^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

W dniu 22 czerwca 2016 r., na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej ministrowie Piotr Naimski (pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej) oraz Michał Kurtyka (wiceminister energii) informowali posłów o stanie prac nad Unią Energetyczną. Jak wskazał minister Kurtyka:

„Priorytetem polskiego rządu jest, by zagadnienia dotyczące polityki klimatycznej nie zdominowały dalszych prac nad unią energetyczną.”

Ma to o tyle znaczenie, że w Komisji Europejskiej wciąż...

Czytaj więcej: Minister Piotr Naimski o nowej polityce energetycznej 

Z dużą radością przychodzi nam poinformować, że dzisiaj Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Teraz ustawa zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po 14 dniach od jej publikacji. Z podpisem Prezydenta kończy się tym samym etap uchwalania jednej z najbardziej oczekiwanych regulacji prawnych. Będziemy uważnie obserwować jak w praktyce organy administracji, sądy oraz inwestorzy ją stosują...

Czytaj więcej: Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę odległościową

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

Pan Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o wysłuchanie, w imieniu wszystkich tych osób, które latami, często bez nadziei na końcowy sukces, zdane na własne siły i umiejętności, musiały mierzyć się olbrzymim wyzwaniem – z inwestorami skrupulatnie wykorzystującymi brak stosownych regulacji prawnych i budującymi elektrownie wiatrowe w zbyt bliskiej lokalizacji od zabudowy mieszkalnej.

Z inicjatywy posłów Prawa i...

Czytaj więcej: Apel do Prezydenta RP o podpisanie ustawy odległościowej

Na posiedzeniu w dniach 21-23 czerwca br. Sejm będzie rozpatrywał poprawki Senatu do ustawy o odnawialnych źródłach energii uchwalonych w dniu 16 czerwca br. W większości poprawki mają charakter legislacyjny i nie modyfikują znacząco nowelizacji przygotowanej przez Sejm. Zamiar twórców ustawy jest taki, by weszła ona w życie jeszcze 1 lipca 2016 r. razem z całą ustawą o OZE, która została uchwalona już w lutym 2015 r. Wychodzi na to, że ustawa odległościowa uchwalona wcześniej, wejdzie w życie...

Czytaj więcej: Sejm RP zajmie się zmianą ustawy o OZE

Niedawno pisaliśmy o zmianach w niemieckiej ustawie o OZE, która będzie korygować dotychczasową politykę rządu federalnego w tym względzie – http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1891-niemiecki-rz%C4%85d-koryguje-polityk%C4%99-w-sprawie-oze.html. Zmiana ta nie oznacza, że nagle niemiecki rząd przestanie popierać rozwój energetyki wiatrowej czy solarnej, gdyż docelowo cała niemiecka energetyka ma się opierać o źródła odnawialne. Różnice wewnątrzniemieckie sprowadzają się w zasadzie tylko do tego...

Czytaj więcej: Niemieckie wsparcie dla OZE w Polsce 

Przedstawiamy streszczenie artykułu, który ukazał pod powyższym tytułem w kanadyjskiej gazecie biznesowej „Financial Post” w dniu 13 czerwca 2016 r.[1]


W przeszłości zajmowaliśmy się nie tyle samą nauką, co organizacjami pozarządowymi, politykami i innymi osobami, które postanowiły posłużyć się nauką jako podporą dla własnych przedsięwzięć politycznych. Łatwo, być może nawet zbyt łatwo jest relacjonować pustogłowie mediów, które bezmyślnie wałkują raporty o tym, że boczek może powodować...

Czytaj więcej: Nauka na skraju załamania nerwowego

W dniu 15 czerwca 2016 r. został opublikowany apel branżowych stowarzyszeń zajmujących się odnawialnymi OZE (Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii) do Prezydenta RP o skierowanie ustawy odległościowej do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z konstytucją. Ustawie tej zarzuca się szereg naruszeń Konstytucji RP, choć nie zostały one bliżej uzasadnione. Spodziewać się należy, że grupa posłów PO i Nowoczesnej złoży taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego już po...

Czytaj więcej: Apel branży OZE o skierowanie ustawy odległościowej do Trybunału Konstytucyjnego

Biznesowy portal Forsal.pl przygotował zestawienie cen energii elektrycznej oraz gazu w Europie. Warto zapoznać się z publikacją pt.: „Ceny prądu i gazu w Europie: Polska jednym z najdroższych krajów UE”, gdyż zawiera ona informacje średnich cen energii w euro za 100 kWh (dane za Eurostatem za II połowę 2015 r.). W tym zestawieniu najdroższymi krajami w Europie są Dania (30,4 euro za 100 kWh) i Niemcy (29,5 za 100 kWh). Polscy konsumenci płacą średnio 14,2 euro za 100 kWh. Pierwsze z zestawień...

Czytaj więcej: Forsal.pl pisze o cenach energii i gazu w Europie 

Wstrzymanie ekspansji lądowej energetyki wiatrowej w Polsce nie oznacza końca problemów z tą branżą, gdyż ta od dłuższego czasu przygotowuje już morskie projekty wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Jeszcze poprzedni sejm uchwalił niezbędne przepisy wyposażające izby morskie do wydania decyzji w tych sprawach i przygotowania do inwestycji już trwają. Rzecz w tym, że inwestycje na morzu, są nie tylko droższe w budowie, ale znacznie bardziej kłopotliwe w utrzymaniu z uwagi na warunki atmosferyczne. Nie...

Czytaj więcej: Gruszki na wierzbie, czyli kto zapłaci za farmy wiatrowe na morzu Bałtyckim? 

Okazuje się, że nie tylko u nas w Polsce mamy kiepskie warunki wietrzności, które nie dają ekonomicznego uzasadnienia dla budowy lądowych elektrowni wiatrowych. W innych rejonach Europy jest bardzo podobnie. Udało się już przekonać Brytyjczyków, aby również zrewidowali swoje warunki wietrzności.

„Anglia ma zbyt słaby wiatr, by budowa lądowych farm wiatrowych była ekonomicznie uzasadniona – uważa szef brytyjskiego lobby wiatrakowego.

Dyrektor naczelny RenewableUK, czyli brytyjskiego...

Czytaj więcej: Barbara Lebiedowska: Nie tylko u nas tak słabo „dmucha” (KWDR) 

Z dużą uwagą obserwujemy działania naszych zachodnich sąsiadów w sprawach z zakresu energetyki, gdyż mają one bezpośredni wpływ na to, co dzieje się i u nas. Niedawno pisaliśmy o tym, że duński rząd wycofał się z budowy części nowych farm wiatrowych http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1885-dania-rz%C4%85d-wdra%C5%BCa-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-w-energetyce-i-%E2%80%A6-wygasza-program-budowy-farm-wiatrowych.html, gdyż nawet bogate duńskie społeczeństwo zaczęło boleśnie odczuwać skutki...

Czytaj więcej: Niemiecki rząd koryguje politykę w sprawie OZE 

6 30 442 0

Niezależnie od prac nad ustawą odległościową Sejm pracował nad dużymi zmianami w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Ostatecznie w dniu 10 czerwca br. zmiana ta została uchwalona po krótkiej i burzliwej pracy w komisjach sejmowych. Ustawa trafi teraz do Senatu, ale nie ma powodu sądzić, by nie została tam uchwalona bez poprawek.
Zgodnie z zamysłem rządu, cała ustawa o OZE, jak i uchwalona właśnie nowelizacja mają wejść w życie w dniu 1 lipca 2016 r., tak by z tym z dniem zaczął...

Czytaj więcej: Sejm uchwala nowelizację ustawy o OZE 

Kwestia ochrony zdrowia publicznego mieszkańców wsi irlandzkiej przed zagrożeniami powodowanymi przez hałas turbin wiatrowych podlega regulacjom zawartym w irlandzkim dokumencie pt. „Wytyczne w sprawie rozwoju energetyki wiatrowej z 2006 roku", który już dawno przestał być aktualny. Wytyczne te są z kolei oparte na instrukcji ETSU-R-97 pt. „Określanie i ocena hałasu wytwarzanego przez farmy wiatrowe” (The Assessment and Rating of Noise from Wind Farms), wydanej przez brytyjski Departament...

Czytaj więcej: „Irlandia na rozdrożu” – Komunikat prasowy europejskiego zrzeszenia przeciwników farm wiatrowych...

W dniu 9 czerwca 2016 r., polski parlament ostatecznie zakończył pracę nad ustawą regulującą minimalną odległość nowo budowanych elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej. Ustawa czeka jeszcze na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy i oficjalną publikację. Spodziewamy się, że ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2016 r.

Nowa regulacja prawna zawiera kilka ważnych zmian dla społeczności lokalnych:

- wprowadza obowiązek lokalizacji na podstawie miejscowych planów zagospodarowania...

Czytaj więcej: Komunikat prasowy w związku z uchwaleniem ustawy odległościowej

O godz. 21.26 ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk senackie nr 186) została uchwalona przez Senat bez poprawek. Za było 50 senatorów, przeciw 31, wstrzymało się 3. Oznacza to zakończenie prac w parlamencie i skierowanie ustawy do podpisu Prezydenta RP bez konieczności ponownego rozpatrywania ustawy przez Sejm. Wygląda na to, że wieloletnia gehenna środowisk protestujących przeciwko zbyt bliskiej lokalizacji elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej zakończy się...

Czytaj więcej: Senat RP uchwalił ustawę odelgłościową

Międzynarodowa petycja w sprawie poparcia dla

ODLEGŁOŚCI MINIMALNEJ ELEKTROWNI WIATROWYCH OD DOMÓW

zapisanej w polskiej ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Czytaj więcej: Międzynarodowa petycja w sprawie poparcia dla odległości minimalnej elektrowni wiatrowych od domów...

Senat RP będzie rozpatrywał ustawę odległościową na bieżącym posiedzeniu. W dniu 8 czerwca br. senatorowie przegłosowali porządek obrad wprowadzający tę ustawę w pkt 7). W późnych godzinach popołudniowych (po godz. 19.30) ruszyła debata parlamentarna w tej sprawie. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawili senatorowie Grzegorz Peczkis (PiS) oraz Piotr Florek (PO). Niestety w debacie po raz kolejny pojawiły głosy kwestionujące zasadność całej regulacji, tak jakby senatorowie RP, szczególnie z...

Czytaj więcej: Senat RP: ustawa odległosciowa będzie przedmiotem obrad na obecnym posiedzeniu

6 30 437 0W dniu 7 czerwca br. prace nad ustawą odległościową rozpoczął Senat RP. Procedura legislacyjna jest taka, że najpierw obradują Komisje, a potem ustawa trafia na posiedzenie plenarne do debaty. Zgodnie z zapowiedziami senatorów PiS do debaty dojedzie 8 lub 9 czerwca br.

Do projektu ustawy senatorowie opozycji (PO) będą chcieli zgłosić szereg poprawek modyfikujących projekt zgodnie z życzeniami lobby wiatrakowego, czyli zmniejszającymi minimalną odległość czy przywracającymi definicję budowli...

Czytaj więcej: Komisje Senatu obradowały nad ustawą odległościową

Koncepcja punktów osobliwości technologicznej związana jest z nazwiskiem profesora matematyki i pisarza fantastyki naukowej Vernor’a Vinge, który już w 1993 r. wskazywał, że rozwój technologii następuje wykładniczo i pewnym momencie odkrycia i zmiany technologiczne następują tak szybko, że wszelkie przewidywania co do dalszego rozwoju technologii są w zasadzie niemożliwe. W konsekwencji następują radykalne zmiany w codziennym życiu ludzi, a nowe technologie przeobrażają sposób funkcjonowania...

Czytaj więcej: Dlaczego energetyka wiatrowa nie zbliży nas do kolejnego punktu osobliwości technologicznej?

PSEW i reszta lobby wiatrakowego nie ustaje w atakach na ustawę regulującą lokalizowanie farm wiatrowych w Polsce. Argumentują, że odsunięcie farm wiatrowych od siedlisk ludzkich o odległość co najmniej 10 x wysokość elektrowni wiatrowej jest niczym nieuzasadnione i jest wyłącznie wyrazem niechęci politycznej wobec branży przemysłowej energetyki wiatrowej.

Jednocześnie ostatnie miesiące ujawniły dobitnie, że lobby energetyki wiatrowej jest świetnie skoordynowanym propagandowym narzędziem...

Czytaj więcej: Międzynarodowe poparcie dla polskiej ustawy regulującej odległość minimalną wiatraków od domów