^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Publikujemy raport Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej z września 2015 r. poświęcony odnawialnym źródłom energii w Niemczech w 2014 r. Raport ten został przygotowany wspólnie z branżowym Niemieckim Stowarzyszeniem Energetyki i Gospodarki Wodnej (BDEW).

Warto zwrócić uwagę na ten raport, gdyż w dużym stopniu odzwierciedla on niemieckie „myślenie” o energetyce i wskazuje na pomysły naszego zachodniego sąsiada na rozwój OZE w Polsce. Te plany są oczywiste i czytelne, gdyż zmierzają do...

Czytaj więcej: Raport PKEE o odnawialnych źródłach energii w Niemczech

Ministerstwo Środowiska opublikowało nowy dokument, który może mieć istotne znaczenie w procesie udziału społeczeństwa w sprawach z zakresu ochrony środowiska, tj. tytułowe „Wytyczne”. Dokument ten zawiera wskazówki dotyczące sposobu sporządzania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Tekst wytycznych zamieszczamy poniżej.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 9 maja 2014 r. przepisem art. 14 Prawa ochrony środowiska „1. Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na...

Czytaj więcej: Monitor rządowy: „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony...

Monitor sejmowy: Nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu VII kadencji została uchwalona zmiana ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (druk sejmowy nr 3194). Nowelizacja zawiera wiele istotnych zmian, które będą dotyczyć zarówno stowarzyszeń rejestrowych, jak i stowarzyszeń zwykłych. Projekt nowelizacji dostępny jest tutaj: Druk sejmowy nr 3914

Ostateczny kształt ustawa przybierze dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego, ale już dzisiaj warto zwrócić...

Czytaj więcej: Monitor sejmowy: Nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach 

Francuski rolnik Yann Joly domaga się przed sądem w Paryżu odszkodowania od firmy, której wiatraki miały spowodować chorobę jego krów i dramatyczny spadek produkcji mleka [1].

Biegły zgłoszony przez rolnika przedstawił dowody na to, że stado liczące 120 krów piło dużo mniej wody od momentu zainstalowania turbin na początku 2011 r. Efektem tego był wielki spadek produkcji mleka i pogorszenie ogólnego stanu zdrowia zwierząt, w tym przypadki zapalenia sutka. Raport biegłego wskazuje, że...

Czytaj więcej: Francja: Rolnik żąda 350 tys. euro od wielkiego koncernu energetycznego za spowodowanie choroby...

W Wielkiej Brytanii ujawniono częściowe dane lotnictwa wojskowego na temat przypadków potencjalnych kolizji między samolotami i śmigłowcami, a nieoświetlonymi lub nieoznaczonymi na mapach elektrowniami wiatrowymi lub wieżami pomiaru wiatru [1].

Według ujawnionych danych, w ciągu ostatnich pięciu lat w sześćdziesięciu przypadkach pilotom wojskowym udało się dostrzec nieoznaczone elektrownie wiatrowe i ominąć je -- niekiedy w ostatniej chwili. Brytyjskie Ministerstwo Obrony odmówiło podania...

Czytaj więcej: Wielka Brytania: Gorączkowa ekspansja elektrowni wiatrowych powoduje realne zagrożenie dla ruchu...

Przedstawiamy omówienie opublikowanego w sierpniu 2015 r. przez European Wind Energy Association” (Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) dokumentu pn. „Wind energy scenarios for 2030”. Oryginał dokumentu załączamy dla wszystkich zainteresowanych.

Jeśli ktoś myśli, że energetyka wiatrowa przestanie się rozwijać i szukać nowych terenów do ekspansji, to się głęboko myli. Omawiany raport szacuje potencjał rozwojowy energetyki wiatrowej w Europie. Branża bardzo liczy na to, że...

Czytaj więcej: Scenariusze rozwoju energetyki wiatrowej w Europie do 2030

Sejm foto miniW dniach 23-25 września br. odbędzie się przedostatnie posiedzenie Sejmu. Porządek obrad liczy 23 punkty, ale na szczęście nie zawiera żadnych regulacji ułatwiających proces lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych, w tym nowelizacji ustawy o OZE. Z porządkiem obrad można zapoznać się tutaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PorzadekObrad.xsp

Rząd pracuje za to nad przepisami wykonawczymi do ustawy o OZE w zakresie ustalania ceny referencyjnej dla odnawialnych źródeł energii w 2016 r. Z...

Czytaj więcej: Monitor sejmowy: Przedostatnie posiedzenie Sejmu VII kadencji

W dniu 14 września 2015 r. w audycji „Radia dla Ciebie” z cyklu JEST SPRAWA podjęło temat lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie mazowieckim. Wystosowany w dniu 1 września br. list otwarty do marszałka i samorządu sygnowany przez 28 organizacji społecznych był bodźcem do podjęcia dyskusji przez zaproszonych do studia gości o problemach spowodowanych brakiem w Polsce regulacji prawnych a dotyczących tych inwestycji. List opublikowaliśmy tutaj:...

Czytaj więcej: Radio dla Ciebie: dyskusja o elektrowniach wiatrowych na Mazowszu

W poniedziałek 14 września 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1265). Pisaliśmy już o tym prawniczym bublu [1] [2] i lojalnie przestrzegamy przed tą ustawą, gdyż stwarza ona oczywiste zagrożenie dla porządku prawego. Budowa linii przesyłowych jest jak najbardziej ważna dla prawidłowego funkcjonowania energetyki, ale nie może się to odbywać metodą „na rympał” tylko z...

Czytaj więcej: Specustawa przesyłowa wchodzi w życie

Pamiętamy chyba wszyscy niedawne dramatyczne wydarzenia związane z kryzysem strefy euro. Komentatorzy są generalnie zgodni co do tego, że źródeł obecnych kłopotów z Grecją należy szukać w przewadze ideologii i kalkulacji politycznych nad chłodną analizą ekonomiczną w okresie, kiedy zdecydowano się wprowadzić wspólną walutę europejską.

Obecnie trwają konsultacje społeczne w sprawie programu radykalnej przebudowy całej energetyki europejskiej pod kątem oparcia jej na energetyce wiatrowej i...

Czytaj więcej: Unia Europejska: Europejski program energii odnawialnych, czyli wielkie ryzyko bez rzetelnego...

Publikujemy treść interpelacji posła Jarosława Zielińskiego z dnia 10 września 2015 r. a skierowanej do Prezesa Rady Ministrów a poświęconej sprawom polskiej energetyki. Narastający deficyt mocy wytwórczych w energetyce to jest poważne wyzwanie dla każdego rządu na najbliższe lata i jeśli polska gospodarka oraz przemysł mają się rozwijać, to cena energii elektrycznej nie może wciąż rosnąć. Niestety narastający import energii elektrycznej oraz dalsza rozbudowa OZE, w szczególności elektrowni...

Czytaj więcej: Interpelacja posła na Sejm RP, Jarosława Zielińskiego (PiS) w sprawie bezpieczeństwa energetycznego

Do 18 września 2015 r. będą trwały konsultacje społeczne w sprawie projektu „Polityki energetycznej Polski do 2050 r.”. Dla ułatwienia zamieszczamy całość dokumentów na naszej stronie, w tym prognozę oddziaływania na środowisko. Ministerstwo Gospodarki, które jest odpowiedzialne za ten dokument, przyjmuje uwagi strony społecznej na specjalnym formularzu, który jest do pobrania tutaj: http://bip.mg.gov.pl/node/24670

Zachęcamy wszystkie stowarzyszenia uczestniczące w sprawach związanych z budową...

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne w sprawie polityki energetycznej Polski

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe naszych prac mających na celu przetłumaczenie na język polski i udostępnienie społeczeństwu, urzędnikom państwowym i sędziom rzetelnych badań opublikowanych w prestiżowych, zachodnich czasopismach naukowych, dotyczących wpływu elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi oraz analiz oddziaływania farm wiatrowych na otoczenie.

Portal internetowy stopwiatrakom.eu został założony i jest prowadzony społecznie przez ludzi, którzy zostali dotknięci...

Czytaj więcej: Projekt portalu stopwiatrakom.eu: Zbieramy fundusze na tłumaczenia na język polski zagranicznych...

652 aktywnych "inicjatyw obywatelskich" przeciwko farmom wiatrowym zarejestrowało się na stronie windwahn.de: http://windwahn.de/index.php/wissen/hintergrundwissen/karte-bi

Ponad 200 stowarzyszeń działa w ramach Duńskiego Stowarzyszenia Sąsiadów Gigantycznych Turbin Wiatrowych http://stilhed.eu/2014/01/05/213-moellegrupper/

Czytaj więcej: Nasi sojusznicy w Niemczech i w Danii

Publikujemy list otwarty stowarzyszeń do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w którym sygnatariusze domagają się zmian w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego, który ustaliłby minimalną odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej na 2 km. Podobne rozwiązanie zostało niedawno przyjęte w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego m.in. dzięki aktywnej postawie strony społecznej. Jakkolwiek mamy świadomość, że ustalenia planów...

Czytaj więcej: Apel stowarzyszeń z Mazowsza do Marszałka Województwa oraz Sejmiku Województwa

Znany ekonomista niemiecki i prezes instytutu IFO, czołowego gospodarczego ośrodka analitycznego, prof. Hans-Werner Sinn uważa, że dalsza rozbudowa OZE w Niemczech nie ma sensu ze względu na brak możliwości magazynowania energii.

POTRZEBA 500 ELEKTROWNI SZCZYTOWO-POMPOWYCH

Hans-Werner Sinn ostrzega, że dalsza ekspansja energetyki słonecznej i wiatrowej wiązać się będzie z gwałtownym wzrostem kosztów energii elektrycznej. Zgodnie z wyliczeniami Sinna, w Niemczech trzeba by zbudować co najmniej...

Czytaj więcej: Niemcy: Energiewende wyczerpała swoje możliwości, bo nie ma gdzie składować energii z OZE – według...

Warto przeczytać wywiad z Prezydentem RP Andrzejem Dudą ukazał się na portalu Politico 19 sierpnia 2015 r.

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wywiady/art,9,prezydent-dla-politico-potrzebujemy-wzmocnienia-polskiej-armii.html

Wśród wielu wątków jakie poruszył Prezydent Duda była też kwestia szybko zaakceptowanego przez rząd PO–PSL pakietu klimatycznego, którego skutki dla polskiej gospodarki będą więcej niż opłakane. To ważna deklaracja Głowy Państwa, zwłaszcza w...

Czytaj więcej: Wywiad Prezydenta RP Andrzeja Dudy i ważne słowa o polityce klimatycznej

Energetyka wiatrowa nie redukuje znacząco emisji gazów cieplarnianych, ale odniosła niewątpliwie ogromny sukces pod względem wizerunkowym. Dzięki ogromnym wysiłkom medialnym, bardzo wielu ludzi na świecie, zwłaszcza mieszkańców miast, wciąż pokłada w farmach wiatrowych ogromne nadzieje na przyszłość.

Argumenty, które przekonują zwolenników farm wiatrowych, są często zwyczajnie dziwaczne. Sławny australijski profesor socjologii Simon Chapman jest nie tylko autorem teorii o efekcie nocebo, która...

Czytaj więcej: Wiatraki: Te same objawy i historie ludzi z całego świata

Ostatnie tygodnie pokazały słabość polskiej energetyki. Trochę upałów i okazało się, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w kraju. Jest oczywiste, że pilnie potrzebna jest przemyślana, racjonalna strategia rozwoju polskiej energetyki.

W komunikacie PSE S.A. z 12 sierpnia [1] jasno wskazano, że energetyka wiatrowa w tym okresie nie była czynnikiem poprawiającym bezpieczeństwo polskiej sieci energetycznej. Wbrew przeciwnie przyczyniła się do POGORSZENIA...

Czytaj więcej: Kraj: Media dalej piszą brednie o zbawczej potędze obecnych OZE 

W nocy z piątku na sobotę nasza strona padła ofiarą wyrafinowanego ataku. Przestępcom udało się przełamać nasze zabezpieczenia pomimo faktu, że portal jest chroniony przez najlepsze oprogramowanie dostępne w tej chwili na rynku.

Od soboty rano prowadzimy intensywne działania w celu usunięcia skutków tego ataku.

Czytaj więcej: OSTRZEŻENIE: Atak hackerski na portal Stopwiatrakom.eu