^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

W dniu 3 października 2014 r. została powołana Społeczna Rada ds. zrównoważonego rozwoju energetyki. Głównym zadaniem postawionym Radzie przez Wicepremiera będzie opracowywanie propozycji i koncepcji rozwiązań systemowych w obszarze polskiej energetyki. W składzie rady znalazło się aż 18 osób, w tym osoba z lobby energetyki wiatrowej. Ich pełna lista poniżej.

http://www.reo.pl/powolano-spoleczna-rade-ds-zrownowazonego-rozwoju-energetyki

Niestety w składzie rady nie znalazły się osoby ze...

Czytaj więcej: Wicepremier Piechociński powołał społeczną radę ds. zrównoważonego rozwoju energetyki

Dawno nic tak nas nie rozśmieszyło jak wywiad, który ukazał się na stronach portalu samorządowego, a którego udzielił sam Pan Wojciech Cetnarski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW). Link do wywiadu:

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/bez-energetyki-wiatrowej-zabraknie-pradu,63363.html

Czyżby koniec ery wiatraków był tak bliski, że trzeba już zacząć straszyć ludzi brakiem prądu i przyprawiać polityczną gębę, bo innych argumentów nie ma? Sprawa jest...

Czytaj więcej: Jak PSEW straszy brakiem prądu

Zmiana na stanowisku premiera Rządu RP zaowocowała bardzo ważną deklaracją Pani premier Ewy Kopacz, że jej rząd nie zgodzi się na nowe decyzje Unii Europejskiej w sprawie polityki klimatycznej (pakiet 2030), które będą oznaczały dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii elektrycznej dla konsumentów (mówimy o kwotach rzędu 250 mld zł w perspektywie najbliższych 10 lat). O treści całego expose premiera można poczytać tutaj: ...

Czytaj więcej: Ważna deklaracja premier E.Kopacz w sprawie polityki klimatycznej. Czekamy na konkrety

W zeszłym tygodniu ukazały się dwie ważne publikacje autorstwa dr Cezarego Mecha (Agencja Ratingu Społecznego), poświęcone polityce energetycznej. Teksty te można przeczytać tutaj:

http://www.stefczyk.info/blogi/przez-pryzmat-ekonomii/ronald-regan-go-away-with-this-shit-of-renewables,11773042162
http://www.naszdziennik.pl/mysl/99113,energiewende-grozne-dla-polski.html

Cezary Mech wskazuje, że niemiecka polityka energetyczna "Energiewende" oparta o gwałtowny rozwój odnawialnych źródeł energii...

Czytaj więcej: Niemiecka polityka energetyczna jest groźna dla Polski

W dn. 25.09.2014 r. ukazał się przygotowany przez Fundację Greenmind raport pt." Dostęp do informacji o środowisku i udział w decyzjach dotyczących środowiska: społeczna kontrola praktyk administracji publicznej" poświęcony stosowaniu w Polsce Konwencji z Aarhus i ustawy o dostępie do informacji o środowisku. Raport ten pokazuje skalę nieprawidłowości w stosowaniu tego prawa i nie da się wszystkiego zbyt stwierdzeniem, że to przepisy są złe. To obecna praktyka urzędowa jest nieprawidłowa i...

Czytaj więcej: Raport Fundacji Greenmind nt. przestrzegania prawa do informacji o środowisku

 

W dniu 26.09.2014 r. powołano sejmową podkomisję, która zająć się ma pracami nad ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jej przewodniczącym został poseł Andrzej Czerwiński, zastępcą przewodniczącego jest Piotr Naimski. Cały skład komisji dostępny pod linkiem poniżej:

http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladpkom7?OpenAgent&NES02N

Prace nad tym projektem będą się teraz toczyły w wąskim gronie i zapewne liczba gości i ekspertów, w tym ze strony społecznej będzie mocno ograniczona...

Czytaj więcej: Powstała sejmowa podkomisja w sprawie ustawy o OZE

Publikujemy link do ciekawego wywiadu z Panem Bartłomiejem Kolipińskim - członkiem zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich, który ukazał się na portalu samorządowym. http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/krajobraz-jako-dobro-szczegolne-musza-chronic-rzad-i-samorzad-wojewodztwo-i-gmina,62423.html

Za sprawą Prezydenta RP toczy się publiczna dyskusja nt. sposobu ochrony krajobrazu w Polsce i należy podkreślić, że pojawiają się w niej głosy zdrowego rozsądku, które dostrzegają chaos w...

Czytaj więcej: Urbanista o ochronie krajobrazu w Polsce

Z dużą satysfakcją należy odnotować fakt, że kolejne organy państwowe zaczęły zauważać problem zbyt bliskiej lokalizacji farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich - prof. Irena Lipowicz wystosowała w dn. 29.08.2014 r. do Premiera Rządu specjalny list w tej sprawie. Link do tego wystąpienia poniżej:
http://www.brpo.gov.pl/pl/content/do-prezesa-rady-ministrow-ws-uregulowania-minimalnych-odleglosci-farm-wiatrowych-od-zabudowy
Prof. I.Lipowicz pisze m.in....

Czytaj więcej: Rzecznik Praw Obywatelskich poparła żądanie ustawowej regulacji lokalizacji farm wiatrowych

W dniu 29.08.2014 r. w gminie Grodków (woj. opolskie) odbyły się dwie pikiety, zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi polskiej, a które miały na celu pokazanie niezadowolenia mieszkańców Opolszczyzny z powodu planów stawiania wiatraków zbyt blisko zabudowań mieszkalnych. W jednej tylko gminie Grodków inwestor planuje postawić ich aż 120. Protestujący zablokowali drogę numer 401 w miejscowości Kolnica oraz DK40 w Laskowicach. Protest polegał na ciągłym przechodzeniu...

Czytaj więcej: Protesty przeciwko budowie elektrowni wiatrowych na Opolszczyźnie

Od września br. ruszają prace nad rządowym projektem o odnawialnych źródłach energii (druk sejmowy nr 2604) i w wyniku dużej presji społecznej Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych zdecydował o wysłuchaniu publicznym w tej sprawie. Link do uchwały poniżej
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/page/inf_wys_pub
Wysłuchanie odbędzie się w Sejmie RP w dniu 15 września 2014 r. o godz. 10.00.
Zainteresowani udziałem w tym wysłuchaniu muszą zgłaszać się...

Czytaj więcej: Wysłuchanie publiczne w Sejmie RP sprawie projektu ustawy o OZE

Wczoraj (26.08.2014 r.),w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata o ochronie krajobrazu. Paneliści i goście rozmawiali o tym, jak pogodzić inwestycje w odnawialne źródła energii z ochroną krajobrazu oraz ochroną interesów mieszkańców gmin. Relacje z tego wydarzenia zamieścił portal tvpparlament.pl http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/raport-nik-to-dowod-na-oligarchizacje-samorzadow-o-farmach-wiatrowych-w-palacu-prezydenckim/16585084

W debacie wzięli udział, m.in.: Olgierd Dziekoński –...

Czytaj więcej: U Prezydenta o krajobrazie i elektrowniach wiatrowych

 

W dniu 30 lipca 2014 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odmówił podpisania ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Druk sejmowy numer 2652 – dostępny pod tym adresem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=8C2E5163D40C1131C1257D260047F63E

Uchwalona przez Sejm RP, na wniosek grupy posłów PSL, ustawa wprowadziła w dotychczas obowiązujących przepisach zmianę, która umożliwiła odrolnienie gruntów rolnych stanowiących użytki...

Czytaj więcej: Weto Prezydenta wobec nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W Komarowie farma wiatraków planowana jest na terenie, na którym w czasie wojny polsko-bolszewickiej odbywała się największa kawaleryjska bitwa XX wieku. Minister Obrony Narodowej ustanowił rocznicę tej bitwy Świętem Kawalerii Polskiej. Jednocześnie tereny mają wyjątkowy charakter krajobrazowy. Mieszkańcy chcą, aby teren został uznany za Pomnik Historii. O wsparcie poprosili MON oraz inne instytucje związane z wojskowoscią, włącznie z Kancelarią Prezydenta RP.

Więcej o bitwie pod linkiem...

Czytaj więcej: Farma wiatrowa zamiast Pomnika Historii Polskiej Kawalerii?! Mieszkańcy Komarowa (lubelskie) nie...

W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony urzędów i instytucji, do których kierowaliśmy nasze protesty oraz zgłaszaliśmy nieprawidłowości i sytuacje korupcjogenne , jakie miały miejsce przy planowaniu i wydawaniu zezwoleń na budowę farm wiatrowych w woj. opolskim, Stowarzyszenie dla rozwoju wsi polskiej w porozumieniu z mieszkańcami opolskich gmin protestujących przeciw zbyt bliskiej odległości farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych zorganizuje w piątek 29 sierpnia 2014 r. dwie...

Czytaj więcej: Zapowiedź protestów społecznych w województwie opolskim (gminy Grodków i Lubrza) w piątek 29...

 

Na uwagę zasługuje wypowiedź wiceministra środowiska i głównego konserwatora przyrody Piotra Otawskiego, która ukazała się w związku Ogólnopolską Konferencją pn.”Chronić Chronione", a która odbyła się w dniu 12 sierpnia 2014 r. w Toruniu pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na temat ochrony polskiego krajobrazu. Link do wypowiedzi:

W swoim wystąpieniu Pan Wiceminister zwrócił uwagę na potrzebę pogłębienia istniejącej już dyskusji na temat krajobrazu jako...

Czytaj więcej: Wiceminister o ochronie krajobrazu

W dniu 12 sierpnia 2014 r. - pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się konferencja "Chronić Chronione" poświęcona ochronie krajobrazu w Polsce. Temat jest ważny dla każdego z nas, jeżdżąc po kraju można gołym okiem przekonać się, że ochrony takiej nie ma w ogóle. Farmy wiatrowe i inne dominujące w krajobrazie elementy stawiane są gdzie się tylko da, bez zastanowienia się i bez związku z funkcjami terenu. Szczególne zdziwienie budzi stawianie elektrowni wiatrowych...

Czytaj więcej: W Toruniu odbyła się konferencja w sprawie ochrony krajobrazu w Polsce

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią publikujemy pełne tłumaczenie na język polski tekstu autorstwa prof. Aleca N. Salta i prof. Jeffreya T. Lichtenhana z Wydziału Otolaryngologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Waszyngtona w St. Luis pt. „W jaki sposób hałas generowany przez turbiny wiatrowe wpływa na ludzi?”. Omówienie tej publikacji zostało zamieszczone na portalu stopwiatrakom.eu w dn. 23 lipca br., a teraz możemy się już zapoznać z całością tego tekstu. Tekst ten jednoznacznie wskazuje, że...

Czytaj więcej: Jak infradźwięki oddziaływują na ludzki organizm? Polskie tłumaczenie bardzo ważnego tekstu...

Zamieszczamy nową publikację autorstwa prof. B.Lebiedowskiej i prof. M.Lebiedowskiego dotyczącą prowadzonej za publiczne pieniądze kampanii promującej energetykę wiatrową "Dobry wiatr dla regionów". Bardzo charakterystyczne jest zdanie zamieszczone we wstępie do tego tekstu "Z racji swoich jednostronnych i nieprawdziwych opinii zaprezentowanych w tym dokumencie przez lobby wiatrowe, nie może i nie powinien on być brany pod uwagę i traktowany, jako źródło wiarygodnych informacji a podpieranie...

Czytaj więcej: Opinia prof. B.Lebiedowskiej i prof. M. Lebiedowskiego dot. kampanii dezinformacyjnej PSEW

W sobotę 9 sierpnia w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Pozytywna Energia". Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Prezesem Stowarzyszenia został Marian Daszyk, a członkami Zarządu Iga Kuczmańska i Dorota Kotwica. Walne Zebranie potwierdziło gotowość prowadzenia dialogu dotyczącego rozwiązania problemu lokalizacji wiatraków ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, otwarcia na nowe kontakty oraz silniejszą integrację środowisk związanych z protestami.