^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Wstrzymanie ekspansji lądowej energetyki wiatrowej w Polsce nie oznacza końca problemów z tą branżą, gdyż ta od dłuższego czasu przygotowuje już morskie projekty wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Jeszcze poprzedni sejm uchwalił niezbędne przepisy wyposażające izby morskie do wydania decyzji w tych sprawach i przygotowania do inwestycji już trwają. Rzecz w tym, że inwestycje na morzu, są nie tylko droższe w budowie, ale znacznie bardziej kłopotliwe w utrzymaniu z uwagi na warunki atmosferyczne. Nie...

Czytaj więcej: Gruszki na wierzbie, czyli kto zapłaci za farmy wiatrowe na morzu Bałtyckim? 

Okazuje się, że nie tylko u nas w Polsce mamy kiepskie warunki wietrzności, które nie dają ekonomicznego uzasadnienia dla budowy lądowych elektrowni wiatrowych. W innych rejonach Europy jest bardzo podobnie. Udało się już przekonać Brytyjczyków, aby również zrewidowali swoje warunki wietrzności.

„Anglia ma zbyt słaby wiatr, by budowa lądowych farm wiatrowych była ekonomicznie uzasadniona – uważa szef brytyjskiego lobby wiatrakowego.

Dyrektor naczelny RenewableUK, czyli brytyjskiego...

Czytaj więcej: Barbara Lebiedowska: Nie tylko u nas tak słabo „dmucha” (KWDR) 

Z dużą uwagą obserwujemy działania naszych zachodnich sąsiadów w sprawach z zakresu energetyki, gdyż mają one bezpośredni wpływ na to, co dzieje się i u nas. Niedawno pisaliśmy o tym, że duński rząd wycofał się z budowy części nowych farm wiatrowych http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1885-dania-rz%C4%85d-wdra%C5%BCa-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-w-energetyce-i-%E2%80%A6-wygasza-program-budowy-farm-wiatrowych.html, gdyż nawet bogate duńskie społeczeństwo zaczęło boleśnie odczuwać skutki...

Czytaj więcej: Niemiecki rząd koryguje politykę w sprawie OZE 

6 30 442 0

Niezależnie od prac nad ustawą odległościową Sejm pracował nad dużymi zmianami w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Ostatecznie w dniu 10 czerwca br. zmiana ta została uchwalona po krótkiej i burzliwej pracy w komisjach sejmowych. Ustawa trafi teraz do Senatu, ale nie ma powodu sądzić, by nie została tam uchwalona bez poprawek.
Zgodnie z zamysłem rządu, cała ustawa o OZE, jak i uchwalona właśnie nowelizacja mają wejść w życie w dniu 1 lipca 2016 r., tak by z tym z dniem zaczął...

Czytaj więcej: Sejm uchwala nowelizację ustawy o OZE 

Kwestia ochrony zdrowia publicznego mieszkańców wsi irlandzkiej przed zagrożeniami powodowanymi przez hałas turbin wiatrowych podlega regulacjom zawartym w irlandzkim dokumencie pt. „Wytyczne w sprawie rozwoju energetyki wiatrowej z 2006 roku", który już dawno przestał być aktualny. Wytyczne te są z kolei oparte na instrukcji ETSU-R-97 pt. „Określanie i ocena hałasu wytwarzanego przez farmy wiatrowe” (The Assessment and Rating of Noise from Wind Farms), wydanej przez brytyjski Departament...

Czytaj więcej: „Irlandia na rozdrożu” – Komunikat prasowy europejskiego zrzeszenia przeciwników farm wiatrowych...

W dniu 9 czerwca 2016 r., polski parlament ostatecznie zakończył pracę nad ustawą regulującą minimalną odległość nowo budowanych elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej. Ustawa czeka jeszcze na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy i oficjalną publikację. Spodziewamy się, że ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2016 r.

Nowa regulacja prawna zawiera kilka ważnych zmian dla społeczności lokalnych:

- wprowadza obowiązek lokalizacji na podstawie miejscowych planów zagospodarowania...

Czytaj więcej: Komunikat prasowy w związku z uchwaleniem ustawy odległościowej

O godz. 21.26 ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk senackie nr 186) została uchwalona przez Senat bez poprawek. Za było 50 senatorów, przeciw 31, wstrzymało się 3. Oznacza to zakończenie prac w parlamencie i skierowanie ustawy do podpisu Prezydenta RP bez konieczności ponownego rozpatrywania ustawy przez Sejm. Wygląda na to, że wieloletnia gehenna środowisk protestujących przeciwko zbyt bliskiej lokalizacji elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej zakończy się...

Czytaj więcej: Senat RP uchwalił ustawę odelgłościową

Międzynarodowa petycja w sprawie poparcia dla

ODLEGŁOŚCI MINIMALNEJ ELEKTROWNI WIATROWYCH OD DOMÓW

zapisanej w polskiej ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Czytaj więcej: Międzynarodowa petycja w sprawie poparcia dla odległości minimalnej elektrowni wiatrowych od domów...

Senat RP będzie rozpatrywał ustawę odległościową na bieżącym posiedzeniu. W dniu 8 czerwca br. senatorowie przegłosowali porządek obrad wprowadzający tę ustawę w pkt 7). W późnych godzinach popołudniowych (po godz. 19.30) ruszyła debata parlamentarna w tej sprawie. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawili senatorowie Grzegorz Peczkis (PiS) oraz Piotr Florek (PO). Niestety w debacie po raz kolejny pojawiły głosy kwestionujące zasadność całej regulacji, tak jakby senatorowie RP, szczególnie z...

Czytaj więcej: Senat RP: ustawa odległosciowa będzie przedmiotem obrad na obecnym posiedzeniu

6 30 437 0W dniu 7 czerwca br. prace nad ustawą odległościową rozpoczął Senat RP. Procedura legislacyjna jest taka, że najpierw obradują Komisje, a potem ustawa trafia na posiedzenie plenarne do debaty. Zgodnie z zapowiedziami senatorów PiS do debaty dojedzie 8 lub 9 czerwca br.

Do projektu ustawy senatorowie opozycji (PO) będą chcieli zgłosić szereg poprawek modyfikujących projekt zgodnie z życzeniami lobby wiatrakowego, czyli zmniejszającymi minimalną odległość czy przywracającymi definicję budowli...

Czytaj więcej: Komisje Senatu obradowały nad ustawą odległościową

Koncepcja punktów osobliwości technologicznej związana jest z nazwiskiem profesora matematyki i pisarza fantastyki naukowej Vernor’a Vinge, który już w 1993 r. wskazywał, że rozwój technologii następuje wykładniczo i pewnym momencie odkrycia i zmiany technologiczne następują tak szybko, że wszelkie przewidywania co do dalszego rozwoju technologii są w zasadzie niemożliwe. W konsekwencji następują radykalne zmiany w codziennym życiu ludzi, a nowe technologie przeobrażają sposób funkcjonowania...

Czytaj więcej: Dlaczego energetyka wiatrowa nie zbliży nas do kolejnego punktu osobliwości technologicznej?

PSEW i reszta lobby wiatrakowego nie ustaje w atakach na ustawę regulującą lokalizowanie farm wiatrowych w Polsce. Argumentują, że odsunięcie farm wiatrowych od siedlisk ludzkich o odległość co najmniej 10 x wysokość elektrowni wiatrowej jest niczym nieuzasadnione i jest wyłącznie wyrazem niechęci politycznej wobec branży przemysłowej energetyki wiatrowej.

Jednocześnie ostatnie miesiące ujawniły dobitnie, że lobby energetyki wiatrowej jest świetnie skoordynowanym propagandowym narzędziem...

Czytaj więcej: Międzynarodowe poparcie dla polskiej ustawy regulującej odległość minimalną wiatraków od domów

Portal gramwzielone.pl podał w dniu 2 czerwca 2016 r., że WindEurope (dawniej Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) wezwał Komisję Europejską do zajęcia się dopiero co uchwaloną przez Sejm ustawą odległościową. Ustawa ta ma naruszać unijną dyrektywę o OZE i spowodować paraliż „rynku wiatrowego w Polsce”. Jak powiedział Giles Dickson – szef stowarzyszenia WindEurope przez tą nową regulację „Polska gospodarka ucierpi. Polska potrzebuje nowych elektrowni wiatrowych na lądzie i energia z...

Czytaj więcej: Jeszcze ustawa odległościowa nie weszła w życie, a już branża wiatrowa się na nią skarży

Portal WysokieNapięcie.pl opublikował w dniu 1 czerwca 2016 r. komentarz Bartłomieja Derskiego pt. „Załamanie na rynku OZE”, w którym autor stara się wykazać, jaka to katastrofa czeka rynek producentów OZE po wejściu w życie nowelizacji ustawy o OZE oraz ustawy odległościowej dla elektrowni wiatrowych. Czytamy i słyszymy tylko jęczenie, kwękanie i lament, a to że prąd za tani, a to, że certyfikatów za dużo na rynku, a to, że czekają nas bankructwa producentów OZE. Jednym słowem płacz i...

Czytaj więcej: Czy rynek OZE czeka załamanie, czy też nastąpi interwencja ze strony rządu? 

Uchwalona przez Sejm w dniu 20 maja 2016 r. ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych będzie teraz przedmiotem obrad Senatu. W dniu 7 czerwca 2016 r., o godz. 17.00, odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie. Liczymy, że senatorowie pozytywnie rozpatrzą ustawę odległościową i nawet jeśli wprowadzą jakieś poprawki, to nie zmienią one zasadniczych regulacji ustawowych. Z uwagi na to, że Senat obradować będzie w dniach 8 i 9 czerwca br. to jest duża szansa, że...

Czytaj więcej: Senat RP: W dniu 7 czerwca 2016 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury

Trudno jest doprawdy czasami uwierzyć w to, co potrafią wyprawiać urzędnicy gminni w sprawach związanych z lokalizowaniem elektrowni wiatrowych. Tu już nawet nie chodzi o same elektrownie wiatrowe, bo równie dobrze ten temat może dotyczyć innego typu inwestycji, jak fermy świń czy norki amerykańskiej. Tutaj chodzi o to specyficzne podejście do obowiązującego w Polsce prawa, gdzie przepisy stosuje się tak, jak to komu wygodnie.

Żeby nie być gołosłownym, na żywym przykładzie warto zobaczyć...

Czytaj więcej: Jak Wójt Gminy Grzmiąca decyzję środowiskową wydawał

Uchwalona w dniu 20 maja 2016 r. ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych rodzi wiele pytań, w jaki sposób będzie ona działać w praktyce i czy uda się dzięki niej powstrzymać budowę elektrowni wiatrowych. Otrzymaliśmy w tej sprawie wiele pytań, więc postaramy się na nie odpowiedzieć.

Zwracamy uwagę, że po wejściu w życie ustawy elektrownie wiatrowe będzie można lokalizować wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 3). W przypadku już...

Czytaj więcej: Czy po wejściu w życie ustawy odległościowej będzie można stawiać elektrownie wiatrowe na decyzji...

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że branża wiatrakowa opowiada różne rzeczy, ale ostatni komunikat PSEW pt. „Koniec energetyki wiatrowej w Polsce odczuje cała gospodarka”, rozbawił nas i to mocno.

Link: http://psew.pl/aktualnosci/819-koniec-energetyki-wiatrowej-w-polsce-odczuje-cala-gospodarka

Czym nas straszą? Utratą miejsc pracy przez 4.000 osób. Wzrostem kosztów produkcji energii elektrycznej. Utrata reputacji przez Polskę, jako miejsca do inwestowania. Producenci energii z wiatru będą...

Czytaj więcej: Jak PSEW straszy i alarmuje

Publikujemy tekst ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych uchwalony w 20 maja 2016 r. i opublikowany na stronach Kancelarii Sejmu. Ustawa trafiła teraz do Senatu i została tam zarejestrowana jako druk nr 186. Czekamy teraz na jej rozpatrzenie przez Senat, co nastapi już na początku czerwca, gdyż najbliższe posiedzenie planowane jest na dzień 8/9 czerwca br.

 USTAWA

z dnia 20 maja 2016 r.

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych[1])

Rozdział 1

Przepisy...

Czytaj więcej: Ustawa odległościowa w wersji uchwalonej przez Sejm w dn. 20.05.2016 r.

6 30 426 0
fot. Piotr Radek

Jeśli ktoś ma wątpliwości co do tego, w jaki sposób farmy wiatrowe działają na ptaki, szczególnie ptaki szponiaste, to zapraszamy do zapoznania się z informacją przygotowaną przez Komitet Ochrony Orłów o kolejnym uśmierceniu orlika krzykliwego przez elektrownię wiatrową. Co więcej, nie jest to pierwszy przypadek uśmiercenia orlika na tej konkretnej farmie w Tolkowcu (gmina Płoskinia, powiat Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie). Sprawa ta jest dobrze udokumentowana, gdyż...

Czytaj więcej: Kolejny orlik krzykliwy zabity na farmie wiatrowej