^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

1) spotkaj się ze swoim posłem z okręgu i powiedz mu, jak wygląda sytuacja z wiatrakami w Twojej gminie;

2) chodź regularnie na sesje rady gminy (miasta), gdyż warto być na bieżąco w sprawach gminnych;

3) spotykaj się regularnie z sąsiadami czy mieszkańcami gminy i rozmawiaj o problemie wiatraków;

4) szukaj kontaktu z ludźmi, którzy wiedzą więcej od Ciebie o tym, co dzieje się kraju w sprawach budowy wiatraków - nigdy dość informacji;

5) dowiedz się, kto w urzędzie gminy z imienia i...

Czytaj więcej: 10 postanowień noworocznych

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Klon/Jawor z Warszawy, za co dziękujemy, publikujemy przygotowany przez tę organizację raport pt.: „Polskie organizacje pozarządowe 2015”. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji działających w całej Polsce i zawiera przekrojowe dane nt. całego sektora non-goverment (NGO). O tym jak liczna jest grupa osób zaangażowanych w działalność społeczną, niech świadczy sama liczba fundacji (17 tysięcy) i stowarzyszeń (86 tysięcy)...

Czytaj więcej: Raport nt. organizacji pozarządowych w Polsce (2015)

Nasz portal stara się przybliżyć czytelnikom szerokie spektrum wiedzy dotyczącej spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz z sytuacją w energetyce. Pokazujemy, że sprawy energetyki zostały ściśle powiązane przez europejskich decydentów z tematem zmian klimatu na Ziemi, dzięki czemu ma się dobrze przemysł OZE. Innymi słowy, energetykę obarczono zadaniem „ratowania klimatu” i wokół tego tematu oscylują wszystkie pomysły na gospodarkę, środowisko czy inwestycje. Wokół tych pomysłów...

Czytaj więcej: Kto nie „kupuje” wiatraków, ten jest zacofany?

Informujemy, że po zaledwie dwutygodniowym procesie legislacyjnym nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii ukazała się już w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2015 r. pod pozycją nr 2365. Z tym też dniem weszła ona w życie. Nowelizacja ustawy o OZE

Oby w Nowym Roku Sejm równie szybko i skutecznie uchwalił ustawę o minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkalnej, tak by ucywilizować proces inwestycyjno-budowlany tych urządzeń. Czego wszystkim życzymy.

...

Czytaj więcej: Zmiana ustawy o OZE została opublikowana Dzienniku Ustaw


Polski rząd szuka możliwości realizacji unijnej polityki klimatycznej w sposób jak najbardziej zgodny z interesem gospodarczym i potencjałem środowiskowym naszego kraju. Czy zawarte w dniu 12 grudnia 2015 r. w Paryżu globalne porozumienie klimatyczne ogranicza, czy też zwiększa margines swobody, jakim dysponuje Polska? W tej sprawie rozstrzygające znaczenie będzie miało to, jak szerokie pole do dyskusji zaakceptuje Bruksela.

Komentator amerykańskiej gazety Wall Street Journal [1] wskazuje...

Czytaj więcej: Unia Europejska: Czy porozumienie paryskie otwiera pole do kompromisu w sprawie polityki...

W nadchodzącym 2016 roku możemy spodziewać się wielu istotnych rozstrzygnięć politycznych dotyczących polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej, będących zarówno pochodną porozumienia paryskiego zawartego na niedawno zakończonym COP 21  oraz planów Komisji Europejskiej w zakresie reformy systemu handlu emisjami CO2 (system ETS), jak i regulacji sektora non-ETS (transport, rolnictwo i mieszkalnictwo). Nadrzędnym celem tej polityki jest redukcja emisji CO2 nie tylko w energetyce...

Czytaj więcej: Po co Unii Europejskiej polityka klimatyczna?

W dniu 22 grudnia 2015 r., zaledwie po 6 dniach od złożenia projektu, Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Załączamy tekst uchwalonej zmiany. Uchwalona nowelizacja (druk nr 134)

Jeszcze w dniu 24 grudnia br. (Wigilia) Senat wprowadził kolejne poprawki do tej ustawy i Sejm będzie musiał je rozpatrzyć na ostatnim posiedzeniu w tym roku (29-30.12). Poprawki Senatu - poz. 8

Odroczenie wejścia w życie nowego systemu wsparcia dla OZE i...

Czytaj więcej: Nowelizacja ustawy o OZE została uchwalona, ale wiatraki będą budowane na tych samych zasadach jak...

Minęło już ponad 20 lat od chwili, kiedy na Zachodzie zwyciężyła koncepcja, by w interesie promocji energetyki wiatrowej zmodyfikować zasady prowadzenia pomiarów emisji dźwiękowych turbin wiatrowych i badania skutków tych emisji dla ludzi mieszkających w sąsiedztwie farm wiatrowych. Wprowadzone wówczas urzędowe zalecenia w tej dziedzinie, które obowiązują w zasadzie do chwili obecnej, uznały za nieistotną czy wręcz za nieistniejącą całą sferę negatywnych oddziaływań wiatraków, występowanie...

Czytaj więcej: Profesor Chapman i teoria efektu nocebo – sąsiedzi farm wiatrowych sami są sobie winni

Poselski projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk sejmowy nr 134) złożony u Marszałka Sejmu w dn. 16 grudnia br. będzie procedowany w ekspresowym tempie, gdyż już w dniu 21 grudnia 2015 r., o godz. 13.00 odbędzie się jego pierwsze czytanie w Komisji Energii i Skarbu Państwa. Wygląda na to, że ustawa zostanie uchwalona zaraz po Świętach Bożego Narodzenia na posiedzeniu w dniach 29-30 grudnia 2015 r.

Tak jak już pisaliśmy wcześniej, istotą tej zmiany jest wydłużenie...

Czytaj więcej: Czy nowelizacja ustawy o OZE wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej?

Jak to wygląda w realnym świecie pokazuje tegoroczna publikacja branżowa BP Energy Review 2015.

Wykres 1 – zużycie energii pierwotnej na świecie w 2014 r.  Chodzi tutaj o energię zawartą w pierwotnych nośnikach energii, pozyskiwanych bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych.

6 30 289 0

Ropa naftowa – 33%
Gaz naturalny – 24%
Węgiel – 30 %
Energia jądrowa – 4 %
Energia hydroelektryczna – 7%
Wiatrowa/solarna – 2 %
Bioenergia – 1 %

Wykres 2 – dynamika zużycia ropy naftowej, gazu i...

Czytaj więcej: Jak szybko OZE zastąpią paliwa kopalne na świecie?

Niestety zapowiadane przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego planowane wydłużenie okresu vacatio legis ustawy o OZE właśnie stało się faktem. Niestety, bo opublikowany w mediach projekt nowelizacji zakłada wydłużenie o 6 miesięcy okresu obowiązywania dotychczasowego sytemu wsparcia OZE, czyli rozdawnictwa zielonych certyfikatów dla producentów „zielonej” energii. Niestety również dlatego, że dowiadujemy się o tym nie poprzez opublikowanie projektu ustawy przez Rządowe Centrum...

Czytaj więcej: Ekspresowa nowelizacja ustawy o OZE. Kto zyskuje?

Z dużą satysfakcją odnotowujemy, że coraz większa liczba osób zauważa rzeczywiste skutki unijnej polityki klimatycznej i nieustającej promocji OZE. Ostatnia wypowiedź p. Piotra Maciążka na portalu „CIRE.PL” pokazuje, że bez względu na projektowane ogólnoświatowe porozumienie, unijna polityka może ulec dalszemu zaostrzeniu.

„Innymi słowy szczyt klimatyczny w stolicy Francji nie tylko nie ostudzi chęci Wspólnoty do utrzymywania pozycji lidera w redukcji gazów cieplarnianych (mimo spadku...

Czytaj więcej: CIRE.PL: Europejska polityka klimatyczna, to energetyczny kolonializm

Zakończyła się konferencja COP 21 w Paryżu, poświęcona negocjacjom w sprawie umowy klimatycznej. Uzgodnione porozumienie paryskie nie jest jeszcze umową międzynarodową, ale zarysowany na konferencji scenariusz wskazuje, że do jej zawarcia dojdzie już w 2016 r. Co w takim razie podpisano i co to oznacza dla Polski i spraw związanych z energetyką odnawialną? Z tekstem samego porozumienia paryskiego, sporządzonego w języku angielskim, można zapoznać się poniżej.

Odkładając na bok urzędowy zachwyt...

Czytaj więcej: Porozumienie paryskie, czyli krok do przodu, tylko w jakim kierunku? 

Portal TVN24 podał parę dni temu, że minister środowiska Luksemburga Carole Dieschbourg zaproponowała, aby globalne porozumienie klimatyczne obejmowało także cel „zero emisji do 2100 r.” Chodzi oczywiście o emisje dwutlenku węgla powodowane przez człowieka, a nie te powstające w naturalnym procesie fotosyntezy w przyrodzie.

Luksemburg sprawuje w tym półroczu prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, czyli pani Dieschbourg występowała jako de facto przedstawicielka Unii...

Czytaj więcej: Szczyt klimatyczny w Paryżu: TVN24 donosi, że przedstawicielka Unii Europejskiej proponuje jako...

Z uwagą śledzimy wypowiedzi członków rządu, które dotyczą spraw OZE, a w szczególności tych ministrów, w których kompetencjach leżą te sprawy. Stąd też z dużym niepokojem przyjmujemy milczenie polityków PiS w sprawie regulacji prawnej dla elektrowni wiatrowych. Sprawa ta jest pilna i nie może zostać zamieciona pod dywan, zwłaszcza że już za dwa tygodnie wchodzi w życie ostatnia część ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzająca nowy, aukcyjny system dofinansowania OZE.

W tym...

Czytaj więcej: Jakie pomysły ma na OZE minister energii Tchórzewski?

Pod koniec listopada w Kanadzie zmarł Maurice Strong, kanadyjski multimilioner i socjalista, który jest ojcem idei globalnej katastrofy klimatycznej.

Paradoksalnie śmierć Stronga przeszła bez echa w światowych mediach. Angielski dziennikarz Christopher Booker opisuje niesłychaną karierę Stronga i jego idei.

 6 30 282 0Maurice Strong (źródło: Canadian Press/AP)

Przedstawiamy artykuł Bookera [1] w skrócie.

Gdyby nie ten człowiek, na gigantycznym szczycie klimatycznym w Paryżu nie zobaczylibyśmy...

Czytaj więcej: Globalna katastrofa klimatyczna: Zmarł Maurice Strong, najbardziej wpływowy człowiek naszych czasów

1. Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że Komisja Europejska próbuje za wszelką cenę ograniczać państwom członkowskim ich kompetencje we wszelkich dziedzinach. Sukcesywnie tworzone są mechanizmy regulacyjne, które przenoszą cały ciężar władzy na Komisję Europejską i jej urzędników. Energetyka nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, a wręcz przeciwnie, stała się głównym obszarem aktywności Komisji prowadzonej pod hasłem „walki ze zmianami klimatu”. System handlu emisjami CO2, ograniczanie...

Czytaj więcej: Ręczne sterowanie w energetyce, czyli chytry plan Komisji Europejskiej