^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Sprawa rozwoju OZE to nie tylko uciążliwości związane z elektrowniami wiatrowymi, ale też i biogazownie rolnicze, które generują zarówno biogaz, jak i moc zapachów wokół siebie. Ze znanych redakcji lokalizacji biogazowni głównym problemem w ich eksploatacji jest nie to czy jest to opłacalny biznes czy nie, ale nieznośny odór unoszący się w powietrzu wokół tych urządzeń. Oczywiście, jak to w Polsce bywa, nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby lokalizację biogazowni ani też sposób oceny...

Czytaj więcej: Ministerstwo Energii nie widzi problemu w zbyt bliskiej lokalizacji biogazowni rolniczych od...

Zawarte niedawno porozumienie klimatyczne będzie miało swoje konsekwencje dla Polski i dla dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Rzecz w tym, iż dotychczasowe propozycje Komisji Europejskiej zmierzały do radykalnego ograniczenia emisji CO2 głównie w energetyce, zaś po tym porozumieniu obejmować będę także i inne sektory gospodarki, jak transport, budownictwo i rolnictwo. Niedługo poznamy szczegółowe założenia projektu pn. Unia Energetyczna, ale już widać, że pod hasłem „innowacyjnej...

Czytaj więcej: PISM o skutkach porozumienia klimatycznego w Paryżu 

Na portalu „Biznes Alert” ukazał się interesujący komentarz do sytuacji na rynku OZE w związku z odroczeniem wejścia w życie aukcyjnego systemu wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych autorstwa Herberta Gabrysia z Krajowej Izby Gospodarczej. Okazuje się, że wydłużenie obowiązywania starego systemu zielonych certyfikatów też nie jest na rękę inwestorom. Jak skomentował to Gabryś: „Mamy zatem stan rzeczy, w którym tylko niezrównoważony emocjonalnie inwestor „rzuci” się na nową...

Czytaj więcej: Czy zielony biznes zwiędnie?

Publikujemy zapis przebiegu posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2016 r. poświęconego rozwojowi OZE na obszarach wiejskich. Prezentację w tej sprawie przygotował Instytut Przyrodniczo-Technologiczny w Falentach k/Warszawy. Warto dokładnie przeczytać wystąpienia pracowników naukowych tego instytutu, którzy w bardzo ciekawy sposób argumentują swój sceptycyzm względem rozwoju OZE.

„Chcielibyśmy, aby gospodarka i metody gospodarowania oparte były na wiedzy a wydaje się...

Czytaj więcej: Sejmowa Komisja Rolnictwa o OZE

Rzecznik Praw Obywatelskich – dr Adam Bodnar, wystąpił w dniu 4 lutego 2016 r. do Ministra Zdrowia oraz Ministra Środowiska z apelem o podjęcie pilnych prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie procesu inwestycyjnego farm wiatrowych oraz zagwarantowanie ochrony siedzib ludzkich przed negatywnymi zjawiskami pochodzącymi od elektrowni wiatrowych. Jest to efekt wizyty Rzecznika na Suwalszczyźnie pod koniec stycznia br.

Z treścią wystąpienia Rzecznika można zapoznać się tutaj:...

Czytaj więcej: Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie osób poszkodowanych elektrowniami wiatrowymi 

Mamy unikalną okazję pogratulować Iwonie Krępic z woj. zachodniopomorskiego. W czerwcu 2015 r. obszar Delty Odry został oficjalnie ósmym obszarem odtwarzania dzikiej przyrody (rewilding area) [1] Dzięki jej wysiłkom i staraniom powstał obszar obejmujący powierzchnię ponad 250.000 ha, gdzie można podziwiać dziką naturę w całej rozciągłości. Kto chciałby obejrzeć na żywo bielika, powinien wybrać się właśnie do Stepnicy. Lokalna organizacja turystyczna „Nie tylko dla orłów” organizuje wyprawy do...

Czytaj więcej: Sukcesy lokalnej liderki z Zachodniopomorskiego

Publikujemy apel dr Witolda Jaszczuka – Wiceprezesa Ligi Walki z Hałasem wskazujący na konieczność wprowadzenia pilnych regulacji prawnych w zakresie przemysłowej energetyki wiatrowej. Pokazujące się w mediach informacje o rozpoczęciu przez rząd prac nad prawną regulacją minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych są dobrą okazją do rozpoczęcia publicznej debaty nad takimi przepisami. Głos Witolda Jaszczuka – niezależnego eksperta w dziedzinie akustyki i znanego działacza...

Czytaj więcej: Apel Witolda Jaszczuka o pilne regulacje prawne w zakresie elektrowni wiatrowych

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich „Wspólna Sprawa” z siedzibą w Mogielnicy publikujemy list Ministerstwa Środowiska z dnia 12 stycznia 2016 r., które zapowiada zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Jakkolwiek nowelizacja przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1593) tylko w niewielkim stopniu zmienia delegację ustawową...

Czytaj więcej: Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych norm...

W czasopiśmie naukowym Mammal Review ukazał się właśnie artykuł dokonujący przeglądu piśmiennictwa na temat zagrożeń dla populacji nietoperzy na całym świecie pt. „Multiple mortality events in bats: a global review” (Zdarzenia powodujące ginięcie nietoperzy: globalny przegląd). Jest to wynik pracy zespołu składającego się ze specjalistów z amerykańskiej agencji naukowo-badawczej United States Geological Survey oraz z uniwersytetów w Nowej Zelandii, w USA i w Wielkiej Brytanii [1].

Na...

Czytaj więcej: Nietoperze: Nowe opracowanie wskazuje na skalę zagrożenia nietoperzy przez turbiny wiatrowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej oraz mając na względzie zapowiadane przez rząd prace nad uregulowaniem procesu lokalizowania farm wiatrowych w Polsce, redakcja portalu „stopwiatrakom.eu” podjęła się zadania przygotowania analiz poszczególnych problemów związanych z rozwojem energetyki wiatrowej. Będziemy sukcesywnie publikowali opracowania, które stanowić będą podsumowanie naszej wiedzy o przemysłowej energetyce wiatrowej, pisane z perspektywy społecznej. Bardzo ważne jest...

Czytaj więcej: Oddziaływania akustyczne farm wiatrowych – opracowanie prof. Barbary Lebiedowskiej

6 30 316 0Tuż po Nowym Roku destrukcji uległa jedna z elektrowni wiatrowych stojących niedaleko drogi szybkiego ruchu S-8 (okolice Zduńskiej Woli, wieś Marzęcin). Jak wygląda wrak tej elektrowni można obejrzeć na zdjęciach, które otrzymaliśmy od jednego z naszych czytelników.

Tematem zniszczonej elektrowni zainteresowało się Radio Łódź, którego reporter usiłował ustalić co powinno się zrobić z wrakiem elektrowni. Stanowi ona ewidentnie zagrożenie dla życia i zdrowia każdej znajdującej się w pobliżu...

Czytaj więcej: Rozpadła się elektrownia wiatrowa pod Zduńską Wolą 

6 30 315 0

źródło: szwedzka organizacja społeczna vindkraft-odeshog

Na witrynie Europejskiej Platformy Przeciwników Farm Wiatrowych (EPAW) zamieszczono ponad 100 artykułów, reportaży TV i świadectw o ludziach i zwierzętach poszkodowanych przez farmy wiatrowe – z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Danii, Szwecji, Finlandii, Francji, Belgii, Kanady, USA, Australii…  

Adres strony:  http://epaw.org/victims.php?lang=fr&matter=testimonies

Wszędzie mowa o tych samych...

Czytaj więcej: Infradźwięki: Ponad sto reportaży, świadectw i artykułów o szkodliwości turbin wiatrowych....

Jak podał portal „Wysokienapięcie.pl” na koniec 2015 r. moc zainstalowana wszystkich elektrowni wiatrowych w Polsce wyniosła 5.005 MW. Jest to efekt nowej ustawy o OZE, która miała wejść w życie z początkiem 2016 r. i dzięki której inwestorzy dostają za darmo zielone certyfikaty, jako instrument wsparcia finansowego. Taka duża ilość nowo postawionych elektrowni wiatrowych w 2015 r. oznacza, że inwestorzy spieszyli się i to bardzo, byle tylko załapać się na stary system wsparcia, w którym...

Czytaj więcej: Przybywa wiatraków w Polsce

Dzięki uprzejmości redakcji „Najwyższy Czas!” za co bardzo dziękujemy, publikujemy artykuł Tomasza Teluka pt. „Klimatyczna klapa” poświęcony szczytowi klimatycznemu COP21 w Paryżu. Tekst ukazał się w numerze 1-2/2016 tygodnika. Polecamy lekturę tego tekstu m.in. z uwagi na osobę autora, który już od wielu lat opisuje nową ideologię „kreacjonizmu klimatycznego” i wie o czym pisze.

Redakcja

Czytaj więcej: Tomasz Teluk o szczycie klimatycznym w Paryżu (przedruk)

1) spotkaj się ze swoim posłem z okręgu i powiedz mu, jak wygląda sytuacja z wiatrakami w Twojej gminie;

2) chodź regularnie na sesje rady gminy (miasta), gdyż warto być na bieżąco w sprawach gminnych;

3) spotykaj się regularnie z sąsiadami czy mieszkańcami gminy i rozmawiaj o problemie wiatraków;

4) szukaj kontaktu z ludźmi, którzy wiedzą więcej od Ciebie o tym, co dzieje się kraju w sprawach budowy wiatraków - nigdy dość informacji;

5) dowiedz się, kto w urzędzie gminy z imienia i...

Czytaj więcej: 10 postanowień noworocznych

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Klon/Jawor z Warszawy, za co dziękujemy, publikujemy przygotowany przez tę organizację raport pt.: „Polskie organizacje pozarządowe 2015”. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji działających w całej Polsce i zawiera przekrojowe dane nt. całego sektora non-goverment (NGO). O tym jak liczna jest grupa osób zaangażowanych w działalność społeczną, niech świadczy sama liczba fundacji (17 tysięcy) i stowarzyszeń (86 tysięcy)...

Czytaj więcej: Raport nt. organizacji pozarządowych w Polsce (2015)

Nasz portal stara się przybliżyć czytelnikom szerokie spektrum wiedzy dotyczącej spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz z sytuacją w energetyce. Pokazujemy, że sprawy energetyki zostały ściśle powiązane przez europejskich decydentów z tematem zmian klimatu na Ziemi, dzięki czemu ma się dobrze przemysł OZE. Innymi słowy, energetykę obarczono zadaniem „ratowania klimatu” i wokół tego tematu oscylują wszystkie pomysły na gospodarkę, środowisko czy inwestycje. Wokół tych pomysłów...

Czytaj więcej: Kto nie „kupuje” wiatraków, ten jest zacofany?

Informujemy, że po zaledwie dwutygodniowym procesie legislacyjnym nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii ukazała się już w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2015 r. pod pozycją nr 2365. Z tym też dniem weszła ona w życie. Nowelizacja ustawy o OZE

Oby w Nowym Roku Sejm równie szybko i skutecznie uchwalił ustawę o minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkalnej, tak by ucywilizować proces inwestycyjno-budowlany tych urządzeń. Czego wszystkim życzymy.

...

Czytaj więcej: Zmiana ustawy o OZE została opublikowana Dzienniku Ustaw