej efektów. Słowo sukces ciśnie się samo na usta, gdyż kampania pod nazwą „Stop wiatrakom”, która rozpoczynała się od lokalnych protestów przyniosła zmiany systemowe na skalę ogólnopolską. Dodajmy zmiany, które są wzorem dla osób protestujących przeciwko ekspansji energetyki wiatrowej na całym świecie.

Pierwsza refleksja, jaka przychodzi jest taka, że...

Czytaj więcej: Minęły 3 miesiące od wejścia w życie ustawy odległościowej 

portal wiadomosci z rzadu 1Ratyfikacja porozumienia klimatycznego z Paryża przebiegła bardzo szybko i już w dniu 7 października 2016 r. Minister Środowiska prof. Jan Szyszko mógł złożyć dokumenty w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Co więcej, jak wynika z wypowiedzi ministra, dzięki Porozumieniu Paryskiemu możliwe będzie zabezpieczenie interesów polskiej energetyki opartej o surowce naturalne.

Zarówno minister Szyszko, jak i jego zastępca i zarazem pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek przekonywali...

Czytaj więcej: Minister Środowiska o dalszej roli węgla w polskiej gospodarce po ratyfikacji Porozumienia...

portal wiadomosci zagraniczneZ uwagi na to, że Unia Europejska, niezależnie od swoich państw członkowskich, jest stroną Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Porozumienie Paryskie), to Parlament Europejski na sesji w dniu 4 października 2016 r. wyraził zgodę na ratyfikację tego porozumienia. Konwencję poprało 610 europosłów, 38 było przeciw, a 31 się wstrzymało.

Dzięki zgodzie na ratyfikację Porozumienie Paryskie ma szansę wejść w życie jeszcze w tym roku. Stanowisko organów Unii Europejskiej...

Czytaj więcej: Parlament Europejski zgodził się na ratyfikację Porozumienia Paryskiego z 2015 r. w sprawie zmian...

portal wiadomosci z rzadu 1Zakończyły się konsultacje przygotowanego przez Ministerstwo Energii projektu rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy. W wyniku analizy zgłoszonych uwag, został przygotowany raport. Poprawione rozwiązania, będą stanowiły podstawę do dalszych prac nad ustawą o rynku mocy.

Celem projektu przygotowanego przez Ministerstwo jest zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i do wszystkich gospodarstw domowych na terenie kraju w ilości i czasie jakie wynikają z ich...

Czytaj więcej: Ministerstwo Energii podsumowuje konsultacje społecznej w sprawie rynku mocy 

portal wiadomosci z rzadu 1Po pierwszych dziesięciu miesiącach funkcjonowania rządu premier Beaty Szydło nadszedł czas na pierwsze zmiany osobowe. Można dyskutować czy dymisje ministra skarbu państwa i ministra finansów były akurat tymi najbardziej oczekiwanymi, ale nie to jest istotne. Ważne jest powierzenie wicepremierowi Morawieckiemu funkcji ministra finansów oraz przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Skupienie w jednym ręku nadzoru nad resortami gospodarczymi stwarza unikalną szansę wicepremierowi...

Czytaj więcej: Wicepremier Morawiecki będzie musiał zmierzyć się z problemami energetyki 

portal waznePrzypominamy wszystkim stowarzyszeniom lokalnym działającym jako stowarzyszenia zwykłe, że od dnia 20 maja 2016 r. obowiązują nowe przepisy Prawa o stowarzyszeniach, które nakładają obowiązek ponownej rejestracji. Jest to efekt zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. i uchwalonych jeszcze przez uprzedni Sejm.
O nowych przepisach pisaliśmy już wcześniej w publikacji z dnia 1 sierpnia 2016 r....

Czytaj więcej: Stowarzyszenia zwykłe muszą się przerejestrować jak najszybciej do nowej ewidencji stowarzyszeń 

portal komentarz redakcjiW dniach 28 i 29 września 2016 r. odbędzie się w Warszawie I Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej. Organizatorami tej konferencji są WWF, Greenpeace, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Wsparcia Kongresowi udzielił też Samorząd Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy i Ambasada Niemiec w Polsce.

Lobby wiatrakowe próbuje się pozbierać po nokaucie, jakim było wejście w życie ustawy o OZE oraz ustawy odległościowej i szykuje już nową...

Czytaj więcej: Energetyka pseudoobywatelska w natarciu 

portal wazneW dalszym ciągu istnieje pilna potrzeba podjęcia działań na poziomie ustawowym, które zagwarantują poprawny przebieg procesu planowania inwestycji. Dotyczy to zarówno inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych, jak i innego typu przedsięwzięć, gdzie hałas jest istotną uciążliwością. Proponowane zmiany w przepisach umożliwią też weryfikację już funkcjonujących inwestycji i sprawdzenie, czy zostały one prawidłowo zlokalizowane.

1. Wstęp

Hałas w środowisku jest postrzegany jako istotna...

Czytaj więcej: Ustawa odległościowa i … co dalej? Dlaczego niezbędne są dalsze zmiany w przepisach związanych z...

portal wiadomosci z sejmuW dniu 7 września 2016 r. odbyła się w Sejmie konferencja poświęcona tematyce klastrów energetycznych zorganizowana w ramach publicznych konsultacji nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Po wysłuchaniu prelegentów nasunęło się nam kilka refleksji, z którymi chcielibyśmy się podzielić z Czytelnikami.
Należy jednak zacząć od podziękowań dla posła Zyski za inicjatywę zorganizowania takiej konferencji. Pomysł na wstępną publiczną dyskusję jeszcze przed...

Czytaj więcej: Odbyły się wstępne konsultacje w sprawie założeń funkcjonowania klastrów energetycznych

portal wiadomosci z sejmuW dniu 7 września 2016 r. (środa) w Sejmie odbędzie się konferencja poświęcona tematyce klastrów energetycznych zorganizowana w ramach publicznych konsultacji nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Organizatorem konferencji jest Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, któremu przewodniczy poseł na Sejm RP – Ireneusz Zyska (Wolni i Solidarni). Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Energii – Pan Krzysztof Tchórzewski. Poniżej zamieszczamy...

Czytaj więcej: Sejm RP: Konsultacje w sprawie założeń nad nowelizacją ustawy o OZE w zakresie klastrów...

portal komentarz redakcjiW dniu 1 września 2016 r. ukazał się dramatyczny list otwarty do premier Beaty Szydło przygotowany przez Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR). Branża domaga się m.in. zablokowania „szkodliwych działań podejmowanych i promowanych przez Ministerstwo Energii”.

Na portalu GramWZielone.pl można zapoznać się z całym listem PIGEOR, w którym można przeczytać m.in. że „Niepubliczni Inwestorzy z branży energetyki odnawialnej w Polsce od kilku lat wystawiani są przez...

Czytaj więcej: Branża OZE domaga się wsparcia ze strony rządu – apel PIGEOR

portal wiadomosci z rzadu 1Elektrownie wiatrowe nie są jedynym źródłem udręki mieszkańców obszarów wiejskich. Inwestorzy, ramię w ramię z lokalną władzą starają się też budować fermy kur, trzody chlewnej norki amerykańskiej czy też biogazownie. I nie chodzi tu bynajmniej o przydomowy chów zwierząt, a o produkcję na skalę przemysłową.

Do naszej redakcji docierają prośby od lokalnych działaczy społecznych o pomoc w sprawach związanych z innego typu inwestycjami niż tylko elektrownie wiatrowe. Na czoło problemów wysuwają...

Czytaj więcej: Ministerstwo Środowiska opublikowało Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

portal wazne„Zawsze myślałam, że specjaliści, którzy zezwalają na takie inwestycje i określają wytyczne dotyczące ich bezpieczeństwa, wykażą się należytą starannością. Zainteresują się naszym zdrowiem.”  
Sandy McLeod, Kanada, prowincja Ontario [1]  

W dniu 23 czerwca b.r. odbyło się w Warszawie branżowe spotkanie lobby wiatrakowego poświęcone kwestii oddziaływania turbin wiatrowych na zdrowie ludzi. Niedawno media opublikowały komunikat PSEW, w którym ta „organizacja społeczna” relacjonuje...

Czytaj więcej: Jak oni Was kochają! PSEW rodzinnie o nauce i zdrowiu,  głównie psychicznym