^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

W styczniu 2009 r. w gminie Banie Mazurskie, o profilu rolniczo-turystycznym, rada gminy uchwaliła plan zagospodarowania pod farmę wiatrową na obszarze 1000 ha. Promotorami projektu byli właściciele gruntów, na których stanąć mają wiatraki, czyli prywatna spółka, której udziałowcem był radny gminy, oraz proboszcz miejscowej parafii rzymsko-katolickiej. Plan nie tylko przyjęto praktycznie bez żadnych konsultacji społecznych, ale też jego przygotowanie zostało sfinansowane w całości przez inną...

Czytaj więcej: Banie Mazurskie (Mazury): grupa mieszkańców żąda od gminy odszkodowań na kwotę kilku milionów...

6 30 114 0

Na portalu WNP.PL ukazał się wywiad z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki – Maciejem Bando poświęcony wdrożeniu w życie nowej ustawy o OZE. Prezes Bando wyraźnie wskazuje, że jest dopiero na etapie wyboru doradcy, który pomoże przeprowadzić przetarg na system aukcyjny dla producentów OZE.

Z wywiadem można zapoznać się tutaj:

http://energetyka.wnp.pl/prezes-ure-przetarg-na-platforme-aukcyjna-oze-powinien-byc-w-maju,248471_1_0_0.html,248471_1_0_0.html

Rozumiemy, że Pan Prezes Bando...

Czytaj więcej: Wywiad z Prezesem URE – Maciejem Bando

Niedawno ukazał się obszerny rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który ma na celu uporządkowanie części przepisów z zakresu gospodarki przestrzennej przed uchwaleniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Ministerstwo Infrastruktury uznało, że nowelizacja ta pozwoli na uporządkowanie części problemów wynikających z niezbyt udanej ustawy z 2003 r.

Publikujemy ten projekt, gdyż zawiera on propozycje zmian w przepisach dotyczących m.in. sprawy, o którą...

Czytaj więcej: Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Branżowe stowarzyszenie producentów energetyki wiatrowej (PSEW) ocenia, że aby spełnić nowe cele unijnej polityki energetycznej, konieczne jest „nowe otwarcie” na rozwój energetyki wiatrowej i zwiększenie ilości mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowych z planowanych 6500 MW do 8.000 MW. Z treści wypowiedzi prezesa W.Cetnarskiego wynika, że w latach 2016 – 2017 czeka nas okres zastoju w energetyce wiatrowej, co będzie skutkiem wdrożenia nowej ustawy o OZE.

...

Czytaj więcej: Prognozy PSEW co do planów rozwoju energetyki wiatrowej

Publikujemy apel Ligi Walki z Hałasem, jedynego branżowego stowarzyszenia akustyków w Polsce, dotyczący konieczności dokonania zmian w przepisach w zakresie pomiarów i zwalczania hałasu w środowisku. Redakcja stopwiatrakom.eu popiera ten apel, gdyż zmiana prawa jest oczywistą koniecznością, by w sposób rzetelny i zgody ze współczesną wiedzą naukową badać wpływ hałasu na środowisko i ludzi.

W kontekście elektrowni wiatrowych warte podkreślenia jest jedno zdanie apelu: „Kryterium...

Czytaj więcej: Apel Ligi Walki z Hałasem do Ministra Środowiska o zmianę przepisów dotyczących hałasu w środowisku 

Na portalu cire.pl ukazał się tekst radcy prawnego Wojciecha Andrzejewskiego poświęcony prawnym aspektom związanym z odszkodowaniami za spadek wartości nieruchomości znajdujących się w bliskim sąsiedztwie elektrowni wiatrowych. Tekst ma charakter ogólny i wymaga osobnego komentarza. Z tekstem można zapoznać się tutaj:

http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fktozaplacizaspadekwartoscinieruchomosci.pdf

Sprawa ewentualnych odszkodowań nie jest prosta, gdyż trzeba od razu przyjąć...

Czytaj więcej: O możliwościach uzyskania odszkodowania za spadek wartości nieruchomości w sąsiedztwie elektrowni...

W dniach 19 i 20 marca 2015 r. odbyło się polityczne spotkanie Rady Europejskiej (szefów państw i rządów należących do Unii Europejskiej), na którym przyjęto tzw. „konkluzję”. Jej treść załączamy poniżej. Ustalenia polityczne nie mają co prawda mocy prawnej, ale dają one Komisji Europejskiej silny mandat do dalszych prac nad pomysłem powołania Unii Energetycznej i w konsekwencji do wprowadzenia zmian w prawie unijnym. Jakkolwiek język zmian przyjętej „konkluzji” jest mocno enigmatyczny, to po...

Czytaj więcej: Co kryje się za pomysłem Unii Energetycznej?

Redakcja „stopwiatrakom.eu” otrzymała zaproszenie na seminarium organizowane przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Ministra Gospodarki pt. „Ustawa o odnawialnych źródłach energii – regulacje prawne dot. energetyki odnawialnej”, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2, Patio I piętro.

Liczymy, że tak jak i w poprzednich latach, dyskusja na seminarium będzie miała charakter...

Czytaj więcej: Toruń: Zaproszenie na seminarium poświęcone nowej ustawie o OZE 

Rzadko mamy okazję zobaczyć na żywo, jak cały system ochrony prawnej, mozolnie budowany latami rozsypuje się jak zamek z piasku pod wpływem żądzy pieniądza. Żądzy, która dosięgła obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska” położony w województwie zachodniopomorskim. W dniu 19 marca 2015 r. rada gminy Grzmiąca uchwaliła bowiem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Czechy przewidujący budowę 6 turbin wiatrowych, z czego 3 sztuki bezpośrednio w obszarze chronionym, a kolejne 3...

Czytaj więcej: Zachodniopomorskie: Jak Wójt gminy Grzmiąca sprzedał obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska” za...

Niniejsza lista została opublikowana przez australijską fundację Waubra Foundation, Europejską Platformę Przeciwników Farm Wiatrowych (EPAW) i Północno-Amerykańską Platformę Przeciwników Energetyki Wiatrowej (NA-PAW). Te dwie ostatnie organizacje skupiają ponad 600 organizacji społecznych z 27 krajów świata. Lista nie jest oczywiście wyczerpująca. Ogromna większość wymienionych na niej specjalistów pochodzi z krajów anglosaskich (USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania...

Czytaj więcej: Lista naukowców i specjalistów którzy wskazują na negatywny wpływ turbin wiatrowych na zdrowie ludzi

Jak się dowiadujemy [1], 26 marca br., w europejskiej siedzibie Narodów Zjednoczonych w Genewie, Szwed Bernd Stümer przedstawi Komitetowi do spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Aarhus Convention Compliance Committee „ACCC”) uzasadnienie swojego wniosku o uznanie Państwa Szwedzkiego za naruszającego Konwencję z Aarhus poprzez niewdrożenie od 1989 roku tzw. dyrektywy maszynowej Unii Europejskiej.

W marcu 2013 r. komitet ACCC uznał za dopuszczalny, tzn. przyjął do rozpatrzenia, „Wniosek w...

Czytaj więcej: Konwencja z Aarhus: Szwecja oskarżona o naruszenie Konwencji (brak wdrożenia tzw. dyrektywy...

Publikujemy materiały z konferencji pn. „Zyski i zagrożenia wynikające z lokalizacji elektrowni wiatrowych i zamiarów dalszych lokalizacji przez inwestora w gminie Darłowo i w okolicznych gminach”, która odbyła się w dniu 7 marca 2015 r. w miejscowości Stary Jarosław pod Darłowem (woj. zachodniopomorskie).

Ta urocza nadmorska miejscowość stała się obiektem inwazji elektrowni wiatrowych – stoi ich już w promieniu kilku kilometrów ok. 100 szt. i końca tej inwazji nie widać. Wiatraki widać...

Czytaj więcej: Konferencja w Darłowie (7.03.2015 r.) - materiały konferencyjne

Redakcja Stopwiatrakom.eu dostała dosyć nietypowego maila od czytelnika. Jest on nietypowy, jeśli idzie o korespondencję, którą dostajemy. Natomiast zawarte w tym liście fundamentalne nieporozumienia, pomieszanie z poplątaniem, są niestety bardzo typowe. Jest to po prostu wynik tego, co przeciętny człowiek może dowiedzieć się z polskich mediów. Dlatego uznaliśmy, że warto odpowiedzieć na uwagi czytelnika publicznie.

Czytelnik nie uznał za stosowne podpisać się, ale wysłał maila z adresu firmy...

Czytaj więcej: Czytelnik pyta, czy portal stopwiatrakom.eu promuje zacofaną Polskę?

W dniu 4 marca 2015 r. sejmowa podkomisja zakończyła pracę nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk sejmowy nr 1525).

Wiele poprawek niemal do wszystkich artykułów projektu ustawy, jakie zgłosili posłowie opozycji zostało odrzuconych przez większość rządową. Jedyna przyjęta poprawka z tych, które zostały zaproponowane przez PSL, poparta została przez większość posłów. Ma ona na celu nadanie gminom większych...

Czytaj więcej: Ustawa krajobrazowa prawie gotowa

Realizacja restrykcyjnej polityki klimatycznej UE w zasadzie uniemożliwi Polsce dogonienie krajów Europy Zachodniej. Stąd coraz wyraźniej płynący z różnych środowisk postulat o potrzebie opt-outu, gdzie Polska byłaby wyłączona z polityki klimatycznej UE.

http://www.wnp.pl/wiadomosci/gornictwo-hutnictwo-i-energetyka-przerazone-pakietem-klimatycznym-potrzebny-opt-out,245029_1_0_0_0_0.html

Realizacja nowej polityki klimatycznej najmocniej uderzy właśnie w nasz kraj. Żadne inne państwo w Europie...

Czytaj więcej: Przegląd prasy: Pomysł powołania Unii Energetycznej, to wciąż promocja elektrowni wiatrowych,...

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych zajęła się wczoraj poprawkami, które do ustawy o OZE wniósł Senat. Komisja przyjęła m.in. poprawkę w zakresie wsparcia dla prosumentów, którą zgłosili w Senacie senatorowie PO, odrzucając poprawkę Bramory. (…)
Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną w piątek 20 lutego 2015 r. Wobec poprawek Senatu ustawa będzie ponownie głosowana przez Sejm, a do ich odrzucenia posłowie będą potrzebować bezwzględnej większości...

Czytaj więcej: Przegląd prac sejmowych

Publikujemy przemówienie brytyjskiego europarlamentarzysty Rogera Helmera wygłoszone na posiedzeniu Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w dniu 26 stycznia 2015 r. dotyczącym utworzenia Europejskiej Unii Energetycznej. R.Helmer jest doświadczonym europarlamentarzystą (to jego piąta kadencja), obecnie w Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa i zaliczany jest do grona eurosceptyków.

...

Czytaj więcej: Parlament Europejski: Roger Helmer mówi: „Ceny energii odpowiadają za przemysłową masakrę w...

Pisaliśmy niedawno o wynikach badań Stevena Coopera w pobliżu farmy wiatrowej Cape Bridgewater w Australii – http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1378-australia-"pierwsze"-badania-na-temat-szkodliwości-infradźwięków-wytwarzanych-przez-turbiny-wiatrowe-dla-zdrowia-mieszkańców.html
Opublikowano recenzję naukową raportu z badań Coopera, sporządzoną przez Paula Schomera, dyrektora ds. norm Amerykańskiego Towarzystwa Akustycznego (Acoustical Society of America), i George’a Hesslera...

Czytaj więcej: Nie ulega wątpliwości, że turbiny wiatrowe mogą powodować zaburzenia zdrowia u ludzi – według...