^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Poselski projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk sejmowy nr 134) złożony u Marszałka Sejmu w dn. 16 grudnia br. będzie procedowany w ekspresowym tempie, gdyż już w dniu 21 grudnia 2015 r., o godz. 13.00 odbędzie się jego pierwsze czytanie w Komisji Energii i Skarbu Państwa. Wygląda na to, że ustawa zostanie uchwalona zaraz po Świętach Bożego Narodzenia na posiedzeniu w dniach 29-30 grudnia 2015 r.

Tak jak już pisaliśmy wcześniej, istotą tej zmiany jest wydłużenie...

Czytaj więcej: Czy nowelizacja ustawy o OZE wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej?

Jak to wygląda w realnym świecie pokazuje tegoroczna publikacja branżowa BP Energy Review 2015.

Wykres 1 – zużycie energii pierwotnej na świecie w 2014 r.  Chodzi tutaj o energię zawartą w pierwotnych nośnikach energii, pozyskiwanych bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych.

6 30 289 0

Ropa naftowa – 33%
Gaz naturalny – 24%
Węgiel – 30 %
Energia jądrowa – 4 %
Energia hydroelektryczna – 7%
Wiatrowa/solarna – 2 %
Bioenergia – 1 %

Wykres 2 – dynamika zużycia ropy naftowej, gazu i...

Czytaj więcej: Jak szybko OZE zastąpią paliwa kopalne na świecie?

Niestety zapowiadane przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego planowane wydłużenie okresu vacatio legis ustawy o OZE właśnie stało się faktem. Niestety, bo opublikowany w mediach projekt nowelizacji zakłada wydłużenie o 6 miesięcy okresu obowiązywania dotychczasowego sytemu wsparcia OZE, czyli rozdawnictwa zielonych certyfikatów dla producentów „zielonej” energii. Niestety również dlatego, że dowiadujemy się o tym nie poprzez opublikowanie projektu ustawy przez Rządowe Centrum...

Czytaj więcej: Ekspresowa nowelizacja ustawy o OZE. Kto zyskuje?

Z dużą satysfakcją odnotowujemy, że coraz większa liczba osób zauważa rzeczywiste skutki unijnej polityki klimatycznej i nieustającej promocji OZE. Ostatnia wypowiedź p. Piotra Maciążka na portalu „CIRE.PL” pokazuje, że bez względu na projektowane ogólnoświatowe porozumienie, unijna polityka może ulec dalszemu zaostrzeniu.

„Innymi słowy szczyt klimatyczny w stolicy Francji nie tylko nie ostudzi chęci Wspólnoty do utrzymywania pozycji lidera w redukcji gazów cieplarnianych (mimo spadku...

Czytaj więcej: CIRE.PL: Europejska polityka klimatyczna, to energetyczny kolonializm

Zakończyła się konferencja COP 21 w Paryżu, poświęcona negocjacjom w sprawie umowy klimatycznej. Uzgodnione porozumienie paryskie nie jest jeszcze umową międzynarodową, ale zarysowany na konferencji scenariusz wskazuje, że do jej zawarcia dojdzie już w 2016 r. Co w takim razie podpisano i co to oznacza dla Polski i spraw związanych z energetyką odnawialną? Z tekstem samego porozumienia paryskiego, sporządzonego w języku angielskim, można zapoznać się poniżej.

Odkładając na bok urzędowy zachwyt...

Czytaj więcej: Porozumienie paryskie, czyli krok do przodu, tylko w jakim kierunku? 

Portal TVN24 podał parę dni temu, że minister środowiska Luksemburga Carole Dieschbourg zaproponowała, aby globalne porozumienie klimatyczne obejmowało także cel „zero emisji do 2100 r.” Chodzi oczywiście o emisje dwutlenku węgla powodowane przez człowieka, a nie te powstające w naturalnym procesie fotosyntezy w przyrodzie.

Luksemburg sprawuje w tym półroczu prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, czyli pani Dieschbourg występowała jako de facto przedstawicielka Unii...

Czytaj więcej: Szczyt klimatyczny w Paryżu: TVN24 donosi, że przedstawicielka Unii Europejskiej proponuje jako...

Z uwagą śledzimy wypowiedzi członków rządu, które dotyczą spraw OZE, a w szczególności tych ministrów, w których kompetencjach leżą te sprawy. Stąd też z dużym niepokojem przyjmujemy milczenie polityków PiS w sprawie regulacji prawnej dla elektrowni wiatrowych. Sprawa ta jest pilna i nie może zostać zamieciona pod dywan, zwłaszcza że już za dwa tygodnie wchodzi w życie ostatnia część ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzająca nowy, aukcyjny system dofinansowania OZE.

W tym...

Czytaj więcej: Jakie pomysły ma na OZE minister energii Tchórzewski?

Pod koniec listopada w Kanadzie zmarł Maurice Strong, kanadyjski multimilioner i socjalista, który jest ojcem idei globalnej katastrofy klimatycznej.

Paradoksalnie śmierć Stronga przeszła bez echa w światowych mediach. Angielski dziennikarz Christopher Booker opisuje niesłychaną karierę Stronga i jego idei.

 6 30 282 0Maurice Strong (źródło: Canadian Press/AP)

Przedstawiamy artykuł Bookera [1] w skrócie.

Gdyby nie ten człowiek, na gigantycznym szczycie klimatycznym w Paryżu nie zobaczylibyśmy...

Czytaj więcej: Globalna katastrofa klimatyczna: Zmarł Maurice Strong, najbardziej wpływowy człowiek naszych czasów

1. Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że Komisja Europejska próbuje za wszelką cenę ograniczać państwom członkowskim ich kompetencje we wszelkich dziedzinach. Sukcesywnie tworzone są mechanizmy regulacyjne, które przenoszą cały ciężar władzy na Komisję Europejską i jej urzędników. Energetyka nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, a wręcz przeciwnie, stała się głównym obszarem aktywności Komisji prowadzonej pod hasłem „walki ze zmianami klimatu”. System handlu emisjami CO2, ograniczanie...

Czytaj więcej: Ręczne sterowanie w energetyce, czyli chytry plan Komisji Europejskiej

Czytelnika głównych mediów w Polsce, który żyje w fantastycznym świecie energetyki opartej na OZE, zapraszamy z powrotem na planetę Ziemia.

Cztery potężne instytuty badające zmiany klimatyczne, w tym słynny ze swoich alarmistycznych prognoz „Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung” (Instytut Badań nad Klimatem w Poczdamie), przedstawiły w dn. 1 grudnia 2015 r. swój „briefing” na potrzeby trwającego szczytu w Paryżu w kwestii nowych inwestycji w elektrownie węglowe na świecie...

Czytaj więcej: Energetyka na świecie: W tej chwili buduje się lub planuje budowę ponad 2.400 (nowoczesnych)...

Portal wGospodarce.pl informuje o spotkaniu komitetu ds. energii i polityki klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), które odbyło się 25.11.2015 w Warszawie.

W całości artykuł można przeczytać tutaj: http://wgospodarce.pl/informacje/21918-pakiet-klimatyczny-grozny-nawet-dla-ue. Poniżej przedstawiamy streszczenie najistotniejszych kwestii.

Prezes KIG Andrzej Arendarski ocenia, że gdyby Polska przyjęła na szczycie klimatycznym w Paryżu krajowy cel „według zaleceń UE, będzie to oznaczało...

Czytaj więcej: Krajowa Izba Gospodarcza obawia się skutków pakietu klimatycznego UE 

Lokalna gazeta opisała przebieg spotkania rady gminy East Huron, stowarzyszenia reprezentującego poszkodowanych mieszkańców oraz przedstawicieli operatora miejscowej farmy wiatrowej (Seaforthhuron Expositor, 23.11.2015 [1]). W gazecie czytamy:

Podczas spotkania konsultacyjnego w siedzibie gminy East Huron, technik, który konserwuje turbiny na lokalnej farmie wiatrowej, przyznał publicznie, że twierdzenia ekspertów, że mieszkańcy nie będą „nigdy słyszeć” wielkich wiatraków, to generalnie...

Czytaj więcej: Kanada: Pracownik firmy wiatrakowej: Dzieci mają krwotoki z nosa? Przepraszam, wiedziałem, że będą...

Szanowni Państwo,

W imieniu redakcji portalu internetowego „Stopwiatrakom.eu” zwracamy się z uprzejmą prośbą o poparcie listu otwartego do nowego Ministra Środowiska – Pana prof. Jana Szyszko w sprawie podjętej przez poprzedniego ministra akcji zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Resort środowiska domaga się usunięcia z planów zadań ochronnych zakazów prowadzenia określonych rodzajów inwestycji/działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000. Celem takich zakazów jest...

Czytaj więcej: List otwarty do Ministra Środowiska

W dniu 23 listopada 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1936 ważna zmiana ustawy z dnia 3 października 2015 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Poniżej załączamy treść nowelizacji w pliku pdf. Niedługo opublikujemy też ujednoliconą wersję ustawy ze zmianami.

Zasadnicza część przepisów wchodzi w życie w dniu 23 grudnia 2015 r., a niewielka ich część dopiero z...

Czytaj więcej: Ważna zmiana ustawy środowiskowej 

Od redakcji: Dlaczego będziemy pisać o „globalnym ociepleniu”?

Sposób, w jaki autorytet nauki wykorzystywany jest w sprawie „globalnego ocieplenia”, a tak naprawdę do rozbudzania lęku przed „katastrofą klimatyczną”, budzi nasz głęboki sprzeciw. Wiedza naukowa odgrywa wiodącą rolę w naszej cywilizacji. Historia nauki europejskiej to w znacznym stopniu także dzieje walki przeciwko próbom jej instrumentalnego wykorzystania przez różne interesy polityczne, ideologiczne i materialne. Jeśli chcemy...

Czytaj więcej: Globalne ocieplenie: Nauka, propaganda i histeria (1)

Spośród wielu mitów rozpowszechnianych o energetyce wiatrowej przez branżę, na czoło wysuwa się teza, że to, czego nie słychać, nie może szkodzić. Chodzi oczywiście o kwestionowanie szkodliwości infradźwięków generowanych przez elektrownie wiatrowe na zdrowie ludzi po to, by móc je budować bez zachowania odpowiedniej odległości od domostw.

Nie da się ukryć, że powyższa teza ma się nijak do stanu wiedzy naukowej w tej sprawie. Warto zapoznać się w tej sprawie z publikacjami prof. Aleca N...

Czytaj więcej: Prof. Alec N. Salt wypowiada się o hałasie generowanym przez elektrownie wiatrowe 

Tak zwana teoria wygładzenia wiatru (niem. Glaettungsthese) mówi zasadniczo, że produkcja elektryczności z wiatraków stanie się stabilna, jeśli zintegruje się w jeden system farmy wiatrowe położone na obszarze wielu państw europejskich, ponieważ warunki wiatrowe występujące na takim obszarze wzajemnie się „bilansują” [1]. Glaettungsthese powtarza w języku naukowym to, do czego europejska branża wiatrakowa próbuje przekonać nas od lat, a mianowicie, że „wiatr zawsze gdzieś wieje” i dzięki temu...

Czytaj więcej: Europa: Jeszcze o teorii „wygładzenia wiatru” – uzupełnienie analizy warunków wiatrowych we...

Powołanie nowego składu Rady Ministrów odbyło się szybko i sprawnie. Znamy już nie tylko nazwiska nowych ministrów, ale i zakresy ich obowiązków. Struktura rządu jest nieco odmienna od tej za koalicji PO-PSL i w kluczowych dla nas sprawach wygląda tak:

1) środowisko – prof. Jan Szyszko. Ministerstwo Środowiska nadzoruje Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska i jest odpowiedzialne za prowadzenie polityki klimatycznej w Polsce. Pełnomocnikiem rządu odpowiedzialnym za politykę klimatyczną został...

Czytaj więcej: Kto rządzi w rządzie?

Serwis pogodowy TVN24 zamieścił w dniu 20.11.2015 r. następującą informację [1]:

6 30 256 0

Anthony Watts, znany krytyk teorii globalnego ocieplenia, przypomniał tydzień temu na swoim blogu Watts Up With That? wypowiedź Dr Davida Vinera, starszego pracownika naukowego w Instytucie Badawczym Zmian Klimatu (Climatic Research Unit - CRU) na Uniwersytecie Wschodniej Anglii [2]. Instytut ten jest jednym z wiodących ośrodków badawczych na świecie, które kształtują obecną wiedzę na temat zmian...

Czytaj więcej: Globalne ocieplenie: Czy śnieg jest politycznie słuszny?